Ana Sayfa > GÜNCEL HABERLER

KÖY ENSTİTÜLERİ
16 Nisan 2016
”Bin bir çiçek açtı Anadolu’da” Öyleyse neden kapatıldı denecekse; söylemesi acı, ama gerçek. Başarılı olduğu için.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

KÖY ENSTİTÜLERİ (Çağın Aydınlanma Projesi) Köy Enstitülerini Atatürkçü düşünceden soyutlayarak değerlendirirsek yanılırız. Köy Enstitüsü projesi genç cumhuriyetin en önemli aydınlanma atılımıdır. Aydınların, Atatürkçü Düşünce Derneklerinin Köy Enstitülerini sahiplenmesinin özünde de bu gerçek vardır. M. Kemal Atatürk kendi sözleriyle eğitime, köylüye şöyle bakıyor: “Bir ulusu bağımsız ve özgür duruma getiren ve yücelten de, tutsaklığa, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. Eğitim dinin ve yabancıların baskısından arındırılmalı, ulusal olmalıdır. Eğitim bilimsel, çağın gereklerine, toplumun gereksinimlerine uygun olmalıdır. Okullar devrimleri koruyacak ve yaşatacak kişiler yetiştirmelidir. Köylü bilgisizlikten kurtarılmalı, her köye okul yapılmalı, öğretmen gönderilmeli, bu amaçlar için önlem alınmalıdır. Okullar ekonomiyi geliştirecek biçimde kurumsallaştırılmalıdır. Eğitim uygulamalı olmalıdır. Öğrenciler, gençler, düşünce ve duygularını özgürce anlatmalı, cinsiyet ayırımcılığı yapılmamalıdır. Tüm bunlar için köktenci önlemler alınmalıdır.”

İsmet İnönü ise: “İlköğretim sorunu çözülmeden ileri ve güçlü ulus olunamaz. Köylünün eğitimle kalkındırılması gerekir. İlköğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır” diyordu.

İsmail hakkı Tonguç Köy Enstitüsü Müdürlerine yazdığı mektupta şöyle sesleniyor: “Özgür okumaya önem vermeyen, eğitim kurumlarında kitap yakan, kitaplıklara kilit vurabilen, öğrencileri eşkıya takip eder gibi kovalayan yerlerde gaddar kara cahiller yetişir. Hoşgörüden eser kalmaz. Hafiflik makbul işler olur. Suçlular kahraman kesilir. Böyle okul geriliğin tüm kaplılarını açar. Cumhuriyetin tüm değer ve kazanımlarını çürütür. O nu temelinden yıkan bir araç haline gelir.”

Bir başka mektubunda ise: “Bisiklet, motosiklet kullanma işini, bir musiki aleti çalmayı, şarkı söylemeyi, milli oyunları oynamayı tüm öğrenciler aynı derecede bilmelidir. Bütün güçlüklerine rağmen kız ve erkekli hayatın her türlü işine, eğlencesine, zevklerine ve acılarına iki cins öğrenci de müşterek sevk olunmalıdır. Bayağı olan her şeyden kaçınmak, korunmak kaydıyla kız ve erkek öğrenciye hayatı bütünüyle yaşatmak gerekir. Okullar insanı özgür düşünmeye hazırlamalıdır. Elinizdeki öğrenciyi öyle bir duruma getireceksiniz ki; bir gün onlara maaş verilemezse, yanı memleket veremeyecek duruma gelirse, felaketler bir bir üstüne çöker ve onları ateşler içinde bıraksa, yine onlar maaşlarının ödendiği, ekmeklerin serbest satıldığı devirdeki ruh hallerini koruyacak bir inançla işlerini görebilmelidirler. Biz onları bu kadar çelik ruhlu ve iradeli bir hale getiremezsek beklediklerimizin hepsi, bu memlekette teneffüs ettiğimiz hava dahi hepimiz için haram olur.”

Bu gün de bu görüşler çağdaş eğitim, uygar ve bağımsız bir toplum için ana direktif değil midir?

Köy Enstitüsünün kuruluşunda toplumun %85 ini oluşturan (onun da %80 i okuma- yazma bilmiyor) köylü nüfusu sadece okur- yazar yapmak değil; kendi kaderine sahip çıkacak ve her türlü köleliğe boyun eğmeyecek bir şekilde eğiterek, üretken duruma getirmek amacı vardır. Bu amacında başarısız olduğundan mı kapatıldı? Hayır; tam tersi özgüveni olan, yurt ve ulus sevgisiyle yoğrulmuş, girdiği yere ışık saçan, eli iş tutan 20.000 ‘e yakın köy öğretmeni veya gerekli diğer elamanları yetiştirdiği için. Bu eğitim sürecinde köy çocuklarıyla okul, yol yaptılar. Elektrik ürettiler, su getirdiler. Ekmeği, eti, sütü, sebzeyi, meyveyi, kullandıkları hemen her şeyi kendileri yetiştirdiler. Bunu sadece okullarında yapmadılar. Çevre köylere de taşıdılar. Bozkıra hayat verdiler. Ozanın diliyle ”Bin bir çiçek açtı Anadolu’daÖyleyse neden kapatıldı denecekse; söylemesi acı, ama gerçek. Başarılı olduğu için.

Köylünün efendi olmasından, hak ve sorumluluklarının bilincinde yurttaşlar olarak yetişmesinden korkulduğu için... Köy Enstitüleri kapatılmasaydı bu gün demokrasiyi yaşamsal kılmış, sanayileşmiş, kültürde sanatta ileri bir ülke olacaktık. AB. Gel bize katıl diye ayaklarımız altına kırmızı halı serecekti. Yaşadığımız sorunların hiç biri bu gün yaşanılır olmayacaktı. Bu okullara hangi açıdan bakarsak bakalım, kurtuluş savaşımızın benzeri bir aydınlanma destanıdır. Öyle olduğu içindir ki; Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim Kurulu(UNESKO) bu eğitim projesini örnek model olarak gelişmekte olan ülkelere önermiştir.

Kurtuluş savaşımız başladığında bizim diyebileceğimiz bir yurt, savaşa hazır bir ordu, silah, cephane, sanayi yoktu. Bürokraside ileriye dönük bir umut, birlik de yoktu. Ne yaptı M. Kemal Anadolu’ya, halka gitti. O yokları halkla birlikte var etmeye çalıştı ve var etti. Düşmanı öyle yendi. Tam bağımsızlık gülleri öyle açtı Anadolu’da. O gün bozkırda bin bir çiçek gibi açan Enstitülerden rahatsız olanlar, bağımsızlığın güllerinden de o gündür, bu gündür rahatsız olanlardır. Onlar Laik Cumhuriyet’in, ulus devletin, bağımsızlığımız ve eşitliğin dolayısıyla M. Kemal’in de karşıtlarıdır. Binlerce köy enstitülü öğrencilerin bir ağızdan birlikte türkü söylemesi, duvar örmesi, tarlada hasat yapması, kitap okuması korkutmuştur onları. Enstitülü Mehmet Başaran’ın dizeleriyle söylersek:

Çamlıbel’de bir gül açsa,
Uykuları kaçar Bolu Beyi’nin,
Çünkü kırmızıdır gül, Toprağın ve halkın uyanışına benzer.
Bir değil bin gül açıyordu Anadolu’da,
Ekmeği ikiye bölsen, Aydınlık sesi duyuluyordu halkın,
Köyleri tutmuştu aşkın ve terin hünerleri,
Bir oldu da Bolu Beyi’yle, Kapattılar Enstitüleri.
 
Emperyalizmin ve gericiliğin kıskacına giren Türkiye’de özellikle 80 sonrası giderek hızla Atatürk’ün hedeflediği eğitim anlayışından uzaklaştığımız çok net. Açıkça söylemek gerekir ki, ülkenin eğitim sistemi Atatürkçü Düşünceyi, Köy Enstitülerinde olduğu gibi ”insanlığa saygı, ulus ve memleket sevgisi, özgürlük onuru” noktasında ele alarak işleseydi bu gün bağımlılık utancı, kan, gözyaşı ve ölümler yaşanmayacaktı. Bu durumu M. Kemal 90 yıl öncesinde görmüş ki şöyle sesleniyor: ”Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zaferler, sizin ve sizin ordunuzun zaferi için sadece ortam hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve yaşatacaksınız. Ve kesinlikle başarıya ulaştıracaksınız. Ordularımızın kazandığı zaferler sizlerin başarılarıyla taçlanmadıkça önemsizdir.” Diyerek, eğitimin ulusların geleceğindeki önemin altını çizmiştir.

Bizi yönetenler akıl ve bilime dayalı eğitim gerçeğinin hayati önemini bu gün bile görmekten alabildiğine uzaklar. Cahit Kulebi’nin dediği gibi: “Bir nazlı kuşa benzer çocuk dediğin, ev ister, ekmek ister, öpülmek okşanmak ister.” Eğitimde korkuya yer olur mu? Korkunun olduğu yerde gül açar mı? Cehaletle savaşın, cephedeki orduların savaşından zor olduğunu, dünyanın en güçlü ordularının bile arkalarında ulusal irade yoksa yenilmeye mahkûm olduğunu, yine M. Kemal söylüyor. Ulusal eğitim ulusal iradeyle başarılır. Ulusal irade, özgür düşünen, ulusal bilinç taşıyan yurttaşla hayat bulur. Düşünmesi, üretmesi, örgütlenmesi bastırılmış, kulluğa göre planlanmış eğitimden geçenlerin egemenliği söz konusu olabilir mi? Hangi ulusal irade vardır ki, eğitim planlamalarının başında yabancılar vardır. Hangi ulusal irade vardır ki, okullarında eğitimi bir başka ulusun diliyle yapar.
Ünlü aydın Bedrat Russel: ”Yeni Dünyanın Anahtarı Eğitimdir.”diyor.

1938 de İngiliz tutucu partisinin Milli Eğitim Bakanı i Earl Baldwin ise şöyle sesleniyor: “Öğretim bu dünyada her şeyden önce yüzde yüz dürüst ve özgür olmalı. Öğretmen hiçbir zaman devletin uşağı olmamalı. İktidar ister sağcı, ister ortacı, istersen solcu olsun… İktidarın istediği gibi değil, sadece ve sadece gerçeği olduğu gibi belirtmek ve öğretmek görevi içinde olmalıdır.” (*)

1946 yılından bu yana bizdeki iktidarlardan buna benzer bir ses duyan oldu mu? Köy Enstitülerinde sınıfta, okulda yaşamın her alanında demokrasi vardır, üretim vardır, sanat edebiyat vardır, özgür insan vardır, ulusal bilinç vardır, yurt ve ulus sevgisi vardır. Onlar yurdun her tarafında çalışacak ideal ve bilgiyle donatılmıştır. İşlevsiz, boş, gereksiz bilgilere yer yoktur. Burada eğitimin hedefi uygar dünyanın eşit ve mutlu ülkesini yaratmaya dönük bireyi yetiştirmektir. Kullanılan yöntem akıl ve bilimdir. Çıkış ülke gerçekleridir. Köy Enstitüleri bizim gerçeklerimizden doğmuş, bizim uzmanlarımızca geliştirilip uygulanmış, başarılı olmuştur. Bu gün, gerçek eğitimciler, uygar dünya, şu ya da bu ad altında eğitimde bu tür okulların gerekliliğini söylüyor veya uyguluyorlar. Bu okullara gerek yoktur demek bilgisizlik değilse düşmanlıktır. Bırakınız bu millet sürünsün demektir. Adının enstitü ve ya bölge üniversitesi olması önemli değil. Önemli olanı işlevselliğidir. Yaşanan sorunlarda haklı olarak siyasetçiyi, yöneticiyi eleştirip suçluyoruz da kendimize dönüp: Onları biz seçtik. Onları denetlemek, işini iyi ve doğru yapmayanı demokratik yollardan alaşağı etmek bize düşüyor. Kötü gidişten bizde sorumluyuz demiyoruz. Öyle dersek ne yapmalıyız diye de düşünmemiz gerekecek. İşte bu düşünmek var ya, tehlikeyi düşüncede görüyoruz. Korkuyoruz düşünmekten. Bize düşen yurttaşlık görev ve sorumluluğunu başkalarından bekliyoruz. Hatta haklarımızı bizim yerimize başkaları alsın cebimize koysun istiyoruz. İşlerini pembe dizilerin saatine göre ayarlayan diplomalıları olan toplumlar değil. Ellerini değil, gövdelerini taşın altına koyan aydınları olan toplumlar ilerliyorlar.

Bir bilim işçisi, Köy Enstitülü Prof. Orhan Durian diyor ki: Genel durumu kötü olan toplumların aydınları unvanlarını kullanmaktan utanmalıdır. Caka diye değerlendirilmese unvanımı bırakırım. Dünyada eğitimci denince Amerika Kıtası’nda John Dewey, Avrupa Kıtası’nda Kerchensteiner, Asya’da İsmail Hakkı Tonguç akla gelmektedir.

73 yıldır bizim eğitim bakanlığımızda, okullarımızda Tonguç’un adını duyan var mı? O gün köylünün uyanmasından korkan toprak ağaları İsmet İnönü’ye baskı yaparak Bakan Hasan Ali Yücel’i, İsmail Hakkı Tonguç ve okul yöneticilerini görevlerinden alarak suçlu gibi soruşturulmalarının kapısını aralamışlardı.

Demokrat parti ise 1954 de okulların isimlerini silmişti. Biliyor, görüyoruz ki o gün olduğu gibi bu günde başta eğitim olmak üzere içinde bulunduğumuz koşullar iç açıcı değil. Yine Kulebi’nin diliyle söylersek: “Üstümüzde kara kara bulutlar, Hain mi hain, Bir gün gelir hesabını sorarız. Başımızda fazla durmayın.”

Karamsarlık çağdaş insanın hakkı olamaz. M. Kemalleri, Tonguçları, Hasan Ali Yücelleri, Uğur Mumcuları yetiştiren bu toprağın çocuklarının umuda bakışını bir gerçek aydınımız Server TANİLLİ’nin yüreğinden katılmak istiyorum. “Günler büyük acılarla geçiyor, Ama büyük umutlarla da Ve diye bilirim ki hayatta, Hiçbir zaman, Böylesine umutlu olmadım gelecekten, Bir kötürüm olmama rağmen Ve işte şurada, Dost ve düşman, Herkese ilan ederim ki, Ayaklarımı bir savaşta kaybettim, Yine bir savaşta kazanacağım. Ve mutlaka, ama mutlaka bir gün, Karanlığın ve zulmün, Sığındığı son kaleyi zapta giden, Kitlelerin içinde olacağım. Günler büyük acılarla geçiyor, AMA BÜYÜK UMUTLARLA DA”

*(Mehmet Başaran Ö.E.Köy Enstitüleri)

Ali KARLIDAĞ


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL HABERLER Haberleri

Başlık Tarih
 
LOZAN’DAN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE 23 Temmuz 2018
Cumhuriyet, Atatürk Düşmanı Atatürksüz Müfredata Hayır06 Kasım 2017
9 Eylül Nif'ten İzmir'e Doğru08 Eylül 2017
17 Ağustos 1999 Saat: 03:02 Merkez Üssü Gölcük17 Ağustos 2017
Basın Açıklaması ve Atatürk’ün Manevi Çocukları10 Mayıs 2017
2 Temmuz İnsanlık Adına Kara Bir Gün02 Temmuz 2016
Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Laiklik Tepkisi30 Nisan 2016
19 Mayıs kutlamasını sınırlayan Milli Eğitim Bakanlığı genelgesini iptal ettirdik03 Mart 2016
DEÜ Atatürk İlk. ve İnk.Tar.Ens.Müd.Bülent Çukurova31 Ocak 2016
Kent Söyleşileri "Fotoğraflarla Gazi İzmir’de"22 Ocak 2016
YILBAŞI VE ÇAM AĞACI SÜSLEME GELENEĞİ31 Aralık 2015
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi 27 Aralık 191924 Aralık 2015
23 ARALIK KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2015
YABANCI GÖZÜYLE ATATÜRK09 Kasım 2015
ATATÜRK`Ü SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ08 Kasım 2015
ATA’YA SAYGI KOŞUSU06 Kasım 2015
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…30 Ekim 2015
29 Ekim 2015 Saat: 9.30 da Gündoğdu Meydanındayız27 Ekim 2015
Bal Festivali 25 Ekim 2015 Kemalpaşa - Dereköy - Gökyaka19 Ekim 2015
İzmir Yangını 13 Eylül 1922 13 Eylül 2015
Başın Sağ olsun Nazilli09 Eylül 2015
İZMİR ZAFERİNİ KUTLUYOR06 Eylül 2015
8 Ağustos 1915 M.Kemal Anafartalar grup komutanlığına Atandı08 Ağustos 2015
24 Temmuz 2015, saat: 10.30’da İ.İnönü’nün doğduğu evdeyiz23 Temmuz 2015
AYŞE MAYDA-İZMİR’İN TANIKLIĞI13 Temmuz 2015
ADD Basın Açıklaması Ermeni soykırımı Tarinin çarptırılmasıdır24 Nisan 2015
Soykırım İddialarına Yabancı Belgelerle Yanıt24 Nisan 2015
TÜRK–ERMENİ İLİŞKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ14 Nisan 2015
Görünmez İşgalden Türkiye Nasıl Kurtulur E.Tüma.Soner Polat10 Nisan 2015
ŞAKA, ŞAKA. S. Nazan Keskin Yazdı01 Nisan 2015
Adına Nevruz Denen Bayram20 Mart 2015
8 Mart’a Hazır mısınız? S. Nazan Keskin yazdı08 Mart 2015
YALAN Üzerine Kurulmuş İddia28 Ocak 2015
İNÖNÜ SAVAŞLARI26 Ocak 2015
“Uğur Mumcu’yu ve demokrasi Şehitlerini Anıyoruz”20 Ocak 2015
Zübeyde Hanım Karşıyaka’nın Kalbinde Yaşıyor14 Ocak 2015
Türk Ermeni İlişkileri Broşürü Hazırlayan: Ahmet Gürel 12 Ocak 2015
Sarıkamış Zaferimiz Nasıl Engellendi?05 Ocak 2015
Yılbaşı Çam Ağaç Süslemesi Tamamen Türk Geleneğidir30 Aralık 2014
Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi29 Aralık 2014
İsmet İnönü ve Gençliği-İzmir24 Aralık 2014
Kubilaylar Menemen’de!24 Aralık 2014
URBANUS’TAN MARAŞ’A KANLI SERÜVEN19 Aralık 2014
23 Aralık Kubilay’ı Anma Programı12 Aralık 2014
İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nde, Orman Katliamı08 Aralık 2014
5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanındı04 Aralık 2014
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun23 Kasım 2014
91. Yılında Cumhuriyet - Ahmet Gürelin'in yazısı30 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı Programı ve Basın Açıklanası27 Ekim 2014
URLA KİTAP OKUYOR KAMPANYASI 24 Ekim 2014
Cumhuriyetimizin 91. yılını Tepeköy Mahallemizde kutluyoruz.22 Ekim 2014
Ankara'nın Başkent Oluşu 13 Ekim 192312 Ekim 2014
Mudanya Silah Bırakışımı Görüşmeleri 3 - 11 Ekim 192203 Ekim 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması26 Eylül 2014
Türk Dil Kurumu’nun ilk genel kurulu 26 Eylül 1932 25 Eylül 2014
İzmir’e Doğru 9 Eylül - Ahmet Gürel'in Yazısı08 Eylül 2014
30 Ağustos Zafer Bayramını Milletçe Kutlamalıyız30 Ağustos 2014
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 92. Yıldönümü25 Ağustos 2014
KENAN ÇOYGUN: BİR KIBRIS KAHRAMANI19 Temmuz 2014
İSRAİL SALDIRGANLIĞINA SON…! 19 Temmuz 2014
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkın da Basın Açıklaması28 Haziran 2014
ADD Kazandı Milli Eğitim Bakanlığı Kaybetti28 Haziran 2014
Amasya Genelgesi, (21-22 Haziran 1919)21 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden destek17 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Basın Açıklaması10 Haziran 2014
"Tutsak eserler” 31 Mayıs 2014
1453 İstanbulun Geri Alınmasıdır!29 Mayıs 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 25’inci yaşını Nazım’da kutladı26 Mayıs 2014
İzmir'de sessiz yürüyüş20 Mayıs 2014
Prof. Dr. Kemal Arı'nın Yazısı "19 MAYIS RUHU"18 Mayıs 2014
Genel Başkanımız Tansel Çölaşan Soma'da 18 Mayıs 2014
19 Mayıs'ta Şehit Madencilerimiz İçin Yürüyoruz16 Mayıs 2014
301 Can Soma Madenci Şehitlerimiz 14 Mayıs 2014
Acınız Acımızdır14 Mayıs 2014
Kutlamalarımız İpal edildilmiştir13 Mayıs 2014
Tam Bağımsızlık Halk Yürüyüşü13 Mayıs 2014
Örğütümüze ve Halkımıza Önemli Duyuru11 Nisan 2014
18 Mart Çanakkale zaferinin 99. Yıldönümünü kutlu olsun17 Mart 2014
Emeğin Diğer Adı: Kadın08 Mart 2014
Muammer Aksoy’u Saygıyla Anıyoruz31 Ocak 2014
Değerli Vatanseverlerimize30 Ocak 2014
Gençlik, Ah Canım "Türk Gençliği"…30 Ocak 2014
YENİDEN DOĞUŞ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN31 Aralık 2013
YERİ MALI KULLAN10 Aralık 2013
Balbay Özgür, Mücadeleye Devam10 Aralık 2013
5 ARALIK TÜRK KADININA MİLLET VEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI05 Aralık 2013
Prof. Dr. Özer OZANKAYA; ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN 85. YILDÖNÜMÜNDE24 Kasım 2013
M.Ö. 4.000 DİYARBAKIR 19 Kasım 2013
saygı, özlem ve gururla anıyoruz09 Kasım 2013
90. yılında Cumhuriyet29 Ekim 2013
CUMHURİYETİMİZİN 90. YILINI DOLDURDUK KUTLU OLSUN28 Ekim 2013
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!21 Ekim 2013
GÜLE GÜLE ÇILGIN TÜRK 1 Eylül 1930 - 28 Eylül 2013 28 Eylül 2013
Usta aktör Tuncel Kurtiz yaşamını yitirdi. 28 Eylül 2013
Bu haftaki konuğumuz; Sanatçı UTKU ERİŞİK27 Eylül 2013
81. DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!26 Eylül 2013
SESSİZ ÇIĞLIK YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI 23 Eylül 2013
13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından19 Eylül 2013
09 Eylül 1922 – İzmir’e Doğru…09 Eylül 2013
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İZMİR ŞUBELERİ 9 EYLÜL KUTLAMA PROGRAMI06 Eylül 2013
Sivas Kongresi04 Eylül 2013
Dünya Barış Günü Tarihi ve Emperyalizmimin Suç Dosyası01 Eylül 2013
Büyük Taaruz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramına30 Ağustos 2013
Afyon Kocatepe Saat 05:30 Etem Tem, Afyon Kocatepe'de yarattığı "anıt fotoğrafı" 26 Ağustos 2013
Osmanlıdan Kalan Miras10 Ağustos 2013
Türk dünyasına dair çalışmalarıyla tanınan fotoğrafçı, araştırmacı, yazar Servet Somuncuoğlu hayatını kaybetti.09 Ağustos 2013
5 AĞUSTOS 201306 Ağustos 2013
Ergenekon'da 18 Çelişki05 Ağustos 2013
Silivri Buluşmasını Engellemek İsteyen İktidarın Yaptığı Operasyonlara İlişkin Basın Açıklamasıdır 03 Ağustos 2013
5 AĞUSTOSTA SİLİVRİ'DEYİZ31 Temmuz 2013
HALÛK TARCAN YAZDI KURAMSAL HİNT-AVRUPA DİLLERİ’NİN SONU !..24 Temmuz 2013
Kıbrıs Adası’nın tarihçesi20 Temmuz 2013
KAHRAMAN ŞANLI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KIBRIS BARIŞ KAREKATININ 39. YILI19 Temmuz 2013
Alparslan Hocamızı Kaybettik 16 Temmuz 2013
Madımak Katliamı İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur!02 Temmuz 2013
HAKSIZLIKLARA, HUKUKSUZLUĞA, ZORBALIKLARA KARŞI DURUYORUZ19 Haziran 2013
DURAN ADAM18 Haziran 2013
Genel Başkanımız Gezi Parkı Direnişini Sözcü'ye Değerlendirdi11 Haziran 2013
Balbay'a Özgürlük girişimi11 Haziran 2013
ADD Rize Şubemize Saldırı06 Haziran 2013
Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 50. Yılında saygı ve minnetle anıyoruz.03 Haziran 2013
YORUMSUZ02 Haziran 2013
29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ DEĞİL İSTİRDADI’DIR30 Mayıs 2013
NE OLDU SURİYE POLİTİKAMIZ? (-Ah bu Eset’in Annesi, Ah!) KEMAL ARI YAZDI30 Mayıs 2013
Genel Başkanımız Sayın Tansel Çölaşan Reyhanlı'da 24 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun'dan Yola Çıkan Şanlı Bayrağımızı Atamıza Sunduk 22 Mayıs 2013
VAHDETTİN DOSYASI (İşte Çakma Kahraman Vahdettin Gerçeği) Sinan Meydan Yazdı21 Mayıs 2013
ADD Kilis Şubesi: 21:00'de 19 Mayıs'ı Kutladı 21 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun’dan Bisikletçilerimizin yola çıkardığı Bayrak ve Toprağımızı 21 Mayıs 2013
Deniz hırçın, dalgalar köpüklü, Vapur heybetli, vakit şafak, Gözler parlak, bakışlar keskin19 Mayıs 2013
Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin 17 Mayıs 2006 yılıda görevi başında şehit edildi17 Mayıs 2013
19 Mayıs’ta Samsun ve Ankara’da büyük buluşma ADD Başkanı Tansel Çölaşan’dan halka çağrı16 Mayıs 2013
Mustafa Kemal ve 18 askerle beraber 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkar15 Mayıs 2013
Gazeteci Hasan Tahsin anma etkinliği 15 Mayıs 2013 çarşamba günü saat 11:0014 Mayıs 2013
15 MAYIS 1919: (-İzmir’in İşgali ve “Karagün” Prof. Dr. Kemal Arı14 Mayıs 2013
Her hafta sonu yapılan sesiz Çığlığın Bu haftaki konuşmacısı ADD den Sn Nazan Keskin idi. 12 Mayıs 2013
MUSTAFA KEMAL’LER 19 MAYIS’TA SAMSUN’DA10 Mayıs 2013
T.C. için, 19 Mayıs Saat 11.00'da Ankara Sıhhiye Alanındayız 08 Mayıs 2013
Propolis’le Kansere Karşı Doğal Mücadele07 Mayıs 2013
DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN; DENİZ, YUSUF, İNAN05 Mayıs 2013
TÜRKKUŞU, 3 MAYIS 1935 YILINDA ATATÜRK TARAFINDAN KURULMUŞTUR.03 Mayıs 2013
Tandoğan'daki 1 Mayıs Kutlamaları Cumhuriyet Mitingine Dönüştü02 Mayıs 2013
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının 127 Yıllık Tarihi 01 Mayıs 2013
1 Mayıs’ta Alanlardayız29 Nisan 2013
16. Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği24 Nisan 2013
Urla’da 23 Nisan Kutlamaları Festivale Dönüştü24 Nisan 2013
23 Nisan dünya çocukları Kemalpaşa’da23 Nisan 2013
İzmir'in ilk yöresel ürünler festivali başlıyor23 Nisan 2013
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan 2013
Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması 22 Nisan 2013
"ASKERİ CASUSLUK" BAYRAKLI ADLİYESİ ÖNÜ. Senin İçin Ey Demokrasi!20 Nisan 2013
Türk Milletine Çağrı bildirisinin ikincisi gerçekleştirildi 17 Nisan 2013
Ünlü piyanist Fazıl Say'a hapis cezası15 Nisan 2013
Halûk TARCAN web Sitemizde Yazarlar Sayfasında 11 Nisan 2013
Sevr'in Anayasası04 Nisan 2013
Eğitim-İş'ten Kamuda Türban Dayatmasına Tepki25 Mart 2013
Atatürk’lü Kapak İlk Sırada Yer Aldı25 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH