Ana Sayfa > ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

3 Mart 1924 Halifelik Kaldırıldı
26 Şubat 2014
Devrim Yasaları adı verilen yasaların kabul ediliş günü, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal ve toplumsal yaşamının en önemli günüdür.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

3 MART 1924  HALİFELİK KALDIRILDI 
ÖĞRENİM BİRLİĞİ SAĞLANDI
Devrim Yasaları adı verilen yasaların kabul ediliş günü, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal ve toplumsal yaşamının en önemli günüdür.
                                  
                         3 Mart 1924’te çıkartılan Yasalarla;
Okullar devlet denetimine alındı, öğrenim birliği sağlandı.
(azınlık okulları, misyoner okulları, yabancı devlet okulları, v.b. )
Eğitim dili Türkçe oldu.  İlköğretim parasız ve zorunlu hale getirildi.
Akılcı ve bilimsel çağdaş eğitimle başarının önü açıldı.
Halifelik kaldırıldı, Din devleti yerine laik ulus devleti kabul edildi.
Cumhuriyet yönetimi ve ulusal egemenlik güç kazandı. 
 
3 Mart 1924’te kabul edilen yasalar birer devrim yasasıdır.
ANAYASAMIZA GÖRE DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF BİLE EDİLEMEZ.
 
Devlet okullarını yok sayarak eğitimin özelleştirilerek paralı hale getirilmesine,
Öğretimin ulusallıktan uzaklaştırılıp dinselleştirilmesine,
İktidarın demokratikleşme adı altında çıkardığı HSYK(Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu),TİB(Telekomünikasyonİletişim Başkanlığı)), MİT(Milli İstihbarat Başkanlığı) yasalarının Türkiye’yi polis istihbarat devletine dönüştürerek dikta rejimine doğru gitmesine,
Yargı bağımsızlığının yok edilmesine,
Yoksulluk içindeki halkımızın yolsuzluk ve hırsızlıklarla soyulmasına,
KARŞIYIZ.
BU NEDENLE
3 MART 2014 PAZARTESİ GÜNÜ
 SAAT 12.00 DE
URLA CUMHURİYET MEYDANINDAYIZ
 
Öğretim birliği yasasının 90. yılında
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımızı tekrarlıyoruz.
 
 
Adalet gücü bağımsız olmayan bir ulusun devlet halinde varlığı kabul edilemez,               
                                                                         M.K. ATATÜRK
 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ URLA ŞUBESİ

3 Mart 2014 Basın Açıklaması

KAMUOYUNA
3-Mart-1924 tarihi, Türk devriminin özünü oluşturan laik, demokratik Atatürk Cumhuriyeti’nin temel yasaları TBMM’de kabul edildi. Yüz yıllardan beri süre gelen ve bağımsızlık savaşı yıllarında Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında ölüm fetvası veren şeyhülislamlık kurumuna son verilmiş, eğitim-öğretim birliği(Tevhid-i Tedrisat) gerçekleştirilmiş, halifelik kaldırılmıştır.
3 Mart’ta çok başlı eğitime son verilmiş, laik ve bilimsel eğitimin temelleri atılmıştır. Bu yasalar Türk aydınlanma devriminin temel taşlarıdır. Bu büyük devrimi gerçekleştiren cesur insanları bir kez daha saygıyla anmak ve Türkiye’nin bu güne nerden ve nasıl geldiğini unutmamak, unutturmamak biz Atatürkçülerin bir görevidir.
3-Mart-1924 tarihinde kabul edilen devrim yasalarını yok sayan, Türkiye’yi şeyhler ve meczuplar coğrafyası haline getirerek orta çağ karanlığına götürmeyi amaçlayan çabalar tehdit olmanın ötesinde yaşanan bir gerçeğe dönüşmüştür.
 
Devrim yasalarının kabul edilişinin 90. yılında iktidar yaptığı değişiklerle devrim yasalarının içini boşalttı. Bakanlığın teşkilat yasasında yaptığı değişiklikle MEB görevleri arasında olan “Atatürk İnklap ve İlkeleri’ne ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı” yurttaşlar yetiştirme ifadelerini kaldıran hükümet böylece 3 Mart devrim yaslarının yeniden yapılandırılmasının önemli adımlarından birisini atmış oldu.
 
2012 tarihinde çıkarılan 4+4+4 zorunlu eğitim yasası ile eğitim sistemini kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına paralel, dindar nesil yetiştirme projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki yasa değişiklikleriyle, dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi ve kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması sonucunda siyasi iktidar eğitimde özelleştirme, yerelleşme ve kadrolaşma hamlelerini gerçekleştirecektir. Bu özelleştirmelerle devlete ait arazi ve okul binalarının özel sektöre ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara devredilmesi yada kiralanmasının önü açılacaktır. Dört yıl ve üzeri görev yapmış olan bütün eğitim yöneticilerinin bu yasa ile görevden alınması ve siyasi iktidarın yönettiği valiler tarafından atanması, eğitimdeki yobaz ve gerici kadrolaşmanın önünü açacaktır.
İş güvencesiz sözleşmeli öğretmenliğe geçişle Atatürkçü öğretmenlere eğitim tarihimizin en kapsamlı tavsiye operasyonu için düğmeye basılıyor. Yeni yapılan demokrasi paketinde yer alan özel okullarda ana dilde eğitim serbestliği dil birliğinin bozularak ülke birliğinin yok edilmesinin önünü açacaktır.
Ülkemizi bölmeye çalışan iç ve dış hıyanet odağı emperyalizm uşakları Türk devrimine ve Atatürk’e olan öfkeyi Türkçe’ye saldırarak dillendirmişlerdir. Emperyalizmin, Türk-Kürt ayrımını körükleyerek, alfabeye X,W,Q harflerini ekleyip, dili siyasal araç olarak kullandılar. Devrim yasalarını kadük ederek uygulanmasını geçersiz kılarak ve giderek yürürlükten kaldırarak, ülkeyi çok sinsi tasarlanmış bir oyun içine çekmektedir. İktidarın, devrim yasalarının kazanımlarını yok etmesine bu ülkenin yurtseverleri olarak izin vermeyeceğiz.
 
İKTİDAR, YOLSUZLUKLARLA MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞTİR.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilkleri yaşıyor; Haziran Direnişi ile aralanan kapı, 17 Aralık 2013 te ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile çökmüştür.
24 Şubat 2014 akşamı internet sitelerine düşen ses kaydı ile ilgili “montaj, dublaj” açıklamaları yapılarak, gerçeğin ortaya çıkartılması perdelenmekte, toplum vicdanında tamiri güç derin yaralar açılmaktadır.
 
Toplumun her kesiminde meşruiyeti tartışılmaya başlanan iktidar; interneti sansürleyerek, kişisel verileri takip ve kayıt altına alarak, Hâkim ve Savcıların atanmasında Adalet Bakanını yetkili kılıp Yargıyı İktidara bağlayarak, bununla da yetinmeyip atadığı hâkim ve savcının teftişini de Adalet Bakanına yaptırarak, Başbakana bağlı MİT’i dokunulmazlar arasına alıp, kişi, kurum ve kuruluşları dilediği gibi takip edip baskı altına alarak, korku imparatorluğunun gücünü pekiştiriyor. İktidar; baskıcı devletten, polis-istihbarat devletine geçerek yasama, yürütme ve yargıyı tek kuvvette toplayarak ÖMRÜNÜ UZATMAYA ÇALIŞMAKTADIR.
 
Kişi hak ve özgürlüklerinin her geçen gün acımasızca yok edildiği, hukuk devletinin yerini yasa devletinin aldığı, yargıya güvenin tartışılmaya başlandığı, iktidarın demokrasiyi sayısal sonuçla değerlendirip diktatörleştiği ve yolsuzluk iddialarını zemininden kaydırmaya çalıştığı bu gidişten son derece rahatsız olan ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ; yargılanma sürecinde hukuksuzlukların yaşanmış olduğu iktidar mensupları tarafından da açıkça ifade edilen davalarda, haksız kararları ortadan kaldıracak her türlü hukuki düzenlemenin yapılması, hükümlü ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini,
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının "iktidar-cemaat çatışması", "iktidara komplo" iddiaları ile perdelenmesine, unutturulmasına ve 17 Aralık’ta yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklananların serbest bırakılmasının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğimizi, bu iddiaların takipçisi olacağımızı,  MİT yasasının Meclisten geçmemesi gerektiğini, HSYK kanununun Anayasa Mahkemesinden dönmesini beklediğimizi, Kamuoyunun ve tüm ilgililerin dikkatine ve bilgisine sunarız.
     Otoriterleşen bir ülkenin halkı daha çok yoksullaşır, daha çok tutsaklaşır. Faşizme karşı verilecek kavgada cumhuriyetin kurumlarını yeniden onarmak, çağdaş bir toplumsal düzenin inşası için Atatürk devrimlerine sahip çıkmaktan başka çıkış yolu yoktur. Her şeyi kendi ellerimizle ve demokratik mücadele bilincimizle Tam Bağımsız, Özgür, Çağdaş ve Demokratik Sosyal Hukuk devleti olan bir Türkiye yaratmak yurttaşlık borcumuzdur.
 
Türkiye’yi yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çok önemli 3 seçim beklemektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır buhrandan kurtulmak için; demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyete gönül vermiş, çağdaş değerleri benimsemiş HALKIMIZI,  tam da böyle bir süreçte sandığa gitmenin bir GÖREV olduğu bilinciyle hareket etmeye, demokrasi ve cumhuriyet yıkıcılarına DERS VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ.
 
Devrim yasalarının 90. yıl dönümünde Atatürkçü Düşünce Derneği olarak 90 yıl önceki devrimci ruhla devrim yasalarına sahip çıkıp yaşatacağız. Halkımızla birlikte emperyalizmin kirli oyunlarını bozup atacağız.
                         ADD Urla ŞubesiFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Haberleri

Başlık Tarih
 
ADD Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu25 Temmuz 2019
İzmir’in İşgali -Ahmet Gürel15 Mayıs 2019
ADD Genel Başkanlığına Hüseyin Emre Alştınışık Seçildi27 Şubat 2019
ADD özel Gazi Ayşe Altıntaş Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu04 Eylül 2018
ADD 15. Olağan Genel Kurulu Sonuçlandı. 30 Temmuz 2018
ADD 15. Olağan Genel Kurulu Başladı28 Temmuz 2018
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi 15. Genel Kurulu18 Temmuz 2018
2023 Türkiye’si Sempozyumu 26-27-28 Nisan 201801 Mart 2018
Kukla Devlet İçin Halk Oylamasına Hayır! ADD Gaziemir18 Eylül 2017
Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu04 Ağustos 2017
Gaziemir ve Gaziemirliye Hizmet Etmek İçin Birleştik13 Ocak 2017
23 ARALIK 2016 KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2016
HALK BAŞKANLIK SİSTEMİNE “HAYIR” DİYEREK ANITKABİR’E YÜRÜDÜ06 Aralık 2016
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU15 Kasım 2016
ADD Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu 31 Temmuz 2016
ADD 14. Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığına Kadın Adaylar20 Haziran 2016
Atatürkçü Düşünce Derneği 14. Olağan Genel Kurulu Başladı18 Haziran 2016
ADD 14. Olağan Genel Kurulumuz 18-19 Haziran 201602 Haziran 2016
23 Nisan’ı Kutlamaktan Korkanlara Bir Sözümüz Var18 Nisan 2016
Anayasa Tuzağına Düşmeyeceğiz13 Nisan 2016
ADD İzmir Şubeleri ÇİĞLİ Eşgüdüm Toplantısı 5 Mart 201604 Mart 2016
Basın açıklaması 3 Mart 2016 Perşembe Saat: 13.0024 Şubat 2016
ADD Buca Şubesi 11. Olağan Gene Kurulu14 Şubat 2016
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 06.12.2015 Bornova04 Aralık 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 18 Ekim 2015 Yer: Buca15 Ekim 2015
ADD İzmir Şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarında01 Eylül 2015
ADD Urla Şubesi Teröre Karşı Basın Açıklaması27 Ağustos 2015
Cumhuriyete sahip çıkalım22 Ağustos 2015
ADD Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu 22 Temmuz 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 12 Nisn 201509 Nisan 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 1 Mart 2015 26 Şubat 2015
İç Güvenlik Yasa Tasarısı Basın Açıklaması18 Şubat 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Gaziemir'de Yapıldı12 Ocak 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 07 Ocak 2015
16 Yaşındaki Mehmet Emin, Türkiye'nin Çağdaş Geleceğidir!25 Aralık 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Küçük Genel Kurulu09 Aralık 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Toplantısı Sonuç Bildirgesi08 Aralık 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Toplantısı 07.12.2014 Menemen'de04 Aralık 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 8.11.2014 Karşıyaka'da07 Kasım 2014
ADD Aydın şubeleri eşgüdüm toplantısı20 Ekim 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı Sonuç Bildirgesi13 Ekim 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Top. 11 Ekim saat:12 Balçova08 Ekim 2014
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun03 Ekim 2014
ADD Önceki Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak’ı saygıyla anıyoruz30 Eylül 2014
Uşakizade Köşkü Müd. Ahmet Gürel’in Ekim, Kasım etkinlikleri24 Eylül 2014
ADD Hasan Tahsin Düşünce Okulu 20-21 Eylül 201416 Eylül 2014
GENÇ DÜŞÜN : KÖYCEĞİZ 13 Eylül 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 29 Ağustos 201427 Ağustos 2014
Genel Başkanımızdan Seçim Değerlendirmesi12 Ağustos 2014
ADD İl Merkezli Eşgüdüm Şube / Kurul Oluşturulması04 Ağustos 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 2 Ağustos 201425 Temmuz 2014
ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın Lozan Açıklaması23 Temmuz 2014
ADD Genel Yönetim Kurulu Görev Dağılımı03 Temmuz 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 5 Temmuz 2014 26 Haziran 2014
ADD Davutlar Şubesi Geleneksel Bahar Kahvaltısı18 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 13. Olağan genel kurulu sonuçlandı09 Haziran 2014
addkarsiyaka.com Web sitesi Kuruldu. add.org.tr Yenilendi26 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Yapıldı26 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 25 Mayıs 2014 21 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014 Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması19 Mayıs 2014
ADD Genel Merkezi 13. Olağan Genel Kurul İlanı16 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantıları11 Nisan 2014
ADD Menemen Yönetim Kurulu üyesi Veli Yandı’yı kaybettik11 Şubat 2014
BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR!11 Ocak 2014
ADD İZMİR ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOP. 05 OCAK 2014 31 Aralık 2013
BASINA ve KAMUOYUNA26 Aralık 2013
Kubilay Olmaya Geldik24 Aralık 2013
ADD Küçük Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi 7-8 Aralık 201309 Aralık 2013
Seçmek ve Seçilmek06 Aralık 2013
Uğur Başkanımızı Kaybettik04 Aralık 2013
DİKKAT !04 Aralık 2013
Atatürkçü Düşünce Derneği Küçük Genel Kurulu21 Kasım 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 17 Kasım 2013 Pazar günü saat 11.00 11 Kasım 2013
ADD BEŞİKTAŞ ŞUBESİ SİYASET OKULU- 411 Kasım 2013
10 KASIM’DA ATA’MIZIN YANINDAYIZ03 Kasım 2013
Atatürkçü Düşünce Akademisi Başlıyor 12 Ekim 2013
ATATÜRK VE BİLGELİK AYDEMİR CEYLAN'IN YAZISI01 Ekim 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 29 Eylül 2013 Pazar günü saat 11.00 de Bergama'da20 Eylül 2013
ADD İZMİR ŞUBELERİ TOPLANTISI NARLIDERE ŞUBEMİZDE 08.08.2013 PAZAR GÜNÜ SAAT: 11.00 14 Ağustos 2013
SİLİVRİ KARARLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI06 Ağustos 2013
BARIŞ(!) SÜRECİ DÖRTNALA…26 Haziran 2013
ADD İZMİR ŞÜBELERİ TOPLANTISI 16 HAZİRAN 2013 GÜZELBAHÇE'DE11 Haziran 2013
Rize Şubemize Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz 06 Haziran 2013
Genel Başkanımız Trabzon'dan Destek Verdi: Geldikleri Gibi Giderler 04 Haziran 2013
ATATÜRK RESİMLİ HEDİYELİK ÜRÜNLER 24 Mayıs 2013
ADD Aydın Şubesi: Yörük Ali Efe Ödülü'nü Aldı 14 Mayıs 2013
ADD Antalya Şubesi Türk Halk Müziği Koromuzun Konseri 18 Mayıs 201312 Mayıs 2013
ADD BALIKESİR İL EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 08.Mayıs 2013 Akçay / Edremit10 Mayıs 2013
ADD Genel Merkezi LOZAN Antlaşması’nın kazanımlarının değerlendirileceği ödüllü bir makale yarışması düzenlenmiştir09 Mayıs 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 11 Mayıs 2013 07 Mayıs 2013
GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN TANSEL ÇÖLAŞAN’IN 19 MAYIS’A İLİŞKİN ÖRGÜTE AÇIKLAMASIDIR07 Mayıs 2013
19 MAYIS'TA SAMSUNDAYIZ03 Mayıs 2013
ADD İzmir Şubeleri 1 Mayıs İşçi Bayramını coşkuyla kutladı.01 Mayıs 2013
ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan İzmir Kitap Fuarında30 Nisan 2013
ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan 28 Nisan'da İzmirde26 Nisan 2013
ADD Genel Başkanı Tansel çölaşan 28 Nisan’da İzmir Kitap Fuarında20 Nisan 2013
Konferansa Davet ADD Güzelbahçe şubesi 15 Nisan 2013 Saat: 17.00 Belediye Düğün Salonu13 Nisan 2013
Köy Enstitüleri 73. Kuruluş Yılı Etkinlikleri ADD Urla Şubesi Tarih: 14.04.2013 Zeytinler Köyü Saat: 10.3013 Nisan 2013
Kuruluşunun 73'ncü Yıldönümünde Köy Enstitüleri Anma Proğramı Gaziemir11 Nisan 2013
Duruşma Salonu'ndan Notlar 08.04.201310 Nisan 2013
ERGENEKON ÇÖKMÜŞTÜR.09 Nisan 2013
ADD Sakarya Şubesi: Utku Erişik'i Konuk Etti06 Nisan 2013
ADD ARHAVİ ŞUBESİ’NİN 23 NİSAN RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI05 Nisan 2013
Atatürk'te Birleştik! 05 Nisan 2013
ADD Balçova Şubesi Basın Açıklaması02 Nisan 2013
8 Nisan’da Silivri’deyiz02 Nisan 2013
ADD İZMİR ŞUBELERİ BÖLGE TOPLANTISI 31 MART 2013 PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00 DE 28 Mart 2013
8 Nisan 2013 tarihinde Silivri’deyiz27 Mart 2013
ADD Denizli Şubesi: Miniklerimiz 23 Nisan Turnuvasına Hazırlanıyor26 Mart 2013
Birleşe Birleşe Kazanacağız25 Mart 2013
ADD Gaziemir Konseri24 Mart 2013
ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY URLA’DA KONSER VERDİ24 Mart 2013
VATAN CUMHURİYET VE EMEK DİYENLER BU OYUNU BOZACAKTIR!24 Mart 2013
8 Nisan’da Silivri’deyiz24 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH