Ana Sayfa > ETKİNLİKLER

ADD İzmir Şubeleri Eş Güd. Top. ve Basın Açıklaması
20 Kasım 2016
19.11.2016 saat 12:30 da Urla'da İzmir Şubelerinin eş güdüm toplantısında "Başkanlığa Hayır" ve " Çocuk İstismarı" ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İZMİR ŞUBELERİ KASIM AYI EŞGÜDÜM TOPLANTISI URLADA YAPILDI.

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 19 Kasım 2016 Cumartesi günü Urla Şubesinin ev sahipliğinde yapıldı.
Gündemde ağırlıklı olarak Aralıkta Ankara Tandoğan’da Cumhuriyetimiz ve Parlamenter sistem için yapılacak olan miting ve Şubelerimizin sorunları konuşuldu.
 
ADD Urla Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çıtak, OHAL uygulamalarına, Başkanlık isteklerinekarşı Genel Merkezin hazırladığı aşağıdaki basın açıklamasını okudu:
 
CUMHURİYETİMİZ VE PARLAMENTER SİSTEM İÇİN 04 ARALIK 2016 PAZAR SAAT 12.00’DE TANDOĞAN MEYDANINDA BULUŞUYORUZ.
 
Cumhuriyet devrimi ile ülkemiz; yeni, çağdaş, demokratik bir geleceğe adım attı. Cumhuriyetle; insanı "kul" sayan cemaatler ve etnik tabana-milliyetlere ayrılmış toplumsal yapı yıkıldı. “Kul" birey oldu/yurttaş oldu.
Yine Cumhuriyetle "siyasi egemenlik anlayışı "kökünden değişti; egemenliğin kaynağı ilahi olmaktan çıktı, "kayıtsız şartsız "millete devredildi.
İslam dünyasının tek " laik "ülkesi olan Türkiye, demokratik yapıyı bu özellikleri sayesinde kazandı. Tek kişi veya grubun diktasını önlemek maksadıyla, cumhuriyet rejimi; güçler ayrılığı ilkesi temelinde PARLAMENTER SİSTEME DAYANDI. İktidar; yasama, yürütme ve yargı gücü arasında paylaştırıldı.
 Bugün ülkemizin bütünlüğü, Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz tehdit altındadır.
Ne acıdır ki tehdidin başlıca sorumlusu da siyasi iktidardır.
İçte ve dışta mevcut ortamdan yararlanılarak BAŞKANLIK sistemine geçiş gündeme getirilmiştir.
 
BAŞKANLIK HEVESİ ve ANAYASA TUZAĞI, toplumsal gerilimi artırır, DİKTATÖRLÜĞÜ getirir.
OHAL bahanesiyle, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, toplum ve yönetim yapısında“ TEK SES” yaratma uygulamaları demokrasiyi boğmaktadır.
Muhalif basına yönelik baskılarla, basında, “ TEK SES” istenmektedir.
Bizler aşağıda imzası olan kuruluşlar,
Cumhuriyetimize, demokrasimize, özgürlüklerimize sahip çıkmak,
Ülkemizin bütünlüğünü savunmak,
Tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak,
BAŞKANLIK HEVESİNİN GERÇEKLEŞMEMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN,
SİYASİ PARTİLERİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİ, EMEK KURULUŞLARINI, ODA VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİ BİRLEŞMEYE VE HALKIMIZLA BİRLİKTE ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.
 
Gelin; Cumhuriyet sayesinde hala var olan demokratik haklarımızı kullanalım, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti için mücadele edelim.
 
04 ARALIK 2016 PAZAR GÜNÜ SAAT 12.00’DE ANKARA TANDOĞAN MEYDANINDA, “ CUMHURİYETİMİZ VE PARLAMENTER SİSTEM İÇİN” BULUŞALIM.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
BİRLEŞİK KAMU - İŞ KONFEDERASYONU
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
ADD GENEL MERKZİ BASIN AÇIKLAMASI


Urla Cumhuriyet Meydanında Cinsel istismar içeren ve TBMM’de kabul ettirilmeye çalışılan yasa taslağına karşı açıklamayı Gaziemir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hülya Özcan okudu.

ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇLERİMİZİN, KADINLARIMIZIN, BEDENLERİMİZİN ÜZERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN!

17 Kasım gece yarısı TBMM’nden apar topar geçirilmeye çalışılan bir yasa önergesi vardı. AKP zihniyetinin göstergesi olan bir önergeyle "cinsel istismar" suçlarında mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesi öngörülüyordu. Muhalefetin tepkisiyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Salı günü oylanacak bu tasarının tam metni şöyledir:
"Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zaman aşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçtan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.”

Çocuklarımıza bayram armağan eden Atatürk’ün Cumhuriyeti’nden, çocukları tecavüzcüsüyle evlendiren zihniyete nasıl geldik? Daha da vahim olan; çocuklarımıza bayram armağan eden Meclis’ten, çocukları tecavüzcüsüyle evlendiren Meclis’e nasıl geldik?
Mevcut iktidar, bu önergeyle, “Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi” gündemde iken, ülkemiz “Rejim Değişikliği” gibi büyük bir sorunla uğraşırken; sadece Atatürk ve Cumhuriyet değerleri ile uğraşmadığını, yaşama hakkımızın karşılığı olan insanlık değerlerine de el attığını göstermiş oldu.    Dini vakıf ve cemaat evlerinde, yurtlarında yaşanan çocuk tacizleri daha unutulmamış ve her gün bir yenisinin haberi gelirken, din kisvesi altında ahlaksızlığın meşrulaştırılarak, hukuksuzluğun yasayla korunmaya çalışıldığını görüyoruz.

Önerge hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çocuk istismarı için  "tecavüz değil, küçüğün rızasıyla gayri resmi evlilik" derken, önergeyi savunarak, küçük çocukların cinsel ilişkide rızası olabileceğine vurgu yapıyor. Özetle ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Küçüğün rızası, çocuğun rızası ne demek? Küçük, rıza ve ilişki kelimeleri asla aynı cümlede kullanılamaz. Ergenlik sadece fiziksel olgunluk değil, ruhsal ve psikolojik olgunluğu da içerir. Bunun için bütün dünya asgari 18 yaşı sınır olarak belirlemiştir.

Yani reşit olmadığı için bakkaldan sigara almasına bile müsaade etmediğin, sinemada, televizyonda +18 diyerek film bile seyrettirmediğin çocuğa kendi isterse evlenebilir diyorsun. Sapıklar kanuna uymuyor diye, kanunu sapıklara uyduruyorsun. Aynı cümlede fail ile mağduru bir araya getirmeye çalışıyor, birlikte yaşamaya zorluyorsun. Bir çocuğu masumiyetini kirleten tecavüzcüsü ile evlendirmeye zorlamak, aynı çocuğa ikinci defa, bu sefer de yaşama hakkına devlet tarafından tecavüz etmekle aynı anlama gelir. Bunun adı hayatı gasp, bunun adı işkence, bunun adı ahlaksızlıktır.

İstismaretmek, kelime anlamıyla bir kişinin ya da kişilerin iyi niyetini kötüye kullanarak yararlanmak, bir düşünceyi kötüye kullanarak zarar vermeyi hedeflemek, karşısındakinin kendi rızası olmadan ve iradesini dikkate almadan sömürmek gibi anlamları içerir. O halde cinsel istismarı affeden sapkın kafa nasıl olur da kendi rızası olursa diye bir gerekçe öne sürebilir, bu nasıl bir mantık, nasıl bir anlayıştır?

Başı dik duran kadından korkan, çıkardığı kanunlarla kadından yana görünüp aslında kadını eve hapsetmeyi hedefleyen zihniyeti temsil eden milletvekilleri,   toplu tecavüze uğrayan mağdur çocukları hangi tecavüzcüsüyle evlendirecek? Aile içi tecavüze uğrayan çocuklara ensest evlilik mi yaptıracak? 9 aylık bebeğe tecavüz edenleri, erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunanları nasıl koruyacak? Birden fazla kadına tecavüz eden, kadınlar arasında kura mı çekecek? Acaba bunlar için de dahiyane önerileri var mı? Nasıl olsa çoğunluk bende, ben yaptım oldu demekle bu sorunları da çözecekler mi?

Bu Ülkede yıllardır birçok kadın örgütü çocuk gelinler için mücadele ederken; şimdi bunların önünü yasal olarak açmak insanlığa ve insanlık değerlerine aykırıdır, vicdansızlıktır. Kadını sadece cinsel meta olarak gören, içlerinde din görevlisi, cemaat vakıflarının mensubu, aşiret ağası gibi pek çok sapkın kafanın da bulunduğu,  ceza evinde ki 4000 tecavüzcünün serbest bırakılması için, tecavüz edilen kız çocuğunun tecavüzcüsü ile evlendirilmesine dair yasa önergesi vermek, sapık zihniyetli biri için tecavüz fiilinin önünde ki son engeli de kaldırmaktır. Sapıklığın önünü açmak, kadını, çocuğu sokak korkusuyla eve kapatmaktır. Sadece bir hukuksuzluğu değil, tıp dünyasının “pedofili” dediği bir hastalığı bile meşrulaştırmaktır.

Atatürk “Geleceğin teminatı olan çocuklarımız; sizler hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz” diyor. Çocuklarımızı karanlığa mahkum etmeye çalışan zihniyetin meclisteki temsilcilerine sesleniyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, bedenlerimizin üzerinden ellerinizi çekin, yaşama hakkımıza, yaşama tarzımıza müdahale etmekten vazgeçin. Bir çocuk kadar aklınız varsa çocuklara bütün dünyanın kabul ettiği hakları verin, çocuk işçiliğini engelleyin, okumalarının önündeki engelleri kaldırın, sağlıklı büyümelerini sağlayacak tedbirleri alın, Arapçayı değil, okuduğunu anlamayı, medeniyeti, hoşgörüyü, çevre bilincini, doğa ve hayvan sevgisini öğretin, Atatürk’ü öğretin.

Çocukları korumak, Vatanı korumaktır.

Çocukları korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır.

Hiç vakit geçirmeden bu yasa tasarısını meclisten çekmeli ve bu ayıba yeltendiğiniz için Türk halkından özür dilemelisiniz, yoksa utanç tablonuza yıllarca hatırlanacak bir kara lekeyi daha kendi ellerinizle siz yapıştırmış olacaksınız.
                                                                                
 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ETKİNLİKLER Haberleri

Başlık Tarih
 
Kemalpaşa'nın Düşman İşgalinden kurtuluş Kutlamaları04 Eylül 2019
Devrimin üç gülünü; Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin11 Mayıs 2019
ADD Karabağlar'dan 6. Kadın Şenliği11 Mart 2019
3. Havaalanı Adı ATATÜRK HAVAALANI olarak korunması24 Eylül 2018
Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri'nin Korosu 05 Mayıs 2018
ADD İzmir Şubelerinin 150 Kişilik Dev Ortak Korosu02 Mayıs 2018
Urla’da Köy Enstitülerinin 78. Kuruluş Yıldönümü 16 Nisan 2018
ADD Buca Şubesi Genel Kurul Duyurusu08 Mart 2018
23 Aralık 2017 Kubilay’ı anma programı20 Aralık 2017
ADD Dikli Şubesi Atatürk Orman Çiftçiği Basın Açıklaması23 Ağustos 2017
ADD Dikili - Lozan Antlaşmasını kutladık.01 Ağustos 2017
Lozan’ın 94. Yıldönümü - Urla Konağı’nda kahvaltı düzenledi. 25 Temmuz 2017
Lozan 94'ncü yılı Onur Öymen ile söyleşi-ADD Gaziemir23 Temmuz 2017
Şiir Dinletisi 6 Mayıs 2017 -ADD Foça05 Mayıs 2017
"Üç Fidanı Anma" ADD Karabağlar 06 mayıs 201705 Mayıs 2017
Sinan Meydan Konferansı ADD Urla şubesinin Konuğu27 Ocak 2017
UĞUR MUMCU ANMA ETKİNLİĞİ26 Ocak 2017
AÇIK OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ13 Ocak 2017
NECATİ CUMALI ŞİİR ŞENLİĞİ 09 Ocak 2017
Açık Oturum 2017 Türkiye’nin Jeopolitik Öncelikleri09 Ocak 2017
Konferans: 16 Aralık 2016 Nasuh Mahruki - ADD Krşıyaka15 Aralık 2016
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kemalpaşa'da Coşkuyla Kutlandı01 Kasım 2016
ADD Kemalpaşa "29 ekim Cumhuriyet Şenliği"25 Ekim 2016
ADD Ödemiş Cumhuriyet Etkinlikleri25 Ekim 2016
Urla Şubesi 24 Temmuz Etkinliğimiz26 Temmuz 2016
Sevr’den Lozan’a ve Günümüze - ADD Urla Şubesi22 Temmuz 2016
Karabağlar Kız Öğrenci Misafirhanesi’nin temeli atıldı11 Haziran 2016
ADD Aliağa “MİLLİ BAYRAMLAR ONURUMUZDUR”30 Nisan 2016
ADD Aliağa 23 Nisan Şakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi Etkinliği 30 Nisan 2016
Köy Enstitülerini Anma Utku Erişik'in Tek Kişilik Oyunu30 Nisan 2016
Atatürk’ü Aliağa’ya gelişinin 82. Yılı Kutlandı30 Nisan 2016
“Anayasa Tuzağı” Basın Açıklaması08 Mart 2016
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 0.02.2016 Seferihisar05 Şubat 2016
Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitlerini Anma 20 Ocak 2016
ADD Torbalı Cumhuriyet Bayramını Karakuyu köyünde kutladı 30 Ekim 2015
ADD Ödemiş Şubesi Cumhuriyet Kahvaltısı düzenledi28 Ekim 2015
ATATÜRK'ÜN NAZİLLİYE GELİŞİNİN 78.YIL DÖNÜMÜ 13 Ekim 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Bornova 17.08.201513 Ağustos 2015
Lozan Antlaşması’nın 92. Yıldönümünü Kutluyoruz 20 Temmuz 2015
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı16 Mayıs 2015
Atatürkçü Düşünce Okulu Samsun’da14 Mayıs 2015
"Atatürk’le Türküleşen Kurtuluşumuz" ADD Karşıyaka 13 Mayıs 2015
Panel ADD Seydişehir Şubesi 12 Mayıs 201507 Mayıs 2015
“Üç Fidanı Anma Töreni” 6 Mayıs 2015 ADD Karabağlar04 Mayıs 2015
ADD Nazili Şubesi Ergün Poyraz'ı ağırladı03 Mayıs 2015
17.Köy Enstitülerini Köyde Anma Etkinliği Gökdere Köyü’nde27 Nisan 2015
Belgesel Gösterimi ve Söyleşi - Bergama 30 Nisan 2015 24 Nisan 2015
ADD Nazilli - 23 Nisan'ı Hisarcık köyünde kutladık 23 Nisan 2015
“Ulusal Egemenlik Yemeği” ADD Torbalı Şubesi22 Nisan 2015
Köy enstitülerinin kuruluşunun 75. yıl Aliağa Samurlu köyünde20 Nisan 2015
Panel 1915’ten Günümüze Türk –Ermeni İlişkileri12 Nisan 2015
Köy Enstitüleri Köyde Anma Etkinliği08 Nisan 2015
Köy Enstitüleri Destanı02 Nisan 2015
PANEL: Türkiye'de ve İzmir'de KADIN olmak, ADD Buca04 Mart 2015
ADD Nazilli Atatürkçü Gençler Eğitimde 02 Mart 2015
ADD Narlıdere Türk Halk Müziği Korosu Konseri 19 Şubat 2015
ADD Nazilli Şubesinin Turunç Reçeli Şenliği başladı05 Şubat 2015
ADD İzmir şubeleri olarak destek için Soma'daydık29 Ocak 2015
Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri Paneli26 Ocak 2015
Devrim ve Demokrasi Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz18 Ocak 2015
ADD İzmir şubeleri 19 Ocak 2015 Pazartesi Günü Soma'dayız18 Ocak 2015
“Demokrasi ve Özgürlüklerde Türkiye Nereye Gidiyor?" 17 Aralık 2014
ADD Gen. Bşk. Tansel Çölaşan Ödemiş'te 22 Aralık 201411 Aralık 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 25.Yıl Coşkusu03 Aralık 2014
ADD Buca 25. Yıl Kuruluş Yemeği 12.12.201403 Aralık 2014
ADD Buca Mustafa Balbay ile Söyleşi 28 Kasam 201425 Kasım 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri 25. Yıl Özel Konseri13 Kasım 2014
ADD Buca ATATÜRK HAFTASI" " Ergün AYBARS" ile söyleşi" 11 Kasım 2014
Ataya Saygı Konseri ADD Narlıdere Şubesi07 Kasım 2014
10 Kasımda Ankara’da Atamızın Huzurundayız. ADD Urla06 Kasım 2014
Atamızı Gurur ve Özlemle Anıyoruz. Yer: Kemalpaşa06 Kasım 2014
ADD Balçova Şubesi 29 Ekim Cumhuriyet Yemeği03 Kasım 2014
ADD Aliağa Şubesi 29 Ekim Fener Alayı ve Basın Açıklamaları02 Kasım 2014
ADD Urla Şubesi Cumhuriyetin 91.Yıl Dönümü Kutlama Prog.25 Ekim 2014
ATATÜRK'ün TBMM'de Söylevini Okumasının 87. Yıldönümü 16 Ekim 2014
Derneğimizin Kuruluşunun 25. Yılını Kutluyoruz15 Ekim 2014
ADD Hasan Tahsin Düşünce Okulu adında bir çalıştay düzenledi23 Eylül 2014
Geleneksel Belkahve Buluşması 10 Eylül Saat:10.00’da07 Eylül 2014
Panel, Kurtuluşun 92. Yılında Cumhuriyetin Türkiyesi02 Eylül 2014
ADD Mordoğan Temsilciliği'nin Zafer Bayramı Basın Açıklaması31 Ağustos 2014
Gelenekse Kocatepe Gençlik Kampı 23 - 26 Ağostos 2014 15 Ağustos 2014
M. İskender Özturanlı'yı Anma ADD Urla - Urla Belediyesi15 Ağustos 2014
LOZAN ANTLAŞMASI 91 YAŞINDA21 Temmuz 2014
Lozan Antlaşmasının 91. Yıldönümü Söyleşi ve İmza Günü17 Temmuz 2014
ADD Köyceğiz Gençlik Eğitim ve Dostluk Kampı 08 Temmuz 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 3. Ulusal Liseliler Çalıştayı01 Temmuz 2014
ADD Nazilli Şubemizin ev sahipliğinde 3. Liseli çalıştayı 26 Haziran 2014
ADD Balçova Bayrağımızın indirilmesiyle ilgili basın açıklaması13 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 13. Olağan genel kurulu başladı07 Haziran 2014
ADD Dikili Şubasi, Kınık "Elmadere Yemeni Projesi" 03 Haziran 2014
Köy Enstitülerini Anma Etkinliği Aşağı Kızılca Mah. Yapıldı.11 Mayıs 2014
16. Köy Enstitülerini Köyde Anma Etkinliği06 Mayıs 2014
ADD Torbalı’dan Ulusal Egemenlik Yemeği02 Mayıs 2014
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı25 Nisan 2014
ADD Urla Köy Enstitülerinin 74. Kuruluş Yılı Etkinlikleri10 Nisan 2014
ADD Konak “Köy Enstitüleri Etkinlik Programı”05 Nisan 2014
Çanakkale’de yitirilen 34 Şehidi Barbaros Köyünde andılar19 Mart 2014
Hak, Hukuk, Adalet04 Şubat 2014
ADD 2. Ulusal Liseli Çalıştayı03 Şubat 2014
Uğur Mumcu ve Devrim Şehitlerini Unutmadık27 Ocak 2014
Uğur Mumcuyu Anarken: (-Güzel Kiraz’ın Güzel İnsanları)27 Ocak 2014
Devrim ve demokrasi şehitlerini saygıyla anıyoruz23 Ocak 2014
ADD İzmir Şubeleri: Uğur Mumcu Paneli21 Ocak 2014
DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİĞİ13 Ocak 2014
Türk Sanat Müziği Koromuzun Konserine Davetlisiniz…13 Ocak 2014
KUBİLAYLAR 23 ARALIK'TA MENEMEN'DE20 Aralık 2013
ADD İzmir Şubeleri: Kubilay İçin Menemen’de Toplandı22 Kasım 2013
Andımız23 Ekim 2013
ADD Narlıdere 28 Ekim Pazartesi saat:19:00 22 Ekim 2013
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ22 Ekim 2013
BAYRAMLI KÖYÜ BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ22 Eylül 2013
ADD Çandarlı Şubesi’nin 30 Ağustos 2013 ZAFER BAYRAMI etkinlikleri13 Eylül 2013
10 EYLÜL SAAT 10.00 BELKAHVEDE ŞEKERLİ KAHVE11 Eylül 2013
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İZMİR HALKINI BARIŞ İÇİN YÜRÜMEYE ÇAĞIRIYOR07 Eylül 2013
1. İzmir Suphi Gürsoytrak Atatürkçü Düşünce Okulu Duyurusu02 Eylül 2013
ADD Çandarlı Şubesinin konuğu Av. Hüseyin Ersöz 30 Ağustos Cuma22 Ağustos 2013
Afyonkarahisar Kocatepe Gençlik Kampı Duyurusu02 Ağustos 2013
ADD Dikili "Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır" Paneli 31 Temmuz 201329 Temmuz 2013
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 90. YILDÖNÜMÜ22 Temmuz 2013
ADD İzmir Şubeleri 24 Temmuz Kutlama Prağramı Davetlisiniz.19 Temmuz 2013
ADD Antalya Lozan Antlaşması'nın 90. Yıldönümü17 Temmuz 2013
ADD Güzelbahçe "Lozan Barış Antlaşması'nın 90. Yılını kutluyoruz" Metin FEYZİOĞLU' NUN katılımı ile 16 Temmuz 2013
ADD KÖYCEĞİZ EĞİTİM ve DOSTLUK KAMPI / 21- 27 TEMMUZ 201304 Temmuz 2013
ADD ÇANDARLI MUSTAFA MUTLU’NUN “BARDAK NEDEN TAŞTI?” KONULU SÖYLEŞİSİ 02 Temmuz 2013
Cesur Kalem Mustafa Mutlu Çandarlı'da. 29.06.2013 26 Haziran 2013
ADD URLA: DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE TAKSİM GEZİ PARKINA DESTEK VERDİK08 Haziran 2013
ADD Giresun Gençlik Kolları: "Bu da Benim Kararım" 31 Mayıs 2013
ADD Söke Gençlik Kolları: "Bilgi Şöleni"30 Mayıs 2013
KONFERANS 'A DAVET, ADD GÜZELBAHÇE 31 Mayıs 201329 Mayıs 2013
ADD Bornova Şubesi, Neşet Ertaş’a Saygı Gecesi Konseri23 Mayıs 2013
ADD Akçakoca Temsilciliği: 19 Mayıs Yürüyüşü 22 Mayıs 2013
ADD Esenler Şubesi: Satranç Turnuvası 21 Mayıs 2013
ADD Gencligi Samsun'da. Kurtulus icin kurtulus yoluna yürüyor19 Mayıs 2013
ADD Nazilli Gençlik Kolları: Atatürk Büstü ve Köşesinin Kaldırılmasına Tepki Gösterdi 17 Mayıs 2013
ADD Karabağlar Şb. Nenehatun endistri Meslek lisesinde Nazan Kesin tarfından gençlerimize "Atatürk ve Kadın " 17 Mayıs 2013
Atatürkçü Düşünce Derneği Esenyur Şubesi Faaliyetleri09 Mayıs 2013
DÜŞEVİ OYUNCULARININ SAHNELEDİĞİ ANADOLU KADINLARI 9 MAYIS 2013 URLA05 Mayıs 2013
“Cumhuriyet’in ilk yılları Kostüm ve Fotoğraf Sergisi” ADD Karabağlar Şubesi 13-18 Mayıs 201304 Mayıs 2013
ADD Denizli Şubesi: ADD'nin Minik Santraç Ustaları Ödüllerini Aldı30 Nisan 2013
ADD Arhavi Şubesinin 23 Nisan "Atatürk" Konulu Yarışma Ödül Töreni Yapıldı!30 Nisan 2013
ADD Karabağlar Türk Halk Müziği “Türkü Şöleni” 9 Mayıs 2013 Saat 20.0030 Nisan 2013
15. Köy Enstitülerini köyde anma etkinliği Kemalpaşa - dereköy’de yapıldı 28 Nisan 2013
AKİL'siz Medya26 Nisan 2013
ADD Aliağa Şubesi Eğitimiş Sendikası Aliağa Şubelerinin birlikte düzenledikleri Köy Enstitüleri kuruluşlarının 73. yılında anılıyor.20 Nisan 2013
15. Köy Enstitülerini Köyde Anma Etkinliği Dereköy - Kemalpaşa 28 Nisan 2013 19 Nisan 2013
ADD KADIKÖY ŞUBESİNİN 23 NİSAN “ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI”19 Nisan 2013
"ASKERİ CASUSLUK" YALANINI BOZACAĞIZ 13 Nisan 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH