Ana Sayfa > GÜNCEL HABERLER

Sarıkamış Zaferimiz Nasıl Engellendi?
05 Ocak 2015
Bugün 05 Ocak 2015 Bundan tam yüz yıl önce Sarıkamış Savaşı son buldu.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Sarıkamış Zaferimiz Nasıl Engellendi?
Bugün 05 Ocak 2015. Bundan tam yüz yıl önce Sarıkamış Savaşı son buldu. Enver Paşa, 04 Ocak 1915 günü 11. Kolorduyu güneyden saldırılarını artırıp kuzeydeki 9. Ve 10. Kolordularımızın üzerine abanan Rus’ları arakadan vurmak için Sarıkamış üstündeki mevzilerden ayrılarak Bardız üzerinden 11. Kolordu Karargâhının olduğu Zivin’e geçti. Enver Paşa Yukarı Sarıkamış’ı terk eder etmez, akşama doğru 9. Kolordu Komutanı ve bağlı Tümen komutanları küçük bir Rus avcı birliklerince teslim alındı. 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa bunun üzerine Sarıkamış üstlerinde Rus kuşatmasına rağmen tüm birliklerini geri çekerek Bardız’a indirdi.

Bugüne kadar Sarıkamış olayını her okuduğumuzda “ öldük, yandık dondurulduk” diye başlayıp sonlanan anlatımlardan başka bir şey görmedik. Ben tam tersini yazıyorum. Diyorum ki  “Sarıkamış’ta Türk Ordusunun mutlak bir zaferi engellenmiştir”. İşin gerçeği budur, gerisi teferruattır. Yüz yılda geçse bu gerçeğin anlatılması ve yalanların karşısına çıkılması, Sarıkamış’ta şehit olan dedelerimizin aziz hatıralarına karşı bir görevdir. Sarıkamış savaşıyla ilgili kamuoyunda ki yaygın olan ve o çok bildik iddiaların çoğunluğu yanlıştır, gerçek dışıdır. Bu iddiaların en saçma sapanı da “Enver Paşa, bir tek mermi atmadan 90 bin askeri Allahuekber dağlarında şehit ettirdi” yalanıdır. 78 bin kişi ile yola çıkan bir ordu nasıl oluyor da 90 bin kişisini şehit veriyor? Sarıkamış savaşında yaşanan birçok yanlış vardır ama en kritik ve en acımasızı 25 Aralık 1914 gecesi yaşanmıştır. Dünya askeri tarihinin en zor hareketine girişen kahraman dedelerimiz, 22 Aralık1914 günü başlattıkları Sarıkamış’ı kuşatma ve düşmanı Aras vadilerinde ezme hareketini başarıyla geliştirerek o sırada yaşanan yüz yılın en soğuk kışını alt edip, dağları, yarmaları aşarak birinci büyük düşman olan doğaya karşı zaferi kazanarak, 25 Aralık gecesi ikinci düşmanın karargahının olduğu Sarıkamış’ta üç kilometre uzaklıktaki sırtlara gelmişlerdi. 25 Aralık gece yarısı Sarıkamış sırtlarında 9. Kolordu’nun 29. Tümenine bağlı 86. Piyade Alayının kahraman askerleri, 200 şehit vererek süngü hücumuyla Yukarı Sarıkamış’ta Bardız -Sarıkamış arasını tutan son Rus savunma birliğini parçalayarak Sarıkamış’a giden yoldaki tek düşman engelini ortadan kaldırdılar. Artık o andan sonra beş altı saat içinde Türk ordusunun önünde Sarıkamış’a yürüyüp şehri ve garnizonları, Kars-Sarıkamış tren yolunu işgal etmek için ciddi hiçbir düşman birliği yoktu. Bunu Rus generalleri açık açık yazdılar. Gece yarısı,86. Alayın zaferiyle biten çatışmadan sonra Enver Paşa, komutanlarına daha önce planlayarak yapılmasını emrettiği “ 85. Alay tren yolunu, istasyonu tutsun ve postaneyi işgal etsin, geri kalan birlikler koğuşlar ve karargâhları ele geçirsin “ emrini tekrarlar. Bu sırada Sarıkamış sırtlarında uğursuz bir şeyler oluyordu.
 
Enver Paşa’nın Rus subayı Albay Baratof’un kumanda ettiği düşman birliğini ezmek için siperlerin gerisinde savaşı yönetirken, 9.Kolordu Komutanı İhsan Paşa, Kurmay Başkanı Yarbay Köprülü Şerif (ilden) ve 29. Tümen Komutanı Albay Arif Baytın bilerek ve Enver Paşa’dan habersiz, bir plan hazırlamış ve uygulamışlardır. Bu adı geçen kişiler yaptıklarını da kitaplarında açık açık yazmışlardır. Önce arkadan gelen birliklere ”bu gece Bardız ve Kızılkilise’de kalın Sarıkamış’a, sabah gideceğiz” diye askerleri, büyük topları ve mühimmatıyla arkadaki Kızılkilise köyüne bekletirler. İleriye gelenlerinde bir kısmını da geri göndertip Sarıkamış’ı işgal edecek birlikleri büyük bir maharetle azaltıp etrafı boşaltmışlardır. 29. Tümen Komutanı Arif Baytın, Kars-Sarıkamış tren yolunu kesecek 85. Alayı orman içinde gizlemiştir. Başta İhsan Paşa olmak üzere bu kişiler Enver Paşa’nın önüne çıkarak “Paşam asker çok yorgun, bu gece Sarıkamış’a inmeyelim. Yarın sabah girelim” diyerek yalvarıp yakarmaya başlamışlardır. Sarıkamış’ı o geceki durumunu en iyi saptayan Enver Paşa bu itirazlara karşı çaresiz kalarak orada gecelemeyi kabul ederek çok büyük bir hata yapmıştır. Elbette ki orada Mustafa Kemal Paşa olsaydı, dakikaların ve saatlerin savaşın kaderini tayin ettiği o gecede “gitmeyelim” diye tepinenlere, Çanakkale’de söylediği gibi “askerler ben size ölmeyi emrediyorum” diyerek o gece Türk askerlerini Sarıkamış’a yürütüp sıcak koğuşlarda dinlendirip düşmanı orada karşılayarak, zaferi taçlandırırdı. Ama ne yazık ki Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığını yapamadığı için, her şey o gece son bulmuştur.
 
Ruslar da gece Aras vadisindeki bazı birliklerini kamyonlarla cebri olarak hızla getirerek ordumuzun gizlendiği ormanlık çukurun etrafındaki doğu ve batı taraflarındaki tepelere yürüterek sabaha karşı mevzilenirler. İşte düşman bunları yaparken, bizim 29. Tümen Komutanı Arif Baytın’ın kitabında “avare avere gezdik” diyor. Arif Baytın, en azından o tepelerin çıkışlarına karakollar kurup düşmanın yukarı yürümesini engelleselerdi ertesi sabah yine Sarıkamış’ı almak mümkün olrdu. Ama gece ”26 Aralık sabahında Sarıkamış’a gideriz paşam “diyerek feci bir yanlışı yapanlar gece kaldıkları ormanlık alanda sabahın ilk ışıklarıyla ileriye çıkarlarken, yanlardaki tepelerinde makineli tüfek ve top mermileri patlamaya başlayınca, savaş işte orada kilitlenir ve on beş gün devam eder, sonunda kuşatmayı kaldırılarak 05 Ocak 1915 günü geri çekiliriz.

25 Aralık gecesinde Sarıkamış’ın askeri durumunu sadece bizim kaynaklardan değil, birde Rus kaynaklarından okuyalım. O zaman 25 Aralık gecesi kazanılmış zaferimizin, düşmana nasıl hediye edildiğini çok daha rahat görebiliriz. Ali İhsan Paşa ve Arif Baytın’a, Rus generallerinin ne kadar teşekkür ettikleri ve minnet duyduklarını göreceksiniz.

RUS GENERALLERİ 25 ARALIK 1914 GECESİNİ ANLATIYOR:
25 Aralık gecesi Türk ordusunun zaferini engelleyen, Türk Ordusunun 9. Kolordu Komutanı ve 29. Tümen Komutanı‘nın düşmanlarca nasıl taktir edildiklerini belgeleriyle okuyalım. O zaman gerçeğin ne olduğunu daha iyi anlamış oluruz. O tarihte Rusların Sarıkamış Gurup Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Albay Maslofski’nin yazdığı ”Umumi Harpte Kafkas Cephesi” kitabında ”Sarıkamış Etrafındaki Muharebeler “ başlığı altında ki bölümü şu sözlerle anlatır.”
 
…Kızılkilise civarında Türklerin ilk birlikleri görülmeye başlanmıştı. Sarıkamış artık doğrudan doğruya tehdit edilmekte idi. Sarıkamış'ta vaziyet çok kötüydü. Türk Kumandanlığı Sarıkamış'ta muntazam kıtaların hiç birinin bulunmadığını pek güzel istihbarat etmiş bulunduklarından, Sarıkamış'ı elde etmek için küçük bir birliğin kafi geleceğine kani olmuşlardı. Sarıkamış külliyen müdafaasız bir halde bulunmakta idi, ancak iki ihtiyat taburu ikamet etmekte idi. Bu taburların birisi menzil hizmetinde, diğeri de Sarıkamış’ta ki çeşitli mağaza ve depoların karakol ve muhafaza hizmetlerinde idiler. Her iki tabur da çok yaşlı kişilerden oluşmuştu, subayları azdı.” (Maslofski’nin adı geçen kitabı sa.104,105. ”
 
Yine Sarıkamış savaşında bölgede görev yapan Rus General Nikolski şöyle yazar. ". …Bu sıralarda, 3. Türk ordusu’nun komutanlığını fiilen üzerine almış olan Enver Paşa; birliklerinin muharebe için tertiplenmelerini tamamladıktan sonra, Oltu müfrezesi üzerine yürüyerek ,bu müferzeyi kuzey doğru geriye atmış, 9. ve 10. Kolordularının 5 tümenini cebri yürüyüşle Bardız geçidine doğru cesureane bir şekilde sürerek Sarıkamış’ı ele geçirmeye teşebbüs etmişti. Kuşatma kollarının başında bulunan Enver Paşa; kolorduların ileriye gönderilmesinde acele etmekte ve kendi geri bölgesi ile pek ilgilenmemekte idi. General Mişlefski, Enver Paşa tarafından, Sarıkamış gurubunun sağ kanadının süratle kuşatılmakta ve Türklerin Bardız geçidine doğru yürümekte olduklarını haber alır almaz, Sarıkamış’ın tehlikeli bir durumda kalması üzerine 12 (25)Aralık 1914 günü Berhman’a, ”Bardız istikametinde durumun açıklığa kavuşmadığını ve fakat genelde bir tehdidin var olduğunu” bildirmiştir. Aynı zamanda ;General Berhman’a , bir mesaj göndererek ;” Mecingirt-Başköy hattına çekilme ihtimalimiz vardır. Binanaleyh bu çekilmeye hazır olanız gerekir” demiştir.
 
General Mişlayefski; rahatsızlığı nedeniyle Sarıkamış’ta bulunmakta iken buraya gelmiş olan 2.Koban Plaston Tugayı Kurmay Başkanı Albay Bukretof’a Sarıkamış’a bu sıralarda gönderilmiş bulunan 2000 kadar ikmal personelinden bölükler teşkilini ve bu bölüklerin komutanlıklarına Tiflis Harp Okulu’nda henüz mezun olmuş 120 kadar subay adayının tayin edilmesini ve bu teşkil edileçek bölükler ile ilerleyen Türk birliklerinin geri püskürtülmesini emretmişti. Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi ;General Mişlayefski Enver Paşa’nın manevrasını hala anlayamamış ve ileri hattaki Türk taburlarının, Oltu müfrezesini takip eden Türk birliklerinden ayrılmış ve yolunu şaşırmış unsurlar olduğu nu zannediyordu. Albay Bukretof, müfrezesinin emrine 2. Koban Plaston Tugayı’nı takip eden 16 makineli tüfeği de aldıktan sonra Bardız geçidine ilerlemiş ve orada Türk birlikleriyle tesadüf muharebesine tutuşmuştu. Ancak Albay Bukretof’un bu derme çatma müfrezesi, Türk taarruzunu durdurmaya muvaffak olamamıştı. Türkler zannedildiği gibi 6 taburdan ibaret değillerdi. Bunun üzerine Albay Bukterof asıl geçide yavaş yavaş çekilmeye başladı. …İlk günlerde Sarıkamış'ta savunmanın esasını Albay Bukretof'un birlikleri teşkil ediyordu. Sarıkamış garnizonu komutanı General Voropanof durumu tamamen ümitsiz gördüğünden telefonla Mecingirit'e (yani ana karargaha); Sarıkamış'ı elde bulundurmanın imkanı kalmadığını ve geceleyin bütün depoları yakarak geri çekilmek gerektiğini bildirmekteydi. Bununla beraber General Mişlayefski bu teklifi kabul etmeyerek garnizon komutanının yanına kendisine yardımcı olması için üç kurmay subay göndermişti. Sarıkamış müfrezesinin zayiatla çok azaldığı, garnizon komutanının moralinin bozulduğu ancak; Albay Bukretof'un gayretleriyle durumun muhafaza edildiği, ... Geri çekilme harekatı dış cephede normal bir şekilde cereyan ettiği sırada, Sarıkamış’ı savunan birlikler çok kritik bir duruma düşmüş bulunuyorlardı. Kasabaya yaklaşacak Türk birliklerini mahalli garnizon karşılayacaktı. Garnizon derme çatma teşkil edilmiş iki tabur ile Albay Bukretof'un müfrezesinden ibaret olup bu birliklere ilave olarak hudut muhafaza birliğine mensup iki süvari bölüğü ve bir de özel Koban Kazak bölüğü verilmişti..... Türk 29. Tümen Komutanı Sarıkamış'ta Ruslara çok sayıda takviye kuvvetleri gelmekte olduğu neticesine vararak ve bağlı olduğu kolordunun diğer tümeninin de gelmekte olduğunu düşünerek, bu tümenin gelişine kadar "Sarıkamış'a taarruz etmemeye karar vermiş ve bu kararı sayesindedir'ki Sarıkamış kurtulmuştur." ( General Nikolski.Sarıkamış Harekatı.sayfa13-26-27)

Yine Rus savaş tarihçileri W. Allen ve P. Muratof’un yazdıklarına göre "... Bu arada hiç bir muntazam silahlı gücü bulunmayan Sarıkamış muharebeye hazırlanıyordu. Bir askeri durak olan bu küçük şehirde sadece iki sınır muhafız Sotni'si ve iki makineli tüfek iki milis müfrezesi, tahminen 1000 demiryolcu bulunmaktaydı... 29. Tümen komutanı, harekatı durdurarak, ordugaha geçmeği daha ihtiyatlı buldu. Türkler Sarıkamış'a çok yakın oldukları halde, eksi yirmi derece soğukta karışık halde toplandılar. Yanlız yakacak çalı çırpı olduğu için talihliydiler." ( W.Allen.Kafkas Harekatı- say. 245)
 
Daha ne yazlım ki? Düşman her şeyi söylemiyor mu?

Peki Sarıkamış’a nasıl geldik. Bunu kısaca şöyle izah edebiliriz.1 Kasım 1914 günü doğudan batıya şiddetli bir saldırı başlatan Rus ordusu Sarıkamış sırtlarından Köprüköy hattına kadar ilerleyerek önemi bir bölgeyi işgal ettiler. Bu işgale karşı 6 Kasım ve 21 Kasım 1914 günleri yapılan Köprüköy ve Azap Savaşlarında 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa Rusların bize göre zayıf birliklerine tüm güçleri cepheye yığarak ani bir kuşatma harekatı ile yenip yok etme fırsatı varken, Azap savaşında düşmanın son mevzisini almasına, yani düşmanı yenmesine rağmen bu gerçekten habersiz olarak askeri 20 Kasım gecesi, yağmurlu karalı bir havdan hiç yok yere 10 kilometre geriye çekerek büyük kayıplara ve moral bozukluğuna neden olmuştur. İşte Sarıkamış harekâtı bu gerçeğe dayanarak düşmanın daha fazla güçlenmeden üzerine üzerine giderek yok edilip topraklarımızı kurtarmak için yapılmıştır. 3. Ordu Komutanı Hasan izzet Paşa’nın çekingen ve aşırı ihtiyatlı davranışları nedeniyle Rusları Köprüköy’de yenemediğimiz için Enver Paşa 14 Aralık günü Erzurum’a gelir ve Köprüköy karargahında Sarıkamış harekatının planlarını komutanlarla hazırlayıp 22 Aralık günü Sarıkamış askeri yürüyüşünü başlatılır.
 
Savaşın ana planı şöyledir. Aras vadisindeki 11. Kolordu bulunduğu mevzilerinden ileriye doğru Ruslara karşı gösteriş taarruzu yaparak düşman kuvvetlerini yerinde tutmaya çalışacaktır. 9.ve 10.Kolordu ise Erzurum - Köprüköy’den kuzeye doğru ilerleyecek, 10. Kolordu Narman-Oltu dersindeki General İstomin komutasındaki 15 bin kişilik Rus birliklerine saldırıp Oltu’nun gerilerine kadar iterek Sarıkamış bölgesinden kopartacak ve bu andan sonra düşman önüne savunma birliklerini koyarak Bardız üzerinde geri dönüp, 9. Kolordu ile birlikte kuzey ve kuzey batıdan üstten Bardız üzerinden geçip Sarıkamış’a hücum ederek Rusların silah ve mühimmat deposu, ulaştırma istasyonu olan Sarıkamış işgal edilerek Kars ve Tiflis’le yani ana merkezleri ile bağları kopartılan düşmanı Aras vadilerine doğru güneye 11. Kolordumuzun önüne iterek kuşatıp ezmek esası üzerine inşa edilmiştir. Enver Paşa’nın bu planını önce 10. Kolordu Komutanı Albay Hafız Hakkı bozmuş. Çok başarılı ve atılgan bir komutan olan Hafız Hakkı, ne yazık ki verilen planı ve emirleri dinlemeyerek her açıdan Sarıkamış savaşında zaferi engelleyen kişilerden birisi olmuştur. 10. Kolordu Komutanı Bardız’a gelip 9. Kolordu ile birleşmek yerine sadece 32. Tümeni 9. Kol0rdunun sağına Yeniköy hattına gönderip, kendisi 15-16 bin civarında askerle yani 30. ve 31.Tümenleriyle Allahuekber dağları üzerinde Sarıkamış’a gelmeyi deneyerek büyük kayıplara sebep olmuştur. Hafız hakkı Allahuekber dağları yerine Oltu’dan Bardız’a oradan da Yukarı Sarıkamış’a gelseydi Türk ordusu kesinlikle bazı gecikmelere rağmen Rus ordusunu Tiflis’e kadar kovalayacaktı. Bu kesindi.11.Kolordu Komutanı Galip Paşa ise, belirlenen plana göre atak davranarak, düşmanı ciddi şekilde taciz eden bir savaş taktiği yerine ağır davranıp düşmanın artçı birlikleriyle uğraşıp, Rusların kuzeye Sarıkamış üstlerinde 9.Kolordu ve 10. Kolrdu karşısına çok sayıda asker kaydırmasına fırsat vermiştir.

SONUÇ OLARAK;1- Sarıkamış’ta Türk ordusu çok büyük bir başarı kazanacak noktaya gelmişken bazı Türk komutanlarının yaptıkları korkunç hatalardan dolayı zaferimiz engellenmiştir.
 
2- Rus Kafkas Orduları Komutanı görevini yapan General Mişlayefski korkusundan 28 Aralık 1914 günü Sarıkamış’tan Tiflis’e kaçmıştır. Ordusuna da “derhal geri çekilin Enver Paşa bizi boğacak” demiştir. General Mişlayevski’nin bu emrini Generali Yudeniç dinlememiş, askeri kuzeydeki Türk saldırısına göre savunmaya almış, sürekli olarak güneyden kuzeye asker kaydırmış ve Türk ordusunda firar edip Rus karargâhına haber götüren veya halen daha ordumuz içinde görev yapan Ermeni Taşnak Çetesi üyelerinin verdiği bilgilere güvenerek “direnelim” demiş ve Rus ordusu bizim komutanlarımızın hataları nedeniyle kıl payı kurtulmuştur.
 
3- anlattıkları gibi Sarıkamış’ta 90 bin askerimiz şehit olmadı. 3.Ordu 78 bin kişi ile Sarıkamış harekâtını başlattı. Nasıl oluyor da 90 bin kişi şehit oluyor. Sarıkamış’ta şehit sayımız yaklaşık 30-35 bin kişidir. Kayıpların çoğu firarlar ve salgın hastalıklarda doğan eksilmelerden kaynaklanmıştır.
 
4- Allahuekber dağlarını tüm ordumuz geçmedi. Sadece 10. Kolordumuza bağlı iki tümeninin yaklaşık 15 veya 16 bin kişilik askeri geçti. Allahuekber dağlarında tüm asker şehit olmadı. 10. Kolordumuz 26 ve 27 Aralık günleri geçiş yaptıktan sonra Başköy ve Beyköy’e gelen birlikleri ile Sarıkamış’ta düşmana 4 Ocak 1915 gününe kadar amansız savaşlar verdi, demiryolunu kesti, düşman üzerine kahramanca saldırdı. 10. Kolordu birlikleri üç sefer Sarıkamış’a girdiler. Ama düşmanın Kars üzerinde, dinç kuvvetlerle yardım alması nedeniyle tutunamadı geri çekildiler.
 
5- Sarıkamış’ta Türk ordusunun zaferini engelleyen 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ve yanındaki üç tümen komutanı olmak üzere yaklaşık 100’den fazla subay ve 200 askeriyle 50 kişilik Rus avcı birliğince 4 Ocak 1915 günü teslim alınmıştır. Üstelik bu avcı birliği komutanı da Türkmenistanlı, Türk çocuğu bir yüzbaşı olan Vaşakizade isimli bir kişidir.
 
Sarıkamış savaşının yüzüncü yılında o dağlarda kahramanca savaşan askerlerimize, şehitlerimize Allahtan rahmet diler aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim.
 
Zeynel Coşar- 05-Ocak 2015
 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL HABERLER Haberleri

Başlık Tarih
 
LOZAN’DAN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE 23 Temmuz 2018
Cumhuriyet, Atatürk Düşmanı Atatürksüz Müfredata Hayır06 Kasım 2017
9 Eylül Nif'ten İzmir'e Doğru08 Eylül 2017
17 Ağustos 1999 Saat: 03:02 Merkez Üssü Gölcük17 Ağustos 2017
Basın Açıklaması ve Atatürk’ün Manevi Çocukları10 Mayıs 2017
2 Temmuz İnsanlık Adına Kara Bir Gün02 Temmuz 2016
Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Laiklik Tepkisi30 Nisan 2016
KÖY ENSTİTÜLERİ 16 Nisan 2016
19 Mayıs kutlamasını sınırlayan Milli Eğitim Bakanlığı genelgesini iptal ettirdik03 Mart 2016
DEÜ Atatürk İlk. ve İnk.Tar.Ens.Müd.Bülent Çukurova31 Ocak 2016
Kent Söyleşileri "Fotoğraflarla Gazi İzmir’de"22 Ocak 2016
YILBAŞI VE ÇAM AĞACI SÜSLEME GELENEĞİ31 Aralık 2015
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi 27 Aralık 191924 Aralık 2015
23 ARALIK KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2015
YABANCI GÖZÜYLE ATATÜRK09 Kasım 2015
ATATÜRK`Ü SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ08 Kasım 2015
ATA’YA SAYGI KOŞUSU06 Kasım 2015
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…30 Ekim 2015
29 Ekim 2015 Saat: 9.30 da Gündoğdu Meydanındayız27 Ekim 2015
Bal Festivali 25 Ekim 2015 Kemalpaşa - Dereköy - Gökyaka19 Ekim 2015
İzmir Yangını 13 Eylül 1922 13 Eylül 2015
Başın Sağ olsun Nazilli09 Eylül 2015
İZMİR ZAFERİNİ KUTLUYOR06 Eylül 2015
8 Ağustos 1915 M.Kemal Anafartalar grup komutanlığına Atandı08 Ağustos 2015
24 Temmuz 2015, saat: 10.30’da İ.İnönü’nün doğduğu evdeyiz23 Temmuz 2015
AYŞE MAYDA-İZMİR’İN TANIKLIĞI13 Temmuz 2015
ADD Basın Açıklaması Ermeni soykırımı Tarinin çarptırılmasıdır24 Nisan 2015
Soykırım İddialarına Yabancı Belgelerle Yanıt24 Nisan 2015
TÜRK–ERMENİ İLİŞKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ14 Nisan 2015
Görünmez İşgalden Türkiye Nasıl Kurtulur E.Tüma.Soner Polat10 Nisan 2015
ŞAKA, ŞAKA. S. Nazan Keskin Yazdı01 Nisan 2015
Adına Nevruz Denen Bayram20 Mart 2015
8 Mart’a Hazır mısınız? S. Nazan Keskin yazdı08 Mart 2015
YALAN Üzerine Kurulmuş İddia28 Ocak 2015
İNÖNÜ SAVAŞLARI26 Ocak 2015
“Uğur Mumcu’yu ve demokrasi Şehitlerini Anıyoruz”20 Ocak 2015
Zübeyde Hanım Karşıyaka’nın Kalbinde Yaşıyor14 Ocak 2015
Türk Ermeni İlişkileri Broşürü Hazırlayan: Ahmet Gürel 12 Ocak 2015
Yılbaşı Çam Ağaç Süslemesi Tamamen Türk Geleneğidir30 Aralık 2014
Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi29 Aralık 2014
İsmet İnönü ve Gençliği-İzmir24 Aralık 2014
Kubilaylar Menemen’de!24 Aralık 2014
URBANUS’TAN MARAŞ’A KANLI SERÜVEN19 Aralık 2014
23 Aralık Kubilay’ı Anma Programı12 Aralık 2014
İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nde, Orman Katliamı08 Aralık 2014
5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanındı04 Aralık 2014
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun23 Kasım 2014
91. Yılında Cumhuriyet - Ahmet Gürelin'in yazısı30 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı Programı ve Basın Açıklanası27 Ekim 2014
URLA KİTAP OKUYOR KAMPANYASI 24 Ekim 2014
Cumhuriyetimizin 91. yılını Tepeköy Mahallemizde kutluyoruz.22 Ekim 2014
Ankara'nın Başkent Oluşu 13 Ekim 192312 Ekim 2014
Mudanya Silah Bırakışımı Görüşmeleri 3 - 11 Ekim 192203 Ekim 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması26 Eylül 2014
Türk Dil Kurumu’nun ilk genel kurulu 26 Eylül 1932 25 Eylül 2014
İzmir’e Doğru 9 Eylül - Ahmet Gürel'in Yazısı08 Eylül 2014
30 Ağustos Zafer Bayramını Milletçe Kutlamalıyız30 Ağustos 2014
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 92. Yıldönümü25 Ağustos 2014
KENAN ÇOYGUN: BİR KIBRIS KAHRAMANI19 Temmuz 2014
İSRAİL SALDIRGANLIĞINA SON…! 19 Temmuz 2014
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkın da Basın Açıklaması28 Haziran 2014
ADD Kazandı Milli Eğitim Bakanlığı Kaybetti28 Haziran 2014
Amasya Genelgesi, (21-22 Haziran 1919)21 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden destek17 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Basın Açıklaması10 Haziran 2014
"Tutsak eserler” 31 Mayıs 2014
1453 İstanbulun Geri Alınmasıdır!29 Mayıs 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 25’inci yaşını Nazım’da kutladı26 Mayıs 2014
İzmir'de sessiz yürüyüş20 Mayıs 2014
Prof. Dr. Kemal Arı'nın Yazısı "19 MAYIS RUHU"18 Mayıs 2014
Genel Başkanımız Tansel Çölaşan Soma'da 18 Mayıs 2014
19 Mayıs'ta Şehit Madencilerimiz İçin Yürüyoruz16 Mayıs 2014
301 Can Soma Madenci Şehitlerimiz 14 Mayıs 2014
Acınız Acımızdır14 Mayıs 2014
Kutlamalarımız İpal edildilmiştir13 Mayıs 2014
Tam Bağımsızlık Halk Yürüyüşü13 Mayıs 2014
Örğütümüze ve Halkımıza Önemli Duyuru11 Nisan 2014
18 Mart Çanakkale zaferinin 99. Yıldönümünü kutlu olsun17 Mart 2014
Emeğin Diğer Adı: Kadın08 Mart 2014
Muammer Aksoy’u Saygıyla Anıyoruz31 Ocak 2014
Değerli Vatanseverlerimize30 Ocak 2014
Gençlik, Ah Canım "Türk Gençliği"…30 Ocak 2014
YENİDEN DOĞUŞ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN31 Aralık 2013
YERİ MALI KULLAN10 Aralık 2013
Balbay Özgür, Mücadeleye Devam10 Aralık 2013
5 ARALIK TÜRK KADININA MİLLET VEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI05 Aralık 2013
Prof. Dr. Özer OZANKAYA; ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN 85. YILDÖNÜMÜNDE24 Kasım 2013
M.Ö. 4.000 DİYARBAKIR 19 Kasım 2013
saygı, özlem ve gururla anıyoruz09 Kasım 2013
90. yılında Cumhuriyet29 Ekim 2013
CUMHURİYETİMİZİN 90. YILINI DOLDURDUK KUTLU OLSUN28 Ekim 2013
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!21 Ekim 2013
GÜLE GÜLE ÇILGIN TÜRK 1 Eylül 1930 - 28 Eylül 2013 28 Eylül 2013
Usta aktör Tuncel Kurtiz yaşamını yitirdi. 28 Eylül 2013
Bu haftaki konuğumuz; Sanatçı UTKU ERİŞİK27 Eylül 2013
81. DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!26 Eylül 2013
SESSİZ ÇIĞLIK YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI 23 Eylül 2013
13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından19 Eylül 2013
09 Eylül 1922 – İzmir’e Doğru…09 Eylül 2013
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İZMİR ŞUBELERİ 9 EYLÜL KUTLAMA PROGRAMI06 Eylül 2013
Sivas Kongresi04 Eylül 2013
Dünya Barış Günü Tarihi ve Emperyalizmimin Suç Dosyası01 Eylül 2013
Büyük Taaruz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramına30 Ağustos 2013
Afyon Kocatepe Saat 05:30 Etem Tem, Afyon Kocatepe'de yarattığı "anıt fotoğrafı" 26 Ağustos 2013
Osmanlıdan Kalan Miras10 Ağustos 2013
Türk dünyasına dair çalışmalarıyla tanınan fotoğrafçı, araştırmacı, yazar Servet Somuncuoğlu hayatını kaybetti.09 Ağustos 2013
5 AĞUSTOS 201306 Ağustos 2013
Ergenekon'da 18 Çelişki05 Ağustos 2013
Silivri Buluşmasını Engellemek İsteyen İktidarın Yaptığı Operasyonlara İlişkin Basın Açıklamasıdır 03 Ağustos 2013
5 AĞUSTOSTA SİLİVRİ'DEYİZ31 Temmuz 2013
HALÛK TARCAN YAZDI KURAMSAL HİNT-AVRUPA DİLLERİ’NİN SONU !..24 Temmuz 2013
Kıbrıs Adası’nın tarihçesi20 Temmuz 2013
KAHRAMAN ŞANLI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KIBRIS BARIŞ KAREKATININ 39. YILI19 Temmuz 2013
Alparslan Hocamızı Kaybettik 16 Temmuz 2013
Madımak Katliamı İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur!02 Temmuz 2013
HAKSIZLIKLARA, HUKUKSUZLUĞA, ZORBALIKLARA KARŞI DURUYORUZ19 Haziran 2013
DURAN ADAM18 Haziran 2013
Genel Başkanımız Gezi Parkı Direnişini Sözcü'ye Değerlendirdi11 Haziran 2013
Balbay'a Özgürlük girişimi11 Haziran 2013
ADD Rize Şubemize Saldırı06 Haziran 2013
Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 50. Yılında saygı ve minnetle anıyoruz.03 Haziran 2013
YORUMSUZ02 Haziran 2013
29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ DEĞİL İSTİRDADI’DIR30 Mayıs 2013
NE OLDU SURİYE POLİTİKAMIZ? (-Ah bu Eset’in Annesi, Ah!) KEMAL ARI YAZDI30 Mayıs 2013
Genel Başkanımız Sayın Tansel Çölaşan Reyhanlı'da 24 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun'dan Yola Çıkan Şanlı Bayrağımızı Atamıza Sunduk 22 Mayıs 2013
VAHDETTİN DOSYASI (İşte Çakma Kahraman Vahdettin Gerçeği) Sinan Meydan Yazdı21 Mayıs 2013
ADD Kilis Şubesi: 21:00'de 19 Mayıs'ı Kutladı 21 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun’dan Bisikletçilerimizin yola çıkardığı Bayrak ve Toprağımızı 21 Mayıs 2013
Deniz hırçın, dalgalar köpüklü, Vapur heybetli, vakit şafak, Gözler parlak, bakışlar keskin19 Mayıs 2013
Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin 17 Mayıs 2006 yılıda görevi başında şehit edildi17 Mayıs 2013
19 Mayıs’ta Samsun ve Ankara’da büyük buluşma ADD Başkanı Tansel Çölaşan’dan halka çağrı16 Mayıs 2013
Mustafa Kemal ve 18 askerle beraber 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkar15 Mayıs 2013
Gazeteci Hasan Tahsin anma etkinliği 15 Mayıs 2013 çarşamba günü saat 11:0014 Mayıs 2013
15 MAYIS 1919: (-İzmir’in İşgali ve “Karagün” Prof. Dr. Kemal Arı14 Mayıs 2013
Her hafta sonu yapılan sesiz Çığlığın Bu haftaki konuşmacısı ADD den Sn Nazan Keskin idi. 12 Mayıs 2013
MUSTAFA KEMAL’LER 19 MAYIS’TA SAMSUN’DA10 Mayıs 2013
T.C. için, 19 Mayıs Saat 11.00'da Ankara Sıhhiye Alanındayız 08 Mayıs 2013
Propolis’le Kansere Karşı Doğal Mücadele07 Mayıs 2013
DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN; DENİZ, YUSUF, İNAN05 Mayıs 2013
TÜRKKUŞU, 3 MAYIS 1935 YILINDA ATATÜRK TARAFINDAN KURULMUŞTUR.03 Mayıs 2013
Tandoğan'daki 1 Mayıs Kutlamaları Cumhuriyet Mitingine Dönüştü02 Mayıs 2013
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının 127 Yıllık Tarihi 01 Mayıs 2013
1 Mayıs’ta Alanlardayız29 Nisan 2013
16. Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği24 Nisan 2013
Urla’da 23 Nisan Kutlamaları Festivale Dönüştü24 Nisan 2013
23 Nisan dünya çocukları Kemalpaşa’da23 Nisan 2013
İzmir'in ilk yöresel ürünler festivali başlıyor23 Nisan 2013
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan 2013
Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması 22 Nisan 2013
"ASKERİ CASUSLUK" BAYRAKLI ADLİYESİ ÖNÜ. Senin İçin Ey Demokrasi!20 Nisan 2013
Türk Milletine Çağrı bildirisinin ikincisi gerçekleştirildi 17 Nisan 2013
Ünlü piyanist Fazıl Say'a hapis cezası15 Nisan 2013
Halûk TARCAN web Sitemizde Yazarlar Sayfasında 11 Nisan 2013
Sevr'in Anayasası04 Nisan 2013
Eğitim-İş'ten Kamuda Türban Dayatmasına Tepki25 Mart 2013
Atatürk’lü Kapak İlk Sırada Yer Aldı25 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH