Ana Sayfa > ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın Lozan Açıklaması
23 Temmuz 2014
LOZAN’I BİZE ARMAĞAN EDENLERE LAYIK OLMAK GÖREVİMİZ.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
                                                                                                                                           23.07.2014
LOZAN’I BİZE ARMAĞAN EDENLERE LAYIK OLMAK GÖREVİMİZ.
 
Birinci Dünya Savaşından mağlup çıkan Osmanlı Devleti, savaşın galibi ülkelerle imzaladığı Mondros Ateşkesi sonrasındaki 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması ile; uğradığı ekonomik, mali yaptırımlar yanında fethettiği tüm toprakları kaybetmiş, İstanbul ve Anadolu’da emperyalist devletlerce nüfuz bölgeleri oluşturulmuş, hatta Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Ermenistan’dan kalan topraklarda da özerk bir Kürdistan kurulmasına karar verilmiş, böylece Batı’da “Doğu Sorunu” olarak tarihe geçen ve “Barbar Türklerin çıkıp geldikleri Anadolu’ya, oradan da Orta Asya’ya sürülmeleri” anlamına gelen PROJE’nin hayata geçirilmesinde önemli bir adım atılmış, kısacası Osmanlı Devleti harita üzerinde hukuken ve siyaseten silinmiş iken, ülkesinin işgaline, halkının tutsak edilmesine başkaldıran Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ulusu yanlarına alarak topyekün başlattıkları bağımsızlık mücadelesi sonunda düşman denize dökülmüş, 24 Temmuz 1923’de Lozan’da imzalanan Barış Antlaşması ile Sevr belgesi hayata geçirilemeden yırtılıp atılmış, tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkelerinden ödün verilmeden ekonomik, mali yaptırımlar çözüme kavuşturulmuş, vatanın (Misak-ı Milli) sınırları çizilmiş, böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukukta tabiri caizse TAPUSU alınmıştır.
 
Bugün Lozan Antlaşmasının 91. Yıldönümü. Bize bu kıvancı yaşatan başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan kahramanı İsmet İnönü olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı ve Lozan görüşmeleri emekçilerine şükran borçluyuz. Hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.
 
91 yıl sonra bugün her yurttaşın kendisine samimiyetle şu soruyu sorması gerekir; “bu kahramanlara layık olabildik mi?”
Bu soruya net cevap verebiliriz: HAYIR.Bugün gelinen noktada tarihten hiç ders almadığımızı, tarihin ne yazık ki tekerrür ettiğini, tekrarlandığını görmekteyiz. SEVR hortlamıştır. 1919-1923 dönemi sıkıntılarını yeniden yaşamaktayız.
 
Oysa ülkemiz, ulusal Kurtuluş Savaşından başarıyla çıkmış, Lozan’la siyasal bağımsızlığını kazanmış idi.
Tam bağımsızlık için siyasi bağımsızlık şarttır. Ama tek başına yetmez. Ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, adli, askeri yani her alanda bağımsızlık sağlanırsa ancak o zaman tam bağımsız olabilirsiniz.
Devrimin ilkeleri ilk 15 yıl uygulandı. Amaç; tam bağımsız, çağdaş, demokratik hukuk devletinin sosyal, hukuki ve siyasi altyapısını oluşturmak ve gerçekleştirmek idi. Bir yandan devrimin ilkeleri uygulamaya geçirilirken, öte yandan Osmanlı borçları ödeniyor, kapitülasyonlarla yabancılara peşkeş çekilen tüm değerlerimiz parası ödenerek geri alınıyor, devletçi yaklaşımla planlı ekonominin altyapısı oluşturuluyor, ülkeye sayısız KİT’ler kazandırılıyor, doğuda ağa sultasını kaldıracak, sonradan gerçekleştirilebilseydi bugün bize terör sorununu yaşatmayacak toprak reformunun, eğitimde Köy Enstitülerinin temeli atılıyordu.
İlk 15 yıl çabuk geçti.Atatürk’ün erken ölümü, 2. Dünya Savaşı, çok partili siyasi hayata altyapısı hazırlanmadan balıklama dalışımız; 2 kutuplu dünyada ABD’nin Rusya karşısında Türkiye’yi ileri karakol yapma projesini erken hayata geçirecek ortamı yarattı: 1950 sonrası Türkiye, Türkiye’den yönetilemedi.
Devrimin ilkelerinin birbirinden ayrılmayacak bir bütün olduğunu, bağımsızlık ilkesi gözardı edildiğinde BATI’lılığın, BATI kuyrukçuluğu olacağını kavrayamamış kadroların siyasete egemen olması, bu sonuçta etkili oldu. Devrimin ilkeleri birbirinden soyutlandı, tek tek ele alınıp yorumlandı, ideoloji özünden, ekseninden kaydı. Ama yine de bu hali ile 1980’lere kadar Cumhuriyet ulus-devlet niteliğini koruyabildi.
 
Ulus devlet yıkımı 1980 askeri darbesi ile geldi.Kör topal da olsa işleyen sistem yerini; devletsizleştirme, milletsizleştirme, vatansızlaştırma, özelleştirme, giderek ordusuzlaştırma sürecine bıraktı. Küreselleşiyoruz diye ulus devletin dağıtılması sürecine girdik; ekonomi çöktü, devlet, kamu hizmeti bitti, bölücü- gerici güçler özgürlük adı altında devreye sokuldu. Laiklik yerini Türk-İslam sentezine bıraktı. Çözülme başlamıştı.
 
90’lı yıllardasiyaset, kısır çekişmeler arasında temeli 1980’lerde atılan yeşil kuşak projesinin Türkiye ulus devletini ekonomik, giderek siyasi yıkıma sürüklediğini, Atatürkçülerin tüm uyarılarına karşın gereğince değerlendiremedi.
 
2002’de AKP, bir ABD projesi olarak iktidar oldu.Görevi; yeşil kuşak projesinin devamı olan Büyük Ortadoğu yapılanmasında, ekonomisi; 1980’lerde başlayan küreselci liberal politikaları takip ederek BATI’ya tam teslimiyet, açık pazar, ideolojisi; Türk-İslam sentezinden ılımlı İslam’a, oradan siyasi İslam’a, şimdi ise son dönemde Demokratik (!) İslam’a dönüşen çizgide laik devleti sonlandırmak, siyasi olarak ise; üniter merkezi devletin çözülüşü, bölünme olarak özetlenebilir.
PROJENİN amacı, BATI’nın, özellikle ABD’nin Asya’ya açılan bu bölgede kontrolü elinde tutacak yönetimler oluşturması ve bu yolla savaşarak ya da anlaşarak yeni bir İsrail’in (büyük Kürdistan) kurulması.
 
Halkımız,son 12 yılda yaşananları önce usta bir ALGI yönetimi nedeniyle fark edememiş olsa da, bugün tehlikenin farkındadır. Cumhuriyetin bir saldırı altında olduğunu görmüş, sahip olduğu ulusal bilinçle mücadeleye başlamış, önemli sonuçlar da almıştır.
Bakın;bugün Ergenekon, Balyoz ve diğer benzer davalar çökmüştür. AKP ve cemaatin birlikte milli orduya kumpas kurdukları, birlikte suç işledikleri ortaya çıkmıştır. Şimdi AKP iktidarının, cemaati tek başına suçlu gösterme gayretleri boşunadır. Buradan cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyoruz; AKP görevlileri hakkında da gözaltılar yapılmalıdır.
Yeni Anayasaoyunu tutmamıştır. Açılım, çözüm, barış adı altında vatanın bölünmesinin pazarlandığı anlaşılmıştır.
Ulusal bilinçten silinmek istenen Bayramlar eskisinden daha coşkulu kutlanmaktadır.
Sendikasızlaştırılan emek,mücadelede yerini almış, küreselci, özelleştirmeci, taşeronlaştırmacı liberal ekonomik politikaların iç yüzü ortaya çıkmış, çökmüştür.
 
MücadeleCumhuriyet kazanana kadar devam edecektir.
Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve sonrasındaki genel seçimler bu mücadelenin aşamaları olmalıdır.
Çünkü,bir kez daha hatırlatalım; Türkiye Cumhuriyeti emperyalizme karşı verilen ulusal Kurtuluş Savaşı kazanılarak kurulan bir ulus devlet modelidir ve üniter-merkezi devlet yapısına sahiptir. Yine kurucu iradenin, ulusal egemenlik ilkesinin gereği olarak kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistem geçerlidir ve bu sistemde Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlıdır. Etnik-dini-mezhepsel-kültürel farklılıklar kışkırtılarak bu devlet yapısının ortadan kaldırılmasına yönelen projeler de Başkanlık Sistemi anahtar görevi yapar.
 
RTE, “yeni” Anayasa yolu ile başaramadığı Başkanlık, “tek adam” sistemini şimdi cumhurbaşkanlığı seçimine endekslemiştir. Aslında hem Cumhurbaşkanı olmak, hem de Başbakan ve parti başkanı olarak kalmak istiyor. Amacı Latin Amerika tipi tek adam diktatörlüğüne  yol açacak bir BAŞKANLIK SİSTEMİ. Cumhurbaşkanlığı oy pusulaları için ihaleye çıkanların, nedeni belirsiz bir referandumun oy pusulaları için de ihaleye çıkmış olmaları, RTE’nin seçilmesi halinde baskın bir erken seçimle birlikte bu amaca yönelik bir Anayasa değişikliğini de referanduma sunabileceğini gösteriyor. Bu ise hem RTE’nin 2023 hedefine, hem de arkasındaki güçlerin Kürdistan projesine uygun düşüyor.
 
Bu nedenle Türk Ulusu önümüzdeki seçimlerde, aslında hem Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının devam edip etmeyeceğine, hem de kendi geleceğine karar verecektir.
Öyleyse, HER İKİ SEÇİM DE halkın mücadelesinde kazanılması gereken öncelikli hedefler olmalıdır: Cumhuriyete kin duyanlar Atatürk’ün koltuğuna oturtulmamalı, Cumhuriyet yıkıcıları iktidar olmamalıdır.
 
Son söz;
Türk Ulusu olarak bu mücadeleyi kazanır, Cumhuriyeti yeniden layık olduğu yere taşırsak, işte o zaman bize LOZAN’ı armağan edenlere borcumuzu ödemiş olur, Onlara LAYIK olabiliriz.
 
 
Tansel ÇÖLAŞAN
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel BaşkanıFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Haberleri

Başlık Tarih
 
ADD Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu25 Temmuz 2019
İzmir’in İşgali -Ahmet Gürel15 Mayıs 2019
ADD Genel Başkanlığına Hüseyin Emre Alştınışık Seçildi27 Şubat 2019
ADD özel Gazi Ayşe Altıntaş Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu04 Eylül 2018
ADD 15. Olağan Genel Kurulu Sonuçlandı. 30 Temmuz 2018
ADD 15. Olağan Genel Kurulu Başladı28 Temmuz 2018
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi 15. Genel Kurulu18 Temmuz 2018
2023 Türkiye’si Sempozyumu 26-27-28 Nisan 201801 Mart 2018
Kukla Devlet İçin Halk Oylamasına Hayır! ADD Gaziemir18 Eylül 2017
Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu04 Ağustos 2017
Gaziemir ve Gaziemirliye Hizmet Etmek İçin Birleştik13 Ocak 2017
23 ARALIK 2016 KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2016
HALK BAŞKANLIK SİSTEMİNE “HAYIR” DİYEREK ANITKABİR’E YÜRÜDÜ06 Aralık 2016
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU15 Kasım 2016
ADD Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu 31 Temmuz 2016
ADD 14. Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığına Kadın Adaylar20 Haziran 2016
Atatürkçü Düşünce Derneği 14. Olağan Genel Kurulu Başladı18 Haziran 2016
ADD 14. Olağan Genel Kurulumuz 18-19 Haziran 201602 Haziran 2016
23 Nisan’ı Kutlamaktan Korkanlara Bir Sözümüz Var18 Nisan 2016
Anayasa Tuzağına Düşmeyeceğiz13 Nisan 2016
ADD İzmir Şubeleri ÇİĞLİ Eşgüdüm Toplantısı 5 Mart 201604 Mart 2016
Basın açıklaması 3 Mart 2016 Perşembe Saat: 13.0024 Şubat 2016
ADD Buca Şubesi 11. Olağan Gene Kurulu14 Şubat 2016
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 06.12.2015 Bornova04 Aralık 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 18 Ekim 2015 Yer: Buca15 Ekim 2015
ADD İzmir Şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarında01 Eylül 2015
ADD Urla Şubesi Teröre Karşı Basın Açıklaması27 Ağustos 2015
Cumhuriyete sahip çıkalım22 Ağustos 2015
ADD Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu 22 Temmuz 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 12 Nisn 201509 Nisan 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 1 Mart 2015 26 Şubat 2015
İç Güvenlik Yasa Tasarısı Basın Açıklaması18 Şubat 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Gaziemir'de Yapıldı12 Ocak 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 07 Ocak 2015
16 Yaşındaki Mehmet Emin, Türkiye'nin Çağdaş Geleceğidir!25 Aralık 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Küçük Genel Kurulu09 Aralık 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Toplantısı Sonuç Bildirgesi08 Aralık 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Toplantısı 07.12.2014 Menemen'de04 Aralık 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 8.11.2014 Karşıyaka'da07 Kasım 2014
ADD Aydın şubeleri eşgüdüm toplantısı20 Ekim 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı Sonuç Bildirgesi13 Ekim 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Top. 11 Ekim saat:12 Balçova08 Ekim 2014
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun03 Ekim 2014
ADD Önceki Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak’ı saygıyla anıyoruz30 Eylül 2014
Uşakizade Köşkü Müd. Ahmet Gürel’in Ekim, Kasım etkinlikleri24 Eylül 2014
ADD Hasan Tahsin Düşünce Okulu 20-21 Eylül 201416 Eylül 2014
GENÇ DÜŞÜN : KÖYCEĞİZ 13 Eylül 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 29 Ağustos 201427 Ağustos 2014
Genel Başkanımızdan Seçim Değerlendirmesi12 Ağustos 2014
ADD İl Merkezli Eşgüdüm Şube / Kurul Oluşturulması04 Ağustos 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 2 Ağustos 201425 Temmuz 2014
ADD Genel Yönetim Kurulu Görev Dağılımı03 Temmuz 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 5 Temmuz 2014 26 Haziran 2014
ADD Davutlar Şubesi Geleneksel Bahar Kahvaltısı18 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 13. Olağan genel kurulu sonuçlandı09 Haziran 2014
addkarsiyaka.com Web sitesi Kuruldu. add.org.tr Yenilendi26 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Yapıldı26 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 25 Mayıs 2014 21 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014 Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması19 Mayıs 2014
ADD Genel Merkezi 13. Olağan Genel Kurul İlanı16 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantıları11 Nisan 2014
3 Mart 1924 Halifelik Kaldırıldı26 Şubat 2014
ADD Menemen Yönetim Kurulu üyesi Veli Yandı’yı kaybettik11 Şubat 2014
BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR!11 Ocak 2014
ADD İZMİR ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOP. 05 OCAK 2014 31 Aralık 2013
BASINA ve KAMUOYUNA26 Aralık 2013
Kubilay Olmaya Geldik24 Aralık 2013
ADD Küçük Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi 7-8 Aralık 201309 Aralık 2013
Seçmek ve Seçilmek06 Aralık 2013
Uğur Başkanımızı Kaybettik04 Aralık 2013
DİKKAT !04 Aralık 2013
Atatürkçü Düşünce Derneği Küçük Genel Kurulu21 Kasım 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 17 Kasım 2013 Pazar günü saat 11.00 11 Kasım 2013
ADD BEŞİKTAŞ ŞUBESİ SİYASET OKULU- 411 Kasım 2013
10 KASIM’DA ATA’MIZIN YANINDAYIZ03 Kasım 2013
Atatürkçü Düşünce Akademisi Başlıyor 12 Ekim 2013
ATATÜRK VE BİLGELİK AYDEMİR CEYLAN'IN YAZISI01 Ekim 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 29 Eylül 2013 Pazar günü saat 11.00 de Bergama'da20 Eylül 2013
ADD İZMİR ŞUBELERİ TOPLANTISI NARLIDERE ŞUBEMİZDE 08.08.2013 PAZAR GÜNÜ SAAT: 11.00 14 Ağustos 2013
SİLİVRİ KARARLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI06 Ağustos 2013
BARIŞ(!) SÜRECİ DÖRTNALA…26 Haziran 2013
ADD İZMİR ŞÜBELERİ TOPLANTISI 16 HAZİRAN 2013 GÜZELBAHÇE'DE11 Haziran 2013
Rize Şubemize Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz 06 Haziran 2013
Genel Başkanımız Trabzon'dan Destek Verdi: Geldikleri Gibi Giderler 04 Haziran 2013
ATATÜRK RESİMLİ HEDİYELİK ÜRÜNLER 24 Mayıs 2013
ADD Aydın Şubesi: Yörük Ali Efe Ödülü'nü Aldı 14 Mayıs 2013
ADD Antalya Şubesi Türk Halk Müziği Koromuzun Konseri 18 Mayıs 201312 Mayıs 2013
ADD BALIKESİR İL EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 08.Mayıs 2013 Akçay / Edremit10 Mayıs 2013
ADD Genel Merkezi LOZAN Antlaşması’nın kazanımlarının değerlendirileceği ödüllü bir makale yarışması düzenlenmiştir09 Mayıs 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 11 Mayıs 2013 07 Mayıs 2013
GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN TANSEL ÇÖLAŞAN’IN 19 MAYIS’A İLİŞKİN ÖRGÜTE AÇIKLAMASIDIR07 Mayıs 2013
19 MAYIS'TA SAMSUNDAYIZ03 Mayıs 2013
ADD İzmir Şubeleri 1 Mayıs İşçi Bayramını coşkuyla kutladı.01 Mayıs 2013
ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan İzmir Kitap Fuarında30 Nisan 2013
ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan 28 Nisan'da İzmirde26 Nisan 2013
ADD Genel Başkanı Tansel çölaşan 28 Nisan’da İzmir Kitap Fuarında20 Nisan 2013
Konferansa Davet ADD Güzelbahçe şubesi 15 Nisan 2013 Saat: 17.00 Belediye Düğün Salonu13 Nisan 2013
Köy Enstitüleri 73. Kuruluş Yılı Etkinlikleri ADD Urla Şubesi Tarih: 14.04.2013 Zeytinler Köyü Saat: 10.3013 Nisan 2013
Kuruluşunun 73'ncü Yıldönümünde Köy Enstitüleri Anma Proğramı Gaziemir11 Nisan 2013
Duruşma Salonu'ndan Notlar 08.04.201310 Nisan 2013
ERGENEKON ÇÖKMÜŞTÜR.09 Nisan 2013
ADD Sakarya Şubesi: Utku Erişik'i Konuk Etti06 Nisan 2013
ADD ARHAVİ ŞUBESİ’NİN 23 NİSAN RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI05 Nisan 2013
Atatürk'te Birleştik! 05 Nisan 2013
ADD Balçova Şubesi Basın Açıklaması02 Nisan 2013
8 Nisan’da Silivri’deyiz02 Nisan 2013
ADD İZMİR ŞUBELERİ BÖLGE TOPLANTISI 31 MART 2013 PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00 DE 28 Mart 2013
8 Nisan 2013 tarihinde Silivri’deyiz27 Mart 2013
ADD Denizli Şubesi: Miniklerimiz 23 Nisan Turnuvasına Hazırlanıyor26 Mart 2013
Birleşe Birleşe Kazanacağız25 Mart 2013
ADD Gaziemir Konseri24 Mart 2013
ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY URLA’DA KONSER VERDİ24 Mart 2013
VATAN CUMHURİYET VE EMEK DİYENLER BU OYUNU BOZACAKTIR!24 Mart 2013
8 Nisan’da Silivri’deyiz24 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH