Ana Sayfa > GÜNCEL HABERLER

Dünya Barış Günü Tarihi ve Emperyalizmimin Suç Dosyası
01 Eylül 2013
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her Eylül’ün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Dünya Barış Günü Tarihi ve Emperyalizmimin Suç Dosyası
Eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Hitler faşizminin 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek ikinci dünya savaşını başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir. SSCB’nin ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra hiçbir ülke 1 Eylül’ü Dünya Barış Günü olarak kutlamadı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her Eylül’ün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 1 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Kay: http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Bar%C4%B1%C5%9F_G%C3%BCn%C3%BC
 
18 Eylül 1931 Japonya Mançurya’yı işgal etti.

2 Ekim 1935–Mayıs 1936 Faşist İtalya, Etiyopya’yı işgal etti, fethetti ve ele geçirdi.

25 Ekim–1 Kasım 1936 Nazi Almanya'sı ve Faşist İtalya, 25 Ekim'de bir işbirliği anlaşması imzaladı. 1 Kasım'da Roma-Berlin Mihver ittifakı duyuruldu.
25 Kasım 1936 Nazi Almanya’sı ve Japon İmparatorluğu, Sovyetler Birliği’ne ve uluslararası Komünist harekete karşı AntiKomintern Paktını imzaladı.

7 Temmuz 1937 Japonya Çin’i işgal ederek Pasifikte II. Dünya Savaşı’nı başlattı.

11–13 Mart 1938 Almanya, Avusturya’yla Anschlus'ta birleşti.

29 Eylül 1938 Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa, Çekoslovak Cumhuriyetini, Çekoslovak kilit askerî savunma mevzilerinin bulunduğu Sudetenland’ı, Nazi Almanya’sına bırakmaya zorlayan Münih anlaşmasını imzaladı.

14–15 Mart 1939 Alman baskısı altında, Slovaklar bağımsızlıklarını ilan ettiler ve Slovak Cumhuriyeti’ni kurdular. Almanya, Bolivya ve Morovya Himayesini düzenleyen Münih anlaşmasını bozarak kalan Çek topraklarını da aldı.

31 Mart 1939 Fransa ve İngiltere Polonya devletinin sınır bütünlüğünü garantiledi.

7–15 Nisan 1939 Faşist İtalya, Arnavutluk’u işgal etti ve ele geçirdi.

23 Ağustos 1939 Nazi Almanya'sı ve Sovyetler Birliği saldırmazlık anlaşmazlığı ve Doğu Avrupa’yı etki alanlarına bölen gizli bir ek anlaşma yaptılar.

1 Eylül 1939 Almanya Polonya’yı işgal ederek II. Dünya Savaşı’nı başlattı.

3 Eylül 1939Polonya'nın sınırlarını garanti altına almaları itibariyle, İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti.

17 Eylül 1939Sovyetler Birliği, Polonya’ya doğudan saldırdı.

27–29 Eylül 1939Varşova 27 Eylül’de teslim oldu. Polonya hükümeti Romanya'ya sürüldü. Almanya ve Sovyetler Birliği, Polonya’yı aralarında böldüler.

30 Kasım 1939–12 Mart 1940 Sovyetler Birliği, Finlandiya’ya saldırarak Kış Savaşı olarak adlandırılan savaşı başlattı. Finler ateşkes talep etti ve Lagoda Gölü kuzey kıyılarını ve Kuzey Buz Denizi'ndeki küçük Fin kıyısını Sovyetler Birliği'ne bırakmak zorunda kaldı.

9 Nisan–9 Haziran 1940 Almanya, Danimarka ve Norveç'e işgal etti. Danimarka saldırı günü teslim oldu. Norveç 9 Haziran’a kadar dayandı.

10 Mayıs–22 Haziran 1940 Almanya Batı Avrupa'ya saldırdı—Fransa ve tarafsız Hollanda, Belçika Lüksemburg. Lüksemburg 10 Mayıs'ta işgal edildi. Hollanda 14 Mayıs'ta, Belçika 28 Mayıs'ta teslim oldu. 22 Haziran'da, Fransa Almanya'nın, ülkenin kuzey yarısını ve tüm Atlantik kıyılarını işgal ettiği bir ateşkes imzaladı. Güney Fransa’da, başkenti Vichy olan işbirlikçi bir rejim kuruldu.

10 Haziran 1940 İtalya savaşa girdi. İtalya, 21 Haziran'da Güney Fransa'ya işgal etti.

28 Haziran 1940 Sovyetler Birliği, Romanya’yı, Bessarabia'nın doğu bölgesini ve Bukovina’nın kuzey yarısını Sovyet Ukrayna’sına bırakmaya zorladı.

14 Haziran–6 Ağustos 1940 Sovyetler Birliği, 14–18 Haziran'da Baltık Devletlerini işgal etti, 14–15 Temmuz’da her birinde Komünist darbe yaptı ve bu devletleri daha sonra 3–6 Ağustos'ta Sovyet Cumhuriyetlerine kattı.

10 Temmuz–31 Ekim 1940 İngiltere Savaşı olarak bilinen hava savaşı Nazi Almanya'sının yenilgisiyle sona erdi.

30 Ağustos 1940 İkinci Viyana Hükmü: Almanya ve İtalya, Romanya ve Macaristan arasında tartışmalı bölge olan Transilvanya'nın bölünmesi kararında hakemlik yaptılar. Transilvanya’nın kuzeyinin kaybı, Romanya Kralı Carol’u, tahtı oğlu Michael’e bırakmaya zorladı ve General Ion Antonescu idaresinde bir diktatörlüğü iktidara getirdi.

13 Eylül 1940 İtalyanlar, İtalya kontrolündeki Libya’dan, İngiliz kontrolündeki Mısır’a işgal etti.

27 Eylül 1940 Almanya, İtalya ve Japonya Üçlü Pakt imzaladılar.

Ekim 1940 İtalya, 28 Ekim’de Arnavutluk’tan Yunanistan’ı işgal etti.

Kasım 1940 Slovakya (23 Kasım), Macaristan (20 Kasım) ve Romanya (22 Kasım) Mihver Kuvvetleri’ne katıldı.

Şubat 1941 Almanlar, Afrika Birlikleri’ni bocalayan İtalyanları desteklemek için Kuzey Afrika'ya gönderdi.

1 Mart 1941 Bulgaristan Mihver Kuvvetleri’ne katıldı.

6 Nisan–Haziran 1941 Almanya, İtalya, Macaristan ve Bulgaristan üye olmayan Yugoslavya’yı işgal etti. Yugoslavya 17 Nisan’da teslim oldu. Almanya ve Bulgaristan, İtalya’yı desteklemek için Yunanistan’ı kuşattı. Yunanistan’daki direniş 1941 Haziran başında durdu.

10 Nisan 1941 Terörist Ustasa hareketi liderleri, Bağımsız Hırvatistan Devleti olarak adlandırılan devleti ilan etti. Almanya ve İtalya tarafından hemen tanınan yeni devlet Bosna-Hersek'i de kapsadı. Hırvatistan, 15 Haziran 1941’de Mihver Kuvvetleri’ne resmî olarak katıldı.

22 Haziran–Kasım 1941 Nazi Almanya'sı ve Mihver Kuvvetleri (Bulgaristan hariç) Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Kış Savaşı'nı sona erdiren ateşkesteki toprak kaybını telafi etmeye çalışan Finlandiya, saldırının hemen öncesinde Mihver Kuvvetleri’ne katıldı. Almanlar, Ekim'de Finlerin katılımıyla hızla Baltık Devletleri'ni istila etti, Leningrad'ı (St. Petersburg) kuşattı. Merkezde, Almanlar Ağustos başlarında Smolensk’i ele geçirdi ve Ekim’de Moskova'ya yürüdü. Güneyde, Almanya ve Romanya Birlikleri Eylül’de Kiev’i ve Kasım’da Don Nehri’ndeki Rostov’u ele geçirdi.

6 Aralık 1941 Bir Sovyet karşı saldırısı, Almanları Moskova dışından kaotik bir geri çekilmeyle çıkardı.

7 Aralık 1941 Japonya Pearl Harbor’u bombaladı.

8 Aralık 1941 Amerika Birleşik Devletleri II. Dünya Savaşı’na girerek Japonya’ya savaş ilan etti. Japon Birlikleri Filipinler, Fransız Çinhindi (Vietnam, Laos, Kamboçya) ve İngiliz Singapur’a çıkartma yaptı. Nisan 1942 itibariyle, Filipinler, Çinhindi ve Singapur, Japon işgali altındaydı.

11–13 Aralık 1941 Nazi Almanya’sı ve Mihver ittifakı, Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etti.

30 Mayıs 1942–Mayıs 1945 İngiltere, Köln’ü bombalayarak savaşı ilk kez Almanya’nın içine getirdi. Bunu takip eden 3 yıl boyunca, Anglo-Amerikan bombardımanı Almanya kentlerini harabeye çevirdi.

Haziran 194 İngiltere ve ABD Deniz Kuvvetleri, Japon Deniz Kuvvetleri’nin Pasifik’in merkezindeki ilerleyişini, Midway’de durdurdu.

28 Haziran–Eylül 1942 Almanya ve Mihver ittifakı Sovyetler Birliği’nde yeni bir hücum başlattı. Alman Birlikleri, Eylül ortasında Volga Nehri’ndeki Stalingrad’a (Volgograd) doğru ilerledi ve Kırım Yarımadası’nı güvenceye aldıktan sonra Kafkasya’nın içlerine doğru girdi.

Ağustos–Kasım 1942 ABD Birlikleri, Japonların adalardan sekerek Avustralya’ya doğru ilerleyişini, Solomon Adaları’ndaki Guadalcanal’da durdurdu.

23–24 Ekim 1942 İngiliz Birlikleri, Mısır El Alamein’de, Almanları ve İtalyanları bozguna uğratarak Mihver Kuvvetleri’ni kaotik geri çekilmeyle Libya'dan Tunus'un doğu sınırına gönderdi.

8 Kasım 1942 ABD ve İngiliz Birlikleri, Fransız Kuzey Afrika’sında, Cezayir ve Fas kıyılarında birçok noktaya çıkartma yaptı. Vichy Fransız Birlikleri’nin saldırıya karşı savunmadaki başarısızlığı, Müttefikler'in Tunus’un batı sınırına hızla geçmesini sağladı ve Almanya’nın 11 Kasım’da Güney Fransa’yı işgalini tetikledi.

23 Kasım 1942–2 Şubat 1943 Sovyet Birlikleri, Stalingrad’ın kuzeybatısı ve güney batısında Macaristan ve Romanya hattını kırarak karşı saldırı yaptı ve Alman Altıncı Ordusu'nu şehirde tuzağa düşürdü. Geri çekilmeleri ya da Sovyet halkasından çıkmaya çalışmaları Hitler tarafından yasaklanan Altıncı Ordu’dan sağ kalanlar 30 Ocak ve 2 Şubat 1943'de teslim oldular.

13 Mayıs 1943 Tunus’taki Mihver Kuvvetleri, Kuzey Afrika seferini bitirerek Müttefikler'e teslim oldu.

10 Temmuz 1943 ABD ve İngiltere Birlikleri Sicilya’ya çıkartma yaptı. Ağustos ortası itibariyle, Müttefikler Sicilya’yı kontrol altına aldılar.

5 Temmuz 1943 Almanlar, Sovyetler Birliği’nde Kursk yakınlarında büyük bir tank saldırısı başlattı. Sovyetler saldırıyı bir hafta içinde geri püskürttüler ve kendi saldırı girişimlerini başlattılar.

25 Temmuz 1943 Faşist Büyük Konseyi, Benito Mussolini’yi görevden alarak İtalyan Mareşal Pietro Badoglio’nun yeni bir hükümet kurmasını sağladı.

8 Eylül 1943 Badoglio hükümeti Müttefikler'e koşulsuz olarak teslim oldu. Almanlar, Roma ve Kuzey İtalya’da hemen kontrolü ele geçirdiler ve Alman komandolar tarafından 12 Eylül’de mahkumiyetten kurtulan Mussolini yönetiminde, bir kukla Faşist rejimi kurdular.

9 Eylül 1943 Müttefik birlikler, Napoli yakınlarında Salerno kıyılarına çıkartma yaptı.

6 Kasım 1943 Sovyet Birlikleri Kiev’i özgürlüğüne kavuşturdu.

22 Ocak 1944 Müttefik birlikler, Roma'nın hemen doğusundaki Anzio yakınlarında başarılı bir çıkartma yaptılar.

19 Mart 1944 Macaristan’ın Mihver ittifakını terk etme girişiminden korkan Almanlar, Macaristan’ı işgal etti ve vekil Amiral Mikros Horthy’i Alman yanlısı bir başbakan yardımcısı ataması için zorladı.

4 Haziran 1944 Müttefik birlikler Roma’yı özgürlüğüne kavuşturdu. Altı hafta içinde, Anglo-Amerikan bombacılar Doğu Almanya’daki hedefleri ilk kez vurabiliyordu.

6 Haziran 1944 İngiliz ve ABD Birlikleri, Fransa’nın Normandiya kıyılarına başarıyla çıkartma yaparak, Almanlara karşı “İkinci Cephe”yi açtı.

22 Haziran 1944 Sovyetler, 1 Ağustos itibariyle, Belarus’ta Alman Askerî Birliği Merkezini yok eden ve Polonya’nın merkezi Varşova’dan Vistula Nehri’nin batısına süren büyük bir saldırı başlattı.

25 Temmuz 1944 Anglo-Amerikan güçleri Normandiya'da çıkartma yaptıkları sahilleri terk ettiler ve Paris'in doğusuna doğru ilerlediler.


1 Ağustos–5 Ekim 1944 Komünist olmayan yeraltı Vatan Ordusu, Sovyet Birlikleri’nin gelmesinden önce Varşova’yı serbest bırakma çabası olarak Almanlara karşı ayaklandı. Sovyet ilerleyişi Vistula’nın doğu kıyısında durdu. 5 Ekim’de, Almanlar, Varşova’da savaşan Vatan Ordu güçlerinden kalanların teslimiyetini kabul etti.

15 Ağustos 1944 Müttefik güçler, Güney Fransa’da Nice yakınlarında çıkartma yaptılar ve kuzeydoğudaki Ren nehrine doğru hızlı bir şekilde ilerlediler.

20–25 Ağustos 1944 Müttefik Birlikleri Paris’e ulaştı. 25 Ağustos’ta, Müttefik birlikler tarafından desteklenen Serbest Fransız Kuvvetleri, Fransa’nın başkentine girdi. Eylül itibariyle, Müttefikler Almanya sınırına ulaştılar, Aralık'ta Fransa’nın neredeyse tamamı, Belçika'nın büyük bir kısmı ve Hollanda'nın güney kısmı özgürlüğüne kavuştu.

23 Ağustos 1944 Sovyet Birlikleri’nin, Prut Nehri'nde görülmeleri, Romanya’da, Antonescu rejimini devirmek için muhalefet oluşmasına neden oldu. Yeni hükümet ateşkes kararı aldı ve hemen ardından savaşta taraf değiştirdi. Romanya’nın dönmesi, Bulgaristan'ı 8 Eylül’de teslim olmak zorunda bıraktı ve Almanlar Ekim’de Yunanistan, Arnavutluk ve Yugoslavya’nın güneyini boşalttılar.

29 Ağustos–27 Eylül 1944 Komünistlerin ve Komünist olmayanların dahil olduğu Slovak Ulusal Konseyi’nin liderliğinde, Yeraltı Slovak Direniş Birlikleri Almanlara ve faşist Slovak rejime karşı ayaklandı. 27 Ekim’de, Almanlar direnişin merkezi Banska Bystrica’yı ele geçirdiler ve örgütlü direnişi sonlandırdılar.

12 Eylül 1944 Finlandiya, Sovyetler Birliği ile bir ateşkes imzalayarak Mihver ittifakını terk etti.

20 Ekim 1944 ABD Birlikleri Filipinler’e çıkartma yaptı.

15 Ekim 1944 Macaristan Faşist Arrow Cross hareketi Alman desteğiyle, Sovyetler’e teslim olmak için anlaşmaları sürdüren Macar hükümetini engellemek için bir darbe yaptı.

16 Aralık 1944 Almanlar, Belçika’yı geri almak ve Alman sınırındaki Müttefik güçleri bölmek için, batıda Bulge Muharebesi olarak bilinen son hücumu başlattılar. 1 Ocak 1945 itibarıyla, Almanlar geri çekildi.

12 Ocak 1945 Sovyetler, Ocak’ta Varşova ve Krakow’u özgürlüğüne kavuşturan, 2 aylık kuşatmanın ardından 13 Şubat'ta Budapeşte’nin ele geçirildiği, Nisan başlarında Almanları ve Macar işbirlikçilerinin Macaristan'ın dışına sürüldüğü, 4 Nisan'da Bratislava'nın ele geçirilmesiyle Slovakların teslim olmaya zorlandığı ve 13 Nisan'da Viyana'nın ele geçirilmesinin sağlandığı yeni bir saldırı başlattı.

7 Mart 1945 ABD Birlikleri Remagen’de Ren Nehri’ni geçti.

16 Nisan 1945 Sovyetler Berlin’i kuşatan son saldırılarını başlattı.

Nisan 1945 Yugoslav Komünist Lider Josip Tito tarafından yönetilen Partizan Birlikleri Zagrep’i aldılar ve Ustasa rejimini yıktılar. Ustasa’nın üst düzey liderleri İtalya ve Avusturya’ya kaçtılar.

30 Nisan 1945 Hitler intihar etti.

7 Mayıs 1945 Almanya Batı Müttefikleri’ne teslim oldu.

9 Mayıs 1945 Almanya Sovyetler’e teslim oldu.

Mayıs 1945 Müttefik birlikler Japon adalarından önceki son adım olan Okinawa’yı ele geçirdi.

6 Ağustos 1945 Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima’ya atom bombası attı.

8 Ağustos 1945 Sovyetler Birliği Japonya’ya savaş ilan etti ve Mançurya’ya işgal etti.

9 Ağustos 1945 Amerika Birleşik Devletleri Nagazaki’ye atom bombası attı.

2 Eylül 1945 14 Ağustos 1945’te, Japonya’nın koşulsuz teslimiyet prensiplerinde anlaşarak resmen teslim olmasıyla II. Dünya Savaşı sona erdi.
Kaynak: http://www.ushmm.org/wlc/tr/article.php?ModuleId=10007306
 
AMERİKANIN SUÇ DOSYASI

=  1898'de Meksika'yı işgal etti. Aynı yıl Küba'ya girdi.

= 1921 yılında Nikaragua'yı işgal etti. Ulusal Muhafızlar adlı ve başını Somoza'nın çektigi terör örgütünü kurdu. Anti-emperyalist direnişin başını çeken Sandino ve 300 kişiyi katletti. 40 yıldan fazla sürecek bir terör devrini başlattı. Sabotaj ve suikastlar düzenledi.

= 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atarak bir anda 250 bin kişiyi vahşice öldürdü.

  1950-53 yılları arasında yüzbinlerce yurtsever Koreliyi katletti.

  1954'te binlerce Guetamalalıyı öldürdü.

  1955'te Endonezya, Laos ve Kamboçya'da çok sayıda CIA operasyonu düzenledi.

  1956-59 yılları arasında Küba’da 60.000 kişiyi, ABD'li danışmanların ve Batista'nın birlikte yürüttüğü operasyonlarda katletti.

  1961'de Küba'ya karşı Domuzlar Körfezi çıkartmasını örgütledi.

  1965'te işbirlikçi Suharto, 1 milyon komünist ve ilerici Endonezyalıyı katletti.  Aynı yıl Dominik'e paraşütçülerini indirdi ve 10 bin Dominikliyi katletti.

  1975'te Vietnam'dan kovulduğunda arkasında milyonlarca ölü ve sakat bıraktı. ABD'nin Vietnam'da halkın üzerine attığı 638 bin ton bomba, II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ve Afrika'ya atılan toplam bombaların yarısıdır. Kişi başına aşağı yukarı 5 bomba atıldığı söylenmektedir. Milyonlarca insan stratejik köylere sürülmüş, onbinlerce kadının ırzına geçilmiş, yüzbinlerce insan sakat bırakılmıştır, Milyonlarca insan işkenceden geçirilmiştir.

  1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos'ta 1 milyon insanı katlettiler.

  1973'te Şili'de CIA'nın düzenlediği darbe ile 30 bin kişi katledildi.

  Arjantin'de faşist generallerle yaptığı işbirliği sonucu 30 bin kişi kaybedildi.

  1983'te Lübnan'a müdahale etti. 14 bin Deniz Piyadesinin katıldığı operasyonda binlerce ilerici yurtsever Lübnanlı katledildi.
  Aynı yıl Lübnan'a ikinci bir müdahalede bulundu.Akdenizde eşkiyalık yapan Amerikan 6, Filosuna ait savaş gemileri Lübnan'a günlerce bomba yağdırdı.
  Yine aynı yıl Grenada'yı işgal etti. Yüzlerce ilerici ve yurtsever katledildi.

  1986'da uluslararası haydutluk örneği sergileyerek Libya'yı bombaladı, bine yakın sivili katletti. Ülkeye ambargo uygulayarak deniz ablukasına başvurdu.

  1989'da Panama'ya asker çıkarttı ve 5 bin Panamalıyı öldürdü.

  1991'de Irak'ın Kuveyt'e girişini bahane ederek diğer emperyalist güçleri de ardına takarak Irak halkına karşı bomba yağdırdı. 100 binin üzerinde insanı katlettigi bu vahseti iletisim kanallarıyla tüm dünyaya resmen izlettirdi. ABD uçakları Irak halkının üzerinde 12 bin sorti yaptılar.

  Somali'deki durumu bahane ederek yine diğer emperyalist güçleri de peşine takarak ülkeyi işgale girişti.

  İran'a karşı başlattığı ambargoyu yıllardır sürdürüyor.

  Latin Amerika'da ABD'nin bulaşmadığı savaş, katliam,insan hakları ihlali yok gibidir. Nikaragua'dan kaçan işkenceci,halk düşmanı kontraları Özgürlük Savaşçıları adı altında Honduras'ta üslendirdi ve silahlandırarak Nikaragua halkının üstüne saldırttı. Birçok Latin Amerika ülkesinde de Ulusal Muhafızlar adı altında Ölüm Mangaları'nı örgütledi, eğitti, finanse etti, silahlandırdı ve halkın üzerine saldırttı.

  ABD, sadece 1946-1975 yılları arasında amaçlarına ulaşmak için tam 215 kez askeri gücüne başvurmuştur. Aynı yıllarda insanlığa 19 kez nükleer silah kullanma tehdidini savurmuştur.

Kaynak: http://komplo808.blogcu.com/amerikanin-suc-dosyasi/2385808


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL HABERLER Haberleri

Başlık Tarih
 
LOZAN’DAN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE 23 Temmuz 2018
Cumhuriyet, Atatürk Düşmanı Atatürksüz Müfredata Hayır06 Kasım 2017
9 Eylül Nif'ten İzmir'e Doğru08 Eylül 2017
17 Ağustos 1999 Saat: 03:02 Merkez Üssü Gölcük17 Ağustos 2017
Basın Açıklaması ve Atatürk’ün Manevi Çocukları10 Mayıs 2017
2 Temmuz İnsanlık Adına Kara Bir Gün02 Temmuz 2016
Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Laiklik Tepkisi30 Nisan 2016
KÖY ENSTİTÜLERİ 16 Nisan 2016
19 Mayıs kutlamasını sınırlayan Milli Eğitim Bakanlığı genelgesini iptal ettirdik03 Mart 2016
DEÜ Atatürk İlk. ve İnk.Tar.Ens.Müd.Bülent Çukurova31 Ocak 2016
Kent Söyleşileri "Fotoğraflarla Gazi İzmir’de"22 Ocak 2016
YILBAŞI VE ÇAM AĞACI SÜSLEME GELENEĞİ31 Aralık 2015
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi 27 Aralık 191924 Aralık 2015
23 ARALIK KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2015
YABANCI GÖZÜYLE ATATÜRK09 Kasım 2015
ATATÜRK`Ü SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ08 Kasım 2015
ATA’YA SAYGI KOŞUSU06 Kasım 2015
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…30 Ekim 2015
29 Ekim 2015 Saat: 9.30 da Gündoğdu Meydanındayız27 Ekim 2015
Bal Festivali 25 Ekim 2015 Kemalpaşa - Dereköy - Gökyaka19 Ekim 2015
İzmir Yangını 13 Eylül 1922 13 Eylül 2015
Başın Sağ olsun Nazilli09 Eylül 2015
İZMİR ZAFERİNİ KUTLUYOR06 Eylül 2015
8 Ağustos 1915 M.Kemal Anafartalar grup komutanlığına Atandı08 Ağustos 2015
24 Temmuz 2015, saat: 10.30’da İ.İnönü’nün doğduğu evdeyiz23 Temmuz 2015
AYŞE MAYDA-İZMİR’İN TANIKLIĞI13 Temmuz 2015
ADD Basın Açıklaması Ermeni soykırımı Tarinin çarptırılmasıdır24 Nisan 2015
Soykırım İddialarına Yabancı Belgelerle Yanıt24 Nisan 2015
TÜRK–ERMENİ İLİŞKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ14 Nisan 2015
Görünmez İşgalden Türkiye Nasıl Kurtulur E.Tüma.Soner Polat10 Nisan 2015
ŞAKA, ŞAKA. S. Nazan Keskin Yazdı01 Nisan 2015
Adına Nevruz Denen Bayram20 Mart 2015
8 Mart’a Hazır mısınız? S. Nazan Keskin yazdı08 Mart 2015
YALAN Üzerine Kurulmuş İddia28 Ocak 2015
İNÖNÜ SAVAŞLARI26 Ocak 2015
“Uğur Mumcu’yu ve demokrasi Şehitlerini Anıyoruz”20 Ocak 2015
Zübeyde Hanım Karşıyaka’nın Kalbinde Yaşıyor14 Ocak 2015
Türk Ermeni İlişkileri Broşürü Hazırlayan: Ahmet Gürel 12 Ocak 2015
Sarıkamış Zaferimiz Nasıl Engellendi?05 Ocak 2015
Yılbaşı Çam Ağaç Süslemesi Tamamen Türk Geleneğidir30 Aralık 2014
Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi29 Aralık 2014
İsmet İnönü ve Gençliği-İzmir24 Aralık 2014
Kubilaylar Menemen’de!24 Aralık 2014
URBANUS’TAN MARAŞ’A KANLI SERÜVEN19 Aralık 2014
23 Aralık Kubilay’ı Anma Programı12 Aralık 2014
İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nde, Orman Katliamı08 Aralık 2014
5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanındı04 Aralık 2014
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun23 Kasım 2014
91. Yılında Cumhuriyet - Ahmet Gürelin'in yazısı30 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı Programı ve Basın Açıklanası27 Ekim 2014
URLA KİTAP OKUYOR KAMPANYASI 24 Ekim 2014
Cumhuriyetimizin 91. yılını Tepeköy Mahallemizde kutluyoruz.22 Ekim 2014
Ankara'nın Başkent Oluşu 13 Ekim 192312 Ekim 2014
Mudanya Silah Bırakışımı Görüşmeleri 3 - 11 Ekim 192203 Ekim 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması26 Eylül 2014
Türk Dil Kurumu’nun ilk genel kurulu 26 Eylül 1932 25 Eylül 2014
İzmir’e Doğru 9 Eylül - Ahmet Gürel'in Yazısı08 Eylül 2014
30 Ağustos Zafer Bayramını Milletçe Kutlamalıyız30 Ağustos 2014
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 92. Yıldönümü25 Ağustos 2014
KENAN ÇOYGUN: BİR KIBRIS KAHRAMANI19 Temmuz 2014
İSRAİL SALDIRGANLIĞINA SON…! 19 Temmuz 2014
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkın da Basın Açıklaması28 Haziran 2014
ADD Kazandı Milli Eğitim Bakanlığı Kaybetti28 Haziran 2014
Amasya Genelgesi, (21-22 Haziran 1919)21 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden destek17 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Basın Açıklaması10 Haziran 2014
"Tutsak eserler” 31 Mayıs 2014
1453 İstanbulun Geri Alınmasıdır!29 Mayıs 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 25’inci yaşını Nazım’da kutladı26 Mayıs 2014
İzmir'de sessiz yürüyüş20 Mayıs 2014
Prof. Dr. Kemal Arı'nın Yazısı "19 MAYIS RUHU"18 Mayıs 2014
Genel Başkanımız Tansel Çölaşan Soma'da 18 Mayıs 2014
19 Mayıs'ta Şehit Madencilerimiz İçin Yürüyoruz16 Mayıs 2014
301 Can Soma Madenci Şehitlerimiz 14 Mayıs 2014
Acınız Acımızdır14 Mayıs 2014
Kutlamalarımız İpal edildilmiştir13 Mayıs 2014
Tam Bağımsızlık Halk Yürüyüşü13 Mayıs 2014
Örğütümüze ve Halkımıza Önemli Duyuru11 Nisan 2014
18 Mart Çanakkale zaferinin 99. Yıldönümünü kutlu olsun17 Mart 2014
Emeğin Diğer Adı: Kadın08 Mart 2014
Muammer Aksoy’u Saygıyla Anıyoruz31 Ocak 2014
Değerli Vatanseverlerimize30 Ocak 2014
Gençlik, Ah Canım "Türk Gençliği"…30 Ocak 2014
YENİDEN DOĞUŞ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN31 Aralık 2013
YERİ MALI KULLAN10 Aralık 2013
Balbay Özgür, Mücadeleye Devam10 Aralık 2013
5 ARALIK TÜRK KADININA MİLLET VEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI05 Aralık 2013
Prof. Dr. Özer OZANKAYA; ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN 85. YILDÖNÜMÜNDE24 Kasım 2013
M.Ö. 4.000 DİYARBAKIR 19 Kasım 2013
saygı, özlem ve gururla anıyoruz09 Kasım 2013
90. yılında Cumhuriyet29 Ekim 2013
CUMHURİYETİMİZİN 90. YILINI DOLDURDUK KUTLU OLSUN28 Ekim 2013
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!21 Ekim 2013
GÜLE GÜLE ÇILGIN TÜRK 1 Eylül 1930 - 28 Eylül 2013 28 Eylül 2013
Usta aktör Tuncel Kurtiz yaşamını yitirdi. 28 Eylül 2013
Bu haftaki konuğumuz; Sanatçı UTKU ERİŞİK27 Eylül 2013
81. DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!26 Eylül 2013
SESSİZ ÇIĞLIK YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI 23 Eylül 2013
13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından19 Eylül 2013
09 Eylül 1922 – İzmir’e Doğru…09 Eylül 2013
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İZMİR ŞUBELERİ 9 EYLÜL KUTLAMA PROGRAMI06 Eylül 2013
Sivas Kongresi04 Eylül 2013
Büyük Taaruz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramına30 Ağustos 2013
Afyon Kocatepe Saat 05:30 Etem Tem, Afyon Kocatepe'de yarattığı "anıt fotoğrafı" 26 Ağustos 2013
Osmanlıdan Kalan Miras10 Ağustos 2013
Türk dünyasına dair çalışmalarıyla tanınan fotoğrafçı, araştırmacı, yazar Servet Somuncuoğlu hayatını kaybetti.09 Ağustos 2013
5 AĞUSTOS 201306 Ağustos 2013
Ergenekon'da 18 Çelişki05 Ağustos 2013
Silivri Buluşmasını Engellemek İsteyen İktidarın Yaptığı Operasyonlara İlişkin Basın Açıklamasıdır 03 Ağustos 2013
5 AĞUSTOSTA SİLİVRİ'DEYİZ31 Temmuz 2013
HALÛK TARCAN YAZDI KURAMSAL HİNT-AVRUPA DİLLERİ’NİN SONU !..24 Temmuz 2013
Kıbrıs Adası’nın tarihçesi20 Temmuz 2013
KAHRAMAN ŞANLI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KIBRIS BARIŞ KAREKATININ 39. YILI19 Temmuz 2013
Alparslan Hocamızı Kaybettik 16 Temmuz 2013
Madımak Katliamı İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur!02 Temmuz 2013
HAKSIZLIKLARA, HUKUKSUZLUĞA, ZORBALIKLARA KARŞI DURUYORUZ19 Haziran 2013
DURAN ADAM18 Haziran 2013
Genel Başkanımız Gezi Parkı Direnişini Sözcü'ye Değerlendirdi11 Haziran 2013
Balbay'a Özgürlük girişimi11 Haziran 2013
ADD Rize Şubemize Saldırı06 Haziran 2013
Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 50. Yılında saygı ve minnetle anıyoruz.03 Haziran 2013
YORUMSUZ02 Haziran 2013
29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ DEĞİL İSTİRDADI’DIR30 Mayıs 2013
NE OLDU SURİYE POLİTİKAMIZ? (-Ah bu Eset’in Annesi, Ah!) KEMAL ARI YAZDI30 Mayıs 2013
Genel Başkanımız Sayın Tansel Çölaşan Reyhanlı'da 24 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun'dan Yola Çıkan Şanlı Bayrağımızı Atamıza Sunduk 22 Mayıs 2013
VAHDETTİN DOSYASI (İşte Çakma Kahraman Vahdettin Gerçeği) Sinan Meydan Yazdı21 Mayıs 2013
ADD Kilis Şubesi: 21:00'de 19 Mayıs'ı Kutladı 21 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun’dan Bisikletçilerimizin yola çıkardığı Bayrak ve Toprağımızı 21 Mayıs 2013
Deniz hırçın, dalgalar köpüklü, Vapur heybetli, vakit şafak, Gözler parlak, bakışlar keskin19 Mayıs 2013
Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin 17 Mayıs 2006 yılıda görevi başında şehit edildi17 Mayıs 2013
19 Mayıs’ta Samsun ve Ankara’da büyük buluşma ADD Başkanı Tansel Çölaşan’dan halka çağrı16 Mayıs 2013
Mustafa Kemal ve 18 askerle beraber 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkar15 Mayıs 2013
Gazeteci Hasan Tahsin anma etkinliği 15 Mayıs 2013 çarşamba günü saat 11:0014 Mayıs 2013
15 MAYIS 1919: (-İzmir’in İşgali ve “Karagün” Prof. Dr. Kemal Arı14 Mayıs 2013
Her hafta sonu yapılan sesiz Çığlığın Bu haftaki konuşmacısı ADD den Sn Nazan Keskin idi. 12 Mayıs 2013
MUSTAFA KEMAL’LER 19 MAYIS’TA SAMSUN’DA10 Mayıs 2013
T.C. için, 19 Mayıs Saat 11.00'da Ankara Sıhhiye Alanındayız 08 Mayıs 2013
Propolis’le Kansere Karşı Doğal Mücadele07 Mayıs 2013
DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN; DENİZ, YUSUF, İNAN05 Mayıs 2013
TÜRKKUŞU, 3 MAYIS 1935 YILINDA ATATÜRK TARAFINDAN KURULMUŞTUR.03 Mayıs 2013
Tandoğan'daki 1 Mayıs Kutlamaları Cumhuriyet Mitingine Dönüştü02 Mayıs 2013
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının 127 Yıllık Tarihi 01 Mayıs 2013
1 Mayıs’ta Alanlardayız29 Nisan 2013
16. Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği24 Nisan 2013
Urla’da 23 Nisan Kutlamaları Festivale Dönüştü24 Nisan 2013
23 Nisan dünya çocukları Kemalpaşa’da23 Nisan 2013
İzmir'in ilk yöresel ürünler festivali başlıyor23 Nisan 2013
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan 2013
Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması 22 Nisan 2013
"ASKERİ CASUSLUK" BAYRAKLI ADLİYESİ ÖNÜ. Senin İçin Ey Demokrasi!20 Nisan 2013
Türk Milletine Çağrı bildirisinin ikincisi gerçekleştirildi 17 Nisan 2013
Ünlü piyanist Fazıl Say'a hapis cezası15 Nisan 2013
Halûk TARCAN web Sitemizde Yazarlar Sayfasında 11 Nisan 2013
Sevr'in Anayasası04 Nisan 2013
Eğitim-İş'ten Kamuda Türban Dayatmasına Tepki25 Mart 2013
Atatürk’lü Kapak İlk Sırada Yer Aldı25 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH