Ana Sayfa > Devrimleri

Atatürk Devrimleri


  Saltanatın Kaldırılması 01.11.1922


  Ankara’nın Başkent Olması 13.10.1923


  Cumhuriyetin İlanı 29.10.1923


  Halifeliğin Kaldırılması 03.03.1924


  Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi 03.04.1930


  Atatürk’ün Teşfikiyle Çok Partili Rejime Geçiş Denemesi 12.08.1930


   Laikliğin Anayasaya Girmesi 05.02.1937


   Şapka ve Kıyafet Devrimi 25.11.1


  Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması 30.11.1925


 Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve                                   Ölçülerde Değişiklik 26.12.1925


 Soyadı Kanunu 21.06.1934


 Lakap ve unvanların Kaldırılması26.11.1934


 Millet Mekteplerinin Açılması 01.01.1929


Öğretimin Birleştirilmesi 03.03.1924


Medreselerin Kapatılması 1924


Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 1926


Harf Devrimi’ne İlişkin Kanunun Kabulü 01.11.1928


Güzel Sanatlarda Yenilikler 1928


Türk tarih ve Türk Dil Kurumlarının Kurulması 12.04.1931


Dil Devriminin Başlaması 12.07.1932


Üniversite Reformu 1933


Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi 31.05.1933


İzmir İktisat Kongresi 17.02.1923


Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması 17.02.1925


Çiftçinin Özendirilmesi 1925


Örnek çiftliklerin Kurulması 05.05.1925


Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kurulması 1925


Kabotaj Kanunu 01.07.1926


Sanayi Teşvik Kanunu 05.28.1927


Toprak Reformu 1929


I. Ve II. Kalkınma Planı 1933


Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması 1933


Ticaret ve sanayi Odasının Kurulması 1935


Şer’iyye Mahkemesinin Kapatılması 08.04.1924


Yeni Anayasanın kabulü 02.04.1924


Mecellenin Kaldırılması 1926


Türk Kanunu Medenisi 04.10.1926


Türk Ceza Kanunu
 

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH