Ana Sayfa > GÜNCEL HABERLER

URBANUS’TAN MARAŞ’A KANLI SERÜVEN
19 Aralık 2014
Ortaçağ karanlığının 20.yüzyıldaki gerici faşist katillerinin 19 Aralık 1978 yılında başlatıp bir hafta süresince ellerini kollarını sallaya sallaya acımasızca işledikleri cinayetleri olan Maraş katliamıyla ilgili olarak söylenecek çok söz vardır.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
URBANUS’TAN MARAŞ’A KANLI SERÜVEN
Ortaçağ karanlığının 20. yüzyıldaki gerici faşist katillerinin 19 Aralık 1978 yılında başlatıp bir hafta süresince ellerini kollarını sallaya sallaya acımasızca işledikleri cinayetleri olan Maraş katliamıyla ilgili olarak söylenecek çok söz vardır.

Olaylardan bir ay önce 36 CİA uzmanının Maraş’ta karargah kurmalarını ve MİT – Konturgerilla ve Ülkü Ocakları’nın bu işe nasıl sokulduklarını çok çok okuduk ve duyduk. Bu yılda okuyup duracağız. Tüm bu gerçekler dışında, bir de bu acı olayların tarihsel ve felsefi tarafına bakmak gerektiği kanaatindeyim. Yaşanan acımasız katliamların kaynağında gerici ortaçağ düşüncesi olduğunu kavramamız gerekiyor. İnsanlık ortaçağ karanlığında kurtulmadı ise , ister Müslüman coğrafyasında isterse Hıristiyan coğrafyasında olsun, sömürgeci Emperyalistler kendi stratejik çıkarları için Asya’da, Afrika’da buna benzer bir çok olayı kışkırtıp, kışkırtıp acımasız katlimları yaptırdılar ve daha da yaptıracaklardır.

Bin yıl önce saltanat sahiplerinin çıkarları için, sokaklara salınan gerici katiller hangi sloganları atıp masum insanları acımasızca katletmişse, 1979 yılında da Maraş’ta ki katiller aynı sloganları atarak sokaklarda ve meydanlarda insan avına çıkmışlardı. 1978 yılında Maraş’ta ki katiller, ABD’nin Yeşil Kuşak Projesinin maşalarıydılar. 1978 Maraş’ta ki katiller 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak otelinde insan yakanların aynısıydılar. Maraş’ta katliam yapanların çırakları, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Halbemitoğlu gibi nice Atatürkçü devrimci aydınımızı kalleşçe şehit edenlerdir. Maraş’ta insan kesenler bugün yine ABD’nin BOP planları için Suriye’de, Irak’da insan kesen katillerin banzeridirler. İşte bütün bunları yapanların Ağası Babası ise ABD emperyalizmi ve yerli işbirlikçileridir.

Başta dediğimiz gibi Urbanus’tan Maraş’a, bin yıldır büyük insanlık bu gericilikle boğuşup durmaktadır. 1978 yılında Maraş’ta Bağlarbaşı cami imamı verdiği Cuma vaazında şöyle demişti. "Oruç tutmak namaz kılmakla hacı olunmaz, bir Alevi öldüren beş sefer hacca gitmiş gibi sevap kazanır; bütün din kardeşlerimiz hükümete ve komünistlere, dinsizlere karşı ayaklanmalıdır; çevremizde bulunan Alevileri ve CHP'li Sünni imansızları temizleyeceğiz.” İşte imamın bu vaazını dinleyen bir çok kişi hınçla sokaklara fırlayarak, "Kanımız Aksa da Zafer İslam’ın" ve "Müslüman Türkiye" diyerek yurttaşlarımızı katletmek için sokak sokak insan avına çıktılar.

Şimdi sizi Maraş katliamından bin yıl öncesine götüreyim bakın 1095 yılında Türkleri Anadolu’dan atmak ve Bizans’ı ve Kudüs’ü kurtarmak için Avrupa devletlerindeki bütün halkları kışkırtıp,100 bin, 300 bin kişilik katiller sürüsü orduları atalarımızın üstüne salan Vatikan Papa’sı Urbanus’un yaptığı çalışmaya götüreceğim. O günden bugüne bin yıl geçmiş olsa da, hangi dine mensup olursa olsun gericilerin dilinde ve söylemlerinde hiçbir şeyin değişmediğini görebileceğiz. Papa Urbanu, 1095 yılı Kasım ayında Fransa’da, Clermont meydanında kendisini dinleyen insanlara şöyle seslenir.“ …Ey inananlar!Tanrının sevgili fakir kulları! Tanrının sevgili asker ve şövalyeleri….. Her inançlı Hıristiyan bilsin ki kutsal topraklarımız, aşağılık bir ırka mensup kafir, tanrı tanımaz günahkarların ayakları altında kirletilmiştir. Her kim ki bu kafir topluluğa karşı savaşmaya giderse tanrı onların günahlarını affedecek ve cennete gönderecektir. Tanrı kollarını kutsal göreve çıkanları korumak için açtı, onları bekliyor… İsa yeryüzüne dönmeden, kutsal toprakları kafirlerin elinden kurtarmış olmamız gerekiyor. Kafirlerin dağlar kadar yığdığı altın ve zümrüt siz tanrının sevgili kullarını bekliyor. İsa için kutsal Kudüs için asker olmaya cennetin kapısını açmaya koşun…..” İşte Vatikan Papası Urbanus ve diğer gerici Hıristiyan tarikatlarının kışkırtmaları sonucu tüm Avrupa devletlerinden, dinsel bağnazlıkla kışkırtılmış nice korkusuz savaşçı katillerinden oluşmuş 100 bin, 300 bin rakamlarına varan ordulara dönüştürerek defalarca Anadolu Alevi Türkmenlerini üzerine saldılar. Anadolu toprakları bu Hıristiyan askerlerinin kılıçlarıyla kan gölüne döndü.

Ama 1040 yılından beri Anadolu’ya Dede ve Baba'ların önderliğinde akın akın gelen Oğuz Türkmen Alevi halkı Hıristiyan emperyalistlere vatanını çiğnetmedi. Kahraman Önderimiz Mustafa Kemal liderliği ile kurulan Kuvayi Milliye güçleriyle,  1921 yılında işgalci Yunan ordularına karşı verilen ilk düzenli ordu savaşımız olan Birinci İnönü Savaşlarında olduğu gibi, 1097 yılında da kahraman önderimiz I.Kılıç Arslan komutasında, işgalci Batılılara karşı Domaniç yaylasında kurduğumuz savunma siperlerinde tarihin en önemli savaşını vermiştik. Domaniç yaylasında kurdukları siperleri Toroslar'da, Denizli, Kütahya, Niksar ve Antakya dağlarında devam ettirerek tam yüz yıl savaştılar. İşte Vatikan Papazı Urbanus bunları dedi ve başımıza ne büyük belaları sardı.Ya Müslüman Şeyhülislamı ne dedi. Birde ona bakalım.

Yıl 1514 Osmanlı Padişah’ı Yavuz tıpkı Urbanus mantığı ile emir verdi ”bana Türkmen Alevileri için kafidir katli vaciptir fetvası verin” dedi. O zaman devletin en yüksek dini kurumun başındakileri temsilen, Müftü Hamza Sarıgürez’in imzasıyla Yavuz’a “emrin olur sultanım” diyerek şu fetvayı verdiler. “Ey Müslümanlar, bilin ve haberdar olun ki, reisleri Erdebil oğlu İsmail olan Kızılbaş topluluğu, Peygamberimizin Şeriatını, Sünnetini, İslam dinini, iyiyi ve doğruyu beyan eden Kur’an’ı küçük gördüler. Yüce Allah’ın yasakladığına helal gözüyle baktılar. …… Peygamberimizin Şeriatını ve İslam dinini ortadan kaldırmayı düşündüler… Şeriat hükmünün ve kitaplarımızın verdiği haklarla bu topluluğun Kâfirler ve dinsizler topluluğu olduğuna dair fetva verdik…. Onlara sempati gösteren, batıl dinlerini kabul eden ve yardımcı olanlar da kâfir ve dinsizlerdir. Bu gibi kimselerin topluluğunu dağıtmak bütün Müslümanların vazifesidir. Bu arada Müslümanlardan ölen kutsal şehitlerin yeri Cenneti ‘Ala’dır. O kâfirlerden ölenler ise hakir olup Cehennem’ in dibinde yer tutacaklardır. Bu topluluğun durumu kâfirlerin (Hıristiyan ve Yahudilerin) halinden daha kötüdür.…. Bu topluluğu kestiği, gerek şahin ile gerek ok ile gerek köpek ile avladığı hayvanlar murdardır. Onların gerek kendi aralarında gerek başkalarıyla yaptıkları evlilikler muteber değildir. Bunlara miras bırakılmaz. Sadece İslam’ın sultanının, onlara ait kasaba varsa, o kasabanın bütün insanlarını öldürüp, mallarını, miraslarını evlatlarını alma hakkı vardır. Ancak bu mallar İslam’ın gazileri arasında taksim edilmelidir.
Bu toplamadan sonra onların tövbe ve nedametlerine inanmamalı ve hepsi öldürülmelidir. …. onlardan olduğu bilinen veya onlarla birlik olduğu tespit edilen kimse öldürülmelidir. Bu türlü topluluk hem kâfir ve imansız hem de kötülük yapan kimselerdir. Dine yardım edenlere Allah da Yardım eder. Müslümanlara kötülük yapanlara Allah da kötülük eder.” Böyle buyurdu Osmanlı’nın Şeyhülislamı, Sarıgürez ve Ebussuud Efendiler. Hergün ”Ya Allah Muhammed Ya Ali “diye haykıran Alevi Türkmenleri için, tıpkı Vatikan Papa’sı Urbanus gibi “ kafidir katli vaciptir, öldüren cennete gider” dediler.
Gelelim 1919 yılına . Urbanusların mantığı yine sahnede.Teali İslam Cemiyeti Başkanı İskilipli Atıf Efendi 26 Eylül 1919 da yayınladığı bildiride Kuvayi Milliye önderlerimiz için şöyle diyordu"…. Mustafa Kemal ve Kuvvayı Milliye maskaraları Yunan askerlerinin önünden kaçıyor…… Yazık. Bu eşkıyaları ve asileri en kısa zamanda bertaraf etmek hepimize farzdır… din kardeşlerinizin suçsuz yere ölmelerine sebep olanlar arasında Mustafa Kemal, Ali Fuat, Bekir Sami gibi zalimler de vardı. Siz bu zalimlerin cinayetlerine daha ne kadar göz yumacaksınız?..... Elinize aldığınız bu fetva Allah'ın emridir, Padişah fermanıdır. Sizler bu katil canavarları daha fazla yaşatmamakla mükellef ve görevlisiniz. Bunların vücudlarını külliyen ortadan kaldırmak Müslümanlık için farz olmuştur."

İşte size1095 yılında Papa Urbanus’tan, 16.yüzyılda İslamın Şeyhi –Efendisi, Şeyhülislam Ebussuud’a ve 1919 ‘da İskiliplilere kadar gelip 21 yüzyıldaki Maraş’a, Sivas’a Suriye ve Irak’a kadar uzanan kanlı katliamların tarihsel süreci böyledir. İnsanlık bu aydınlanma düşmanı güçlere karşı dini imanı milliyeti ne olursa olsun hak hukuk ve insanca kardeşçe yaşamak için birleşerek karanlığı alt etmelidir. Gerici güçleri alt etmedikçe ne yazık ki katliamlar ve acılar her zaman yaşanacaktır. Bu vesileyle başta Maraş olmak üzere,  gericilerce yapılan diğer tüm katliamlarda hayatını kaybeden mazlumları saygıyla anarım.

Zeynel Coşar
19 Aralık 2014

Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL HABERLER Haberleri

Başlık Tarih
 
LOZAN’DAN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE 23 Temmuz 2018
Cumhuriyet, Atatürk Düşmanı Atatürksüz Müfredata Hayır06 Kasım 2017
9 Eylül Nif'ten İzmir'e Doğru08 Eylül 2017
17 Ağustos 1999 Saat: 03:02 Merkez Üssü Gölcük17 Ağustos 2017
Basın Açıklaması ve Atatürk’ün Manevi Çocukları10 Mayıs 2017
2 Temmuz İnsanlık Adına Kara Bir Gün02 Temmuz 2016
Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Laiklik Tepkisi30 Nisan 2016
KÖY ENSTİTÜLERİ 16 Nisan 2016
19 Mayıs kutlamasını sınırlayan Milli Eğitim Bakanlığı genelgesini iptal ettirdik03 Mart 2016
DEÜ Atatürk İlk. ve İnk.Tar.Ens.Müd.Bülent Çukurova31 Ocak 2016
Kent Söyleşileri "Fotoğraflarla Gazi İzmir’de"22 Ocak 2016
YILBAŞI VE ÇAM AĞACI SÜSLEME GELENEĞİ31 Aralık 2015
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi 27 Aralık 191924 Aralık 2015
23 ARALIK KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2015
YABANCI GÖZÜYLE ATATÜRK09 Kasım 2015
ATATÜRK`Ü SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ08 Kasım 2015
ATA’YA SAYGI KOŞUSU06 Kasım 2015
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…30 Ekim 2015
29 Ekim 2015 Saat: 9.30 da Gündoğdu Meydanındayız27 Ekim 2015
Bal Festivali 25 Ekim 2015 Kemalpaşa - Dereköy - Gökyaka19 Ekim 2015
İzmir Yangını 13 Eylül 1922 13 Eylül 2015
Başın Sağ olsun Nazilli09 Eylül 2015
İZMİR ZAFERİNİ KUTLUYOR06 Eylül 2015
8 Ağustos 1915 M.Kemal Anafartalar grup komutanlığına Atandı08 Ağustos 2015
24 Temmuz 2015, saat: 10.30’da İ.İnönü’nün doğduğu evdeyiz23 Temmuz 2015
AYŞE MAYDA-İZMİR’İN TANIKLIĞI13 Temmuz 2015
ADD Basın Açıklaması Ermeni soykırımı Tarinin çarptırılmasıdır24 Nisan 2015
Soykırım İddialarına Yabancı Belgelerle Yanıt24 Nisan 2015
TÜRK–ERMENİ İLİŞKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ14 Nisan 2015
Görünmez İşgalden Türkiye Nasıl Kurtulur E.Tüma.Soner Polat10 Nisan 2015
ŞAKA, ŞAKA. S. Nazan Keskin Yazdı01 Nisan 2015
Adına Nevruz Denen Bayram20 Mart 2015
8 Mart’a Hazır mısınız? S. Nazan Keskin yazdı08 Mart 2015
YALAN Üzerine Kurulmuş İddia28 Ocak 2015
İNÖNÜ SAVAŞLARI26 Ocak 2015
“Uğur Mumcu’yu ve demokrasi Şehitlerini Anıyoruz”20 Ocak 2015
Zübeyde Hanım Karşıyaka’nın Kalbinde Yaşıyor14 Ocak 2015
Türk Ermeni İlişkileri Broşürü Hazırlayan: Ahmet Gürel 12 Ocak 2015
Sarıkamış Zaferimiz Nasıl Engellendi?05 Ocak 2015
Yılbaşı Çam Ağaç Süslemesi Tamamen Türk Geleneğidir30 Aralık 2014
Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi29 Aralık 2014
İsmet İnönü ve Gençliği-İzmir24 Aralık 2014
Kubilaylar Menemen’de!24 Aralık 2014
23 Aralık Kubilay’ı Anma Programı12 Aralık 2014
İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nde, Orman Katliamı08 Aralık 2014
5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanındı04 Aralık 2014
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun23 Kasım 2014
91. Yılında Cumhuriyet - Ahmet Gürelin'in yazısı30 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı Programı ve Basın Açıklanası27 Ekim 2014
URLA KİTAP OKUYOR KAMPANYASI 24 Ekim 2014
Cumhuriyetimizin 91. yılını Tepeköy Mahallemizde kutluyoruz.22 Ekim 2014
Ankara'nın Başkent Oluşu 13 Ekim 192312 Ekim 2014
Mudanya Silah Bırakışımı Görüşmeleri 3 - 11 Ekim 192203 Ekim 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması26 Eylül 2014
Türk Dil Kurumu’nun ilk genel kurulu 26 Eylül 1932 25 Eylül 2014
İzmir’e Doğru 9 Eylül - Ahmet Gürel'in Yazısı08 Eylül 2014
30 Ağustos Zafer Bayramını Milletçe Kutlamalıyız30 Ağustos 2014
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 92. Yıldönümü25 Ağustos 2014
KENAN ÇOYGUN: BİR KIBRIS KAHRAMANI19 Temmuz 2014
İSRAİL SALDIRGANLIĞINA SON…! 19 Temmuz 2014
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkın da Basın Açıklaması28 Haziran 2014
ADD Kazandı Milli Eğitim Bakanlığı Kaybetti28 Haziran 2014
Amasya Genelgesi, (21-22 Haziran 1919)21 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden destek17 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Basın Açıklaması10 Haziran 2014
"Tutsak eserler” 31 Mayıs 2014
1453 İstanbulun Geri Alınmasıdır!29 Mayıs 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 25’inci yaşını Nazım’da kutladı26 Mayıs 2014
İzmir'de sessiz yürüyüş20 Mayıs 2014
Prof. Dr. Kemal Arı'nın Yazısı "19 MAYIS RUHU"18 Mayıs 2014
Genel Başkanımız Tansel Çölaşan Soma'da 18 Mayıs 2014
19 Mayıs'ta Şehit Madencilerimiz İçin Yürüyoruz16 Mayıs 2014
301 Can Soma Madenci Şehitlerimiz 14 Mayıs 2014
Acınız Acımızdır14 Mayıs 2014
Kutlamalarımız İpal edildilmiştir13 Mayıs 2014
Tam Bağımsızlık Halk Yürüyüşü13 Mayıs 2014
Örğütümüze ve Halkımıza Önemli Duyuru11 Nisan 2014
18 Mart Çanakkale zaferinin 99. Yıldönümünü kutlu olsun17 Mart 2014
Emeğin Diğer Adı: Kadın08 Mart 2014
Muammer Aksoy’u Saygıyla Anıyoruz31 Ocak 2014
Değerli Vatanseverlerimize30 Ocak 2014
Gençlik, Ah Canım "Türk Gençliği"…30 Ocak 2014
YENİDEN DOĞUŞ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN31 Aralık 2013
YERİ MALI KULLAN10 Aralık 2013
Balbay Özgür, Mücadeleye Devam10 Aralık 2013
5 ARALIK TÜRK KADININA MİLLET VEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI05 Aralık 2013
Prof. Dr. Özer OZANKAYA; ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN 85. YILDÖNÜMÜNDE24 Kasım 2013
M.Ö. 4.000 DİYARBAKIR 19 Kasım 2013
saygı, özlem ve gururla anıyoruz09 Kasım 2013
90. yılında Cumhuriyet29 Ekim 2013
CUMHURİYETİMİZİN 90. YILINI DOLDURDUK KUTLU OLSUN28 Ekim 2013
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!21 Ekim 2013
GÜLE GÜLE ÇILGIN TÜRK 1 Eylül 1930 - 28 Eylül 2013 28 Eylül 2013
Usta aktör Tuncel Kurtiz yaşamını yitirdi. 28 Eylül 2013
Bu haftaki konuğumuz; Sanatçı UTKU ERİŞİK27 Eylül 2013
81. DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!26 Eylül 2013
SESSİZ ÇIĞLIK YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI 23 Eylül 2013
13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından19 Eylül 2013
09 Eylül 1922 – İzmir’e Doğru…09 Eylül 2013
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İZMİR ŞUBELERİ 9 EYLÜL KUTLAMA PROGRAMI06 Eylül 2013
Sivas Kongresi04 Eylül 2013
Dünya Barış Günü Tarihi ve Emperyalizmimin Suç Dosyası01 Eylül 2013
Büyük Taaruz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramına30 Ağustos 2013
Afyon Kocatepe Saat 05:30 Etem Tem, Afyon Kocatepe'de yarattığı "anıt fotoğrafı" 26 Ağustos 2013
Osmanlıdan Kalan Miras10 Ağustos 2013
Türk dünyasına dair çalışmalarıyla tanınan fotoğrafçı, araştırmacı, yazar Servet Somuncuoğlu hayatını kaybetti.09 Ağustos 2013
5 AĞUSTOS 201306 Ağustos 2013
Ergenekon'da 18 Çelişki05 Ağustos 2013
Silivri Buluşmasını Engellemek İsteyen İktidarın Yaptığı Operasyonlara İlişkin Basın Açıklamasıdır 03 Ağustos 2013
5 AĞUSTOSTA SİLİVRİ'DEYİZ31 Temmuz 2013
HALÛK TARCAN YAZDI KURAMSAL HİNT-AVRUPA DİLLERİ’NİN SONU !..24 Temmuz 2013
Kıbrıs Adası’nın tarihçesi20 Temmuz 2013
KAHRAMAN ŞANLI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KIBRIS BARIŞ KAREKATININ 39. YILI19 Temmuz 2013
Alparslan Hocamızı Kaybettik 16 Temmuz 2013
Madımak Katliamı İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur!02 Temmuz 2013
HAKSIZLIKLARA, HUKUKSUZLUĞA, ZORBALIKLARA KARŞI DURUYORUZ19 Haziran 2013
DURAN ADAM18 Haziran 2013
Genel Başkanımız Gezi Parkı Direnişini Sözcü'ye Değerlendirdi11 Haziran 2013
Balbay'a Özgürlük girişimi11 Haziran 2013
ADD Rize Şubemize Saldırı06 Haziran 2013
Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 50. Yılında saygı ve minnetle anıyoruz.03 Haziran 2013
YORUMSUZ02 Haziran 2013
29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ DEĞİL İSTİRDADI’DIR30 Mayıs 2013
NE OLDU SURİYE POLİTİKAMIZ? (-Ah bu Eset’in Annesi, Ah!) KEMAL ARI YAZDI30 Mayıs 2013
Genel Başkanımız Sayın Tansel Çölaşan Reyhanlı'da 24 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun'dan Yola Çıkan Şanlı Bayrağımızı Atamıza Sunduk 22 Mayıs 2013
VAHDETTİN DOSYASI (İşte Çakma Kahraman Vahdettin Gerçeği) Sinan Meydan Yazdı21 Mayıs 2013
ADD Kilis Şubesi: 21:00'de 19 Mayıs'ı Kutladı 21 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun’dan Bisikletçilerimizin yola çıkardığı Bayrak ve Toprağımızı 21 Mayıs 2013
Deniz hırçın, dalgalar köpüklü, Vapur heybetli, vakit şafak, Gözler parlak, bakışlar keskin19 Mayıs 2013
Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin 17 Mayıs 2006 yılıda görevi başında şehit edildi17 Mayıs 2013
19 Mayıs’ta Samsun ve Ankara’da büyük buluşma ADD Başkanı Tansel Çölaşan’dan halka çağrı16 Mayıs 2013
Mustafa Kemal ve 18 askerle beraber 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkar15 Mayıs 2013
Gazeteci Hasan Tahsin anma etkinliği 15 Mayıs 2013 çarşamba günü saat 11:0014 Mayıs 2013
15 MAYIS 1919: (-İzmir’in İşgali ve “Karagün” Prof. Dr. Kemal Arı14 Mayıs 2013
Her hafta sonu yapılan sesiz Çığlığın Bu haftaki konuşmacısı ADD den Sn Nazan Keskin idi. 12 Mayıs 2013
MUSTAFA KEMAL’LER 19 MAYIS’TA SAMSUN’DA10 Mayıs 2013
T.C. için, 19 Mayıs Saat 11.00'da Ankara Sıhhiye Alanındayız 08 Mayıs 2013
Propolis’le Kansere Karşı Doğal Mücadele07 Mayıs 2013
DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN; DENİZ, YUSUF, İNAN05 Mayıs 2013
TÜRKKUŞU, 3 MAYIS 1935 YILINDA ATATÜRK TARAFINDAN KURULMUŞTUR.03 Mayıs 2013
Tandoğan'daki 1 Mayıs Kutlamaları Cumhuriyet Mitingine Dönüştü02 Mayıs 2013
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının 127 Yıllık Tarihi 01 Mayıs 2013
1 Mayıs’ta Alanlardayız29 Nisan 2013
16. Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği24 Nisan 2013
Urla’da 23 Nisan Kutlamaları Festivale Dönüştü24 Nisan 2013
23 Nisan dünya çocukları Kemalpaşa’da23 Nisan 2013
İzmir'in ilk yöresel ürünler festivali başlıyor23 Nisan 2013
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan 2013
Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması 22 Nisan 2013
"ASKERİ CASUSLUK" BAYRAKLI ADLİYESİ ÖNÜ. Senin İçin Ey Demokrasi!20 Nisan 2013
Türk Milletine Çağrı bildirisinin ikincisi gerçekleştirildi 17 Nisan 2013
Ünlü piyanist Fazıl Say'a hapis cezası15 Nisan 2013
Halûk TARCAN web Sitemizde Yazarlar Sayfasında 11 Nisan 2013
Sevr'in Anayasası04 Nisan 2013
Eğitim-İş'ten Kamuda Türban Dayatmasına Tepki25 Mart 2013
Atatürk’lü Kapak İlk Sırada Yer Aldı25 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH