Ana Sayfa > Site Yazarları

Halûk TARCAN - haluktarcan@haluktarcan.com
MUHTEŞEM TÜRK DİLİ
21 Aralık 2014 - 1722 okunma


 Bizler Türkçemizin ne olduğunu bilmediğimizden onun tarifini yapar, “Konuştuğumuz dil” deriz. Konuştuğumuz bu dilin, OĞUZ TÜRKÇESİ olduğunu bilmeyiz. Öğretilmez de.
 
Türk dilleri grubu, 41 Türkçeden oluşur. OĞUZCA ve OSMANLICA dışında geriye kalan 39 Orta ve Üst Asya Türkçeleri, Türk kültür ve tarihi araştırmaları için kat’i olarak gerekli Türkçelerdir. Bu Türkçelerden birkaç tanesini bilmeyenlerin yaptığı araştırmalar, göz ve kulakla yapılan yakıştırmalara dayanır, ya da tümden gelime başvurulur, ortaya benzer, fakat esas olmayan sonuçlar çıkar. Yanılgılar ve yanlışlarla ters yönlere, çıkmazlara varılır.
 
Türkçe muhteşem bir dildir. Doğduğu yıllardan bugüne kopmadan gelmiş, dünyaya yayılarak Ön-Türkçe yazı ve Ön-Türk kültürüyle dip kültürleri oluşturmuştur. Bu yayılma, ırksal bir yayılma değil, tamamen Ön-Türk yazı dili ve kültürünün yayılmasıdır. Bu kavrama dikkat edilmesi rica olunur.

İnsanlığa, evrensel kültüre ilk adımını milyon yılda atan Orta Asya kişisi (henüz Türk değil), Orta Asya’da, Pamir yaylâsında, bugünkü TACİKİSTAN'daki QARA TAU (Kara Dağ) mağarasında atmıştır. Burada doğan evrensel uygarlık 100 bin yıllık dilimler halinde, 800 bin, 700 bin, 600 bin, 500 bin, 400 bin, 300 bin, 200 bin, 100 bin… nihayet 80-50-40 binlere varmış, 50-35 binlerde homosapiens; bilen, düşünen adamla insanlık, geçmişin en büyük adımını atmış. 55-30 binler arasında kayalara resim yapmaya başlamıştır (A. Ranov, Tacikistan Araştırma Enstitüsü Başkanı- Le Dossier d’Archéo., 185, 1993)

30 binlerde piktogramlara (sivri kaya uçlarıyla vurarak noktalama tekniği) varılmış, 20 binlerde yazı ögeleri içeren petrogrif denilen kaya resimlerine geçilmiş, bazı şekillerden başlı başına bir kavramı ifade eden damgalar doğmuştur (Damga ile harf birbirine karıştırılmamalı. Damgaların bazıları harf dediğimiz şekillerde de doğmuştur. Fakat, dikkat! Harf, bir tek sesi ifade eder, damga ise bir ya da daha çok sayıda kavramı ifade eder)

Orta Asya kişisi düşünceyi ifade edebilecek seviyeye geldiğinde damgaları, genel olarak, sağdan sola sıralamıştır. Dağınık dizilmiş olanlar da vardır. Sağdan sola düzenli bir şekilde sıralanmış ve artık cümle kavramına erişmiş olan damgalarla yazı doğmuş ve bu yazının Türkçe okunmasıyla yazının Türkler tarafından icat edildiği ortaya çıkmıştır. Bu fevkalâde olay ORAL (Ural) dağlarında, ŞÖLGENTAŞ mağarasında meydana gelmiştir.

Orada sağdan sola sıralanmış AŞ ËL AT damgaları, Kâzım Mirşan tarafından okunmuştur.

 AT= Tanrı’ya Erme Ruhuna Sahip, ËL= Halk, AŞ= Tanrı’ya Aşma

Sonuç: Kişi artık Orta Asya kişisi değil, Ön-Türk kişisi olmuştur; tarihe, yazıyı icat ederek ayak basmıştır. Yıl, M.Ö. 14 bin! Bu tarih, Sovyet Bilim Akademisi üyelerinden ŞLİYENSKİ tarafından C14 testiyle, onlarca kere tekrarlanmış, sonuç daima M.Ö. 14 bin olarak çıkmıştır. (K.Mirşan)

Aynı tarih, Fransız araştırmacıları tarafından da bulunmuştur.

İnsanlığın ve evrensel uygarlığın en büyük icadı olan yazıyı icat etme şerefi, Ön-Atalarımızındır. Emperyalist dünyanın buna karşı tutumu, Türk kültürünü kökenden yok etmektir. Bunun için de ABD evrensel uygarlığı Afrika’da başlatmak için yırtınmaktadır. VE… Akademisyenlerimiz bu yeni ABD bulgusunu hemen benimsemişlerdir; Yeryüzünde kendi kendini ve kültürünü kendine yakıştıramayan ve reddetmeyi fazilet sayan tek halk biziz, sanırım!

Ön-Atalarımızın dili Ön-Türkçe, ORTA ve ÜST ASYA’da yaşayan Türkler tarafından konuşulmaya başlanmıştır. Aslında Orta Asya ve Üst Asya tabirleri yanlıştır. Tarihte bu geniş alanın adı, TÜRKİSTAN’dır! Çarlık Rusyası, Türkleri parçalamak için bu topraklara Orta ve Üst Asya adını vermiş ve tanınmış ailelerin ya da aşiretlerin varlığına göre bu toprakları YAKUTİSTAN, KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN, vd. adları altında param parça etmiştir. Fakat Türkçenin yayılmasına, konuşulmasına engel olamamıştır. Türk dilinin QARA TAU kültüründen çok kere 100 binlerce yıllık bir kökenden doğmuş olması, kökünün sağlamlığı, onun M.Ö. 14 binden günümüze kadar gelmesini sağlamıştır.

Çok daha fazlası var: Ön-Atalar BUZUL DÖNEMİNDE soğuktan, su baskınlarından, sonra da kuraklıktan kaçarak tüm dünyaya yayılmış ve gittikleri ülkelerde dip kültürü oluşturmuşlar, Ön-Türkçe dil, yazı ve onun içeriği olan Ön-Türk kültürünü öğretmişlerdir. Doğu’ya gidenler ÇİN’de ilk Türk devletlerini kurmuşlardır,

Kuzeyde OQ-UDURIQIN  YIŞ, güneyde UŞU(ng)TU(ng)-UYUZ (imparatorluk federe devleti). Bu devletin başkenti, UŞU(ng)TU(ng) BOLIQ. Türk olan HAN SÜLALESİ zamanında bu başkentin adı, HAN BOLIQ olmuştur. HAN DÖNEMİNDE ÇİN’in birliği elde edilmiş, 400 yıl süren bu sülale döneminde ÇİN, teknik ve politik alanda altın dönemini yaşamış, dünyaca tanınmış olan ÇİN kültürünün temeli atılmıştır. (National Geographic Magazine- France, Special Chine, Şubat 2004- Mike Edwards)

Batı’ya gidenler su yollarını izleyecek, önce URUMAN-İA’ya (Bayındır Ülke) erişmişlerdir. Balkanlar’a inen BUYULGARLAR (Bulgarlar) bu yöreyi vatan edinmişlerdir. SİBİRYA’dan, KIZILMACALIK’tan kaçan ÖK-ËRİK’ler (Grekler) İÇÜY ÖK’te, YUNANİSTAN yarımadasının sıcak ikliminde ısınmışlardır. KIZILMACALIK’taki soğuktan kaçan başka bir grup, BRİTANYA adasının güneyine yerleşmiştir. En büyük şehirleri KENT adını taşır. İngilizcede Ön-Türkçeyi bulanlar, bu yörenin İngilizcesini çalışmışlardır. Bu yöredeki İngilizce, KIZILMACIALIK’tan kaçanların Türkçeleriyle karışmıştır.

Bir başka Ön-Ata grubu, Hazar’ın kuzeyinden ALPLER’e varıp, AVUSTURYA’daki INNSBURG’dan, İTALYAN ALPLERİ’ne inmişlerdir.  Bunlar, QAMUNLAR’dır. Qa-amoğ = Birlikte halk anlamını verir. Bu sözcük bizde KAMU olarak yaşamaktadır.(K.Mirşan)

QAMUNLAR, TÜRKİSTAN’dan getirdikleri hücum arabalarını Romalılara hediye etmişlerdir. Aynı yoldan gelen bir başka grup, FRANSA'DA VICHY kenti yöresine yerleşmiştir. Bunlar, GLOZEL adını taşırlar. TÜRKİSTAN’dan gelen en büyük Ön-Türk dalı, ETRÜSKLER’dir. Bunlar, Batı kültürünün temelini oluşturmuşlardır. Bu nedenle, ETRÜSKLER’i Türksüzleştirmek için büyük çabalar sarf edilmektedir.

ETRÜSKLER İTALYA’ya ilk adını vermişlerdir: AİTA-LİA = ATA ËL İA (Ata Halkı Ülkesi)

FRANSA’ya gelenler VICHY yöresi dışında BORDEAUX’a (Bordo) yerleşmişlerdir. Şehrin tarihi adı, BORDİGALİA’dır= Bor (port = liman), gal öga el  ia (felsefi seviyeye ermiş, Tanrı’ya erişme seviyesine ulaşmış halk), ia = dolaylı olarak, ülke demektir.
Cümleyi toparlarsak;  Tanrı’ya erişme seviyesini elde etmiş halkın limanı.

PORTEKİZ’e giderek mağaralara yerleşmişler, ülkeye PORTUGALİA adını vermişlerdir; Bordo’nun adının şekil ve anlam olarak benzeri…

Yalnız Ön-Türk kültürüne sahip Portekiz gemicileri ya da Portekiz’e yerleşmiş Ön-Türk gemicileri FENİKE’ye giderken Ön-Türk yazısını da beraberlerinde götürmüşler, Fenike yazısı da doğmuştur. Artık sözlükler Fenikelileri yazıyı icat eden değil, yazıyı ilk kullananlar olarak sıfatlandırmaktadırlar.

İSPANYA mağaralarına yerleşen Ön-Atalar İspanya’ya, İBERİA adını vermişlerdir = UB-ËR İA = düzenli düşünceye erişmişlerin ülkesi.

ALMANYA’yı ise İSKİTLER vatan edinmişlerdir. Alman halk kültürünün şaheseri Niebelungen’in kökenini aramak için çalışılmaktadır… 

Bir de İSKİTLER’e bakılabilseler… Dâhi Alman bestecisi Wagner’in Siegfrid operasında meşe ağacına saplanmış bir kılıç vardır. Onu ancak Siegfrid çekip çıkarabilmiştir. Kılıçtaki motifi, Saymalıtaş vadisindeki bir aile mezarında taşa işlenmiş olarak görürüz.

UB-URUQ, yüce kent demektir. Almanya’da bu, BURG olmuştur.
 
Avrupa’da fazla kaldık, İskandinavya’ya şöyle bir göz atalım:

ASQAN-dinavi-İA…Asqan; “cennette asılı” demektir…dinavi’nin anlamı araştırılmalı.

Danimarka, İsveç, Norveç’teki Ön-Türkçe yazının varlığı, Kâzım Mirşan tarafından okunmuştur.

Ön-Türkçe EİRİNN, “mükemmeller” demektir. EİRİNN-LAND=EİRLAND, İRLANDA’ya dönüşmüştür.
Ön-Türkçenin gittiği son yer, şimdilik, ABD’deki KENSİNGTON şehridir. Bir parkta, yıkılmış bir çam ağacının köklerinde bulunan bir taş üzerindeki yazı, HİMALÂYALAR’ın dibindeki M.Ö. 5 bin tarihini taşıyan ON-UYUL (Hun Federasyonu) yazısıdır. Bu Kensington yazısı, M.Ö. 600-300 olarak tarihlenmiştir.

Son söz edeceğimiz resim  Amerika’nın, Ön-Türk kültürünü taşıyan Norveçli Türkler tarafından  bulunmuş olduğunu gösteren haritadır.

Halûk Tarcan
(devam edecek 4 sayıdır)
 
--
“Türk’e okusak  anlamaz
Arap’a okusak  anlamaz
Acem’e okusak anlamaz
Öyleyse bu dil ne dilidir?”
 
Şemsettin Sami  1850-1904
 
 


Bu Yazıyı Paylaşın:


Yorumlar (0):

Yorum Ekle


Adınız Soyadınız*

E-posta Adresiniz*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 


Halûk TARCAN Diğer Yazıları

09 Mart 2016 - ŞU ZENBEREK TÜRKLER!
17 Şubat 2016 - ÖN-TÜRKLER VE ÖN-FİKİRLER - 1
11 Şubat 2016 - HALÛK TARCAN YALAN SÖYLÜYOR.. MUŞ?!..
31 Ağustos 2015 - ALEVÎLERİMİZ, ÖN-ATA KÜLTÜRÜ…
10 Temmuz 2015 - AYDINLARA BAYRAM HEDİYESİ
29 Haziran 2015 - KOALİSYONCULARA
10 Haziran 2015 - TÜRKLER UÇURUMUN KENARINDAN DÖNERLER
25 Mayıs 2015 - Mezopotamya'yı Yok Etmek
20 Mayıs 2015 - 19 MAYIS: DÜNYA KÜLTÜR VE TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI
20 Nisan 2015 - Etyen Mahçupyan ne demiş...
11 Nisan 2015 - MİLLÎ TARİH KURUMU
06 Nisan 2015 - OSMANLICA SORUNU ÜZERİNE…
20 Mart 2015 - Bilgi paylaştıkça güzeldir
22 Ocak 2015 - SAYMALITAŞTAN…… GÖBEKLİTEPEYE
15 Ocak 2015 - ETRÜSKÇEYİ TÜRKSÜZLEŞTİRME ÇABALARI…
21 Aralık 2014 - Avrupa’da fazla kaldık, İskandinavya’ya şöyle bir göz atalım:
14 Kasım 2014 - Türklük Türk'ün yurdunda bile etnik bir kimlik imiş...
26 Ekim 2014 - TÜRKLERDE “AVRUPA AŞAĞILIK DUYGUSU”NUN OLUŞMASI
15 Ekim 2014 - Şer-i uygulamaların acısını babam çekmiştir
11 Ekim 2014 - Saymalıtaş vadisindeki kayaya işlenmiş plan
01 Ekim 2014 - ÜSTTEĞMEN HAKLIDIR
24 Eylül 2014 - 16BİN YILDANBERİ GÜNÜMÜZE KADAR KESİKSİZ KONUŞULAN TÜRKÇEMİZ HAKKINDA BİR ÖNERİ
06 Eylül 2014 - ÇORUM HİTİTOLOJİ KONGRESİNDEN ESİNTİLER
29 Ağustos 2014 - ÇORUH HİTİTOLOJİ KONGRESİ
17 Ağustos 2014 - SÜMELÂ’dan BİN YIL ÖNCESİ…
30 Mayıs 2014 - KIBRIS’I TANIYALIM
23 Mayıs 2014 - PARANOİD CEHALET İLE AVRUPA AŞAĞILIK DUYGUSU
12 Mayıs 2014 - KENDİKERİNİ KATİL TORUNU İLÂN ETMEYE ÇABA GÖSTERENLER
02 Mayıs 2014 - KÜRT YÖNETİCİLERİN DİKKATLERİNE
30 Nisan 2014 - Ermeni aydınlarının özür dilemeleri bekleniyor
05 Nisan 2014 - ADINA NEVRUZ DENEN BAYRAM
31 Ocak 2014 - ÖN-TÜRKLER, ATLI ÇOBANLAR MIDIR?
13 Aralık 2013 - Sayın vatanseverler ve vatanı tanımazlar,
25 Kasım 2013 - 1071 Tuzağı!!??
18 Ekim 2013 - EVET, SİİRT’İN ADI TİLLİO OLMALIDIR!..
11 Ekim 2013 - OSMANLI’DA BİR KÜRDİSTAN EYALETİ VARDI…
05 Haziran 2013 - UÇURUMUN KENARINDAN İLERİYE DÖNÜŞ!..
19 Mayıs 2013 - ŞİMDİ İSTANBUL KANAL İLE TÜRK MİLLETİNİN ELİNDEN TRAKYA ALINACAK. YABANCILARA 49 YILLIĞINA DEVREDİLECEK...
30 Nisan 2013 - ÖN-ATALAR’dan ATATÜRK’e
20 Nisan 2013 - GEÇMİŞTE ALDATILMIŞ, GÜNÜMÜZDE ALDATAN ERMENİLER
16 Nisan 2013 - BALÇIKLA SIVANAMAYAN GÜNEŞ!...
08 Nisan 2013 - TEKERLEKSİZ ARABA!
GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH