Ana Sayfa > Site Yazarları

İbrahim KASAP - ib.kasap@hotmail.com
Ön-Türk Tarihi Kökeni
12 Şubat 2004 - 4160 okunma

 
 

Atatürk’ün Onuncu yıl nutku:
"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişimi, gelecekte yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır".
 
Atatürk: “Bu memleket… En aşağı yedi bin senelik Türk beşiğidir”.
 
Bizlere ne öğretiyorlar; Türkler Anadolu’ya 1071 de girdiler.
 
Atatürk, Tarihimizi, kendimiz, Fakat bilimsel tarafsızlığı elden bırakmadan yazmalıyız.
Haluk Tarcan Dünya Tarihini Değiştiren Ön-Türk Kültürü s.274

Atatürk: Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.
931 (Hasan Cemil Çambel, T.T.K. Belleten, Cilt: 3, Sayı: 10, 1939, S. 272)


Atatürk: Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. (Afetinan, Atatürk Hakkında H.B., S. 297)

Atatürk:  Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (Afetinan, Atatürk Hakkında H. B., S. 297)
 
 
 
Yunanlıların kökeni: Beşbin yıl önce Sibirya da Kızıl macalık yöresinden soğuktan kaçıp sıcak bir ülke olan Makedonya ve Yunanistan inenler; “ÖQ-erikler - ÖQ-erik: Kral demek
Zamanla Grekler olmuş.
Haluk Tarcan Kökenindeki Ön-Türk Kültürünü Bilmeyen Batı s.251
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtası s.22

 
Romalıların kökeni Etrüskler.
 

 
Günümüzden 3200 yıl önce Truvalılarla Akalar arasında 10 yıl süren savaşı Truvalılar kaybedince batıya doğru giderler. Medeniyetlerini İtalya da kurarlar.
Roma şehrini kuranlar, Etrüskler.
Kaynak: Sinan meydan Truvalılar
 
 
 
İtalya’da tarihi kazılarda çıkan Etrüsklere ait yazıları Latince, yunanca ve birçok dilde yıllarca okuyamadılar, Kazım Mirşan bu yazıları ön Türkçe olarak okumayı başardı.
Kaynak: Haluk Tarcan
 
 

Eski Türkçede Urum bayındır demek
Rum-urkent demek,
Etrüskler Roma’ya up-urum adını vermişler.
Günümüzde hala İtalya’nın Toskana bölgesinde Roma adı Ruuma diye seslendirilir.
Ortaçağ zamanında bu ad Romalı anlamına Purum olmuş,
Osmanlı zamanında Avrupa yakasına Rum/eli denmiş.

 
 
 
Türklerin Hıristiyanlaşması
İstanbul ve Trabzon Ayasofya kiliselerindeki – Grekçe olduğu iddia edilen fakat bu dilde okunamayan yazıların ön-Türkçe okunmasıyla Ortodoks dininin yaklaşık sekizinci yüzyıla kadar Ön-Türkçe uygulandığı ortaya çıkmıştır.
Türk Ortodoksları adını almış ve ibadetlerini Türkçe yapan Karaman Rumları bu gerçeğin yaşayan şahitleridir.
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtası s. 26
 
 
 
Alp kelimesi: yiğit, kahraman demek, Alpaslan, Alpay, alperen, gibi onlarca isim var.
Benzerliğe bak?
Orta Avrupa’da 'da yer alan büyük dağ silsilesin adı: Alp dağları

 
 
Kale ismi:
Ön Türkçede Gala ismi zamanla kale olmuş gal-maktan gelir (kalınan yer)
Türkmenistan bölgesinde otuzbeşbin yıllık galalar bulunmuştur.

Kale sözcüğü, Türk dil kurumunda Arapça isim diye geçmektedir.

 
 
 
Çin sınırından hazara kadar olan bölgenin adı Türkmenistan diye söylenir.

Ruslar Türk kelimesini söylememek için bu bölgeye ilk defa orta Asya demişlerdir.
 
Devlet isimleri:
Halkına iyi hizmet etmiş Kağan’ın Tanrı bil de, Tanrı katında Cennette as/ılıolduğunu ifade eden As/gan, As/pan, As/üman sözcüğünden doğmuş
As’tan, zamanla Sitan, İstana dönüşmüş. Son ek olarak Ülke ve şehirlerin adlarının sonuna yerleştirilmiştir: Türk/istan, Türkmen/istan, Bulgar/istan, Yunan/istan, Ermen/istan.

İstan-bul
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtası s.14
 
Sahip olma-ülke-İerüün- iya, iye ie olmuş
 Kent, Yöre, Devlet adlarının sonuna yerleşmiş Türk/iye, Arab/iye
 
Burg – Yüce, bayındır Kent demek.
Sümerliler de kent adları: Ur, UruQ,
Avrupada kent isimleri: Hinden/burg, Ham/burg, Alten/burg
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtasıs.14-15
 
Qa-Amog zamanla Kamun olmuş.
Latince – Kommune
Fransızca – Kommön
İngilizce – kommean
Türkiye – kamu
Haluk Tarcan Dünya Tarihini Değiştiren Ön-Türk Kültürü s.261
 
İspanya’da Basg bölgesinde uzaktan anlaşabilmek için ıslık dili kullanırlar.
Karadeniz yöresinde olduğu gibi.
 
Basg bölgeside kullanılan ortak diller:
Ahu – Ağız
Aita – ata
Alaba – Abla
Ama – Ana
Arabata – Araba
Arreba – Akraba
Isıkı – Isırık
Baraçe – Bahçe
Egun – Ego- Ben
Ekiki – İyiki
Enbata – Fırtına
Haran – Harran (Ova)
Herri – Yeri
Haluk Tarcan Kökenindeki Ön-Türk Kültürünü Bilmeyen Batı s. 222
 
Ön Türkçede yultuz- yıldız demek.
Başka dillerde kullanılışı:
Ön Türkçede yultuz
Tatarca – Culdız
Altay- Sıltır
Çavuşça – Starik
Kürtçe – Stere
Farsça – Star
İngilizce – Staren
Almanca – Stella
Latince – Stron
Yunanca – astre
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtası s.67
 
 
Yedi sayısı Seb’a kutsal demek
Yedi sayısı: Seb
Yakutça da – seti
Kazaklarda – ceti
Bizde - yedi
İtalya da – set te
Fransızca da – sept
İngilizce de – seven
Almanca da – zieben
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtası s.67
 
Hititler devleti içinde LUVİLER diye bir kabile var. Bu kabile yazıda, sanatta ileri seviyededirler.
Luvi kelimesi:
Hitit ve Luvi dilinde ışık insanı anlamına geliyordu.
Bu kelimenin kökeni de Luvi dilindeki Lu yada Luw dan gelmektedir.
Lu-  Luvi dilinde ışık, pırıltı, ışıldamak, aydınlık, aydınlanmak anlamına geliyordu.
Bu sözcük daha sonra birkaç dile de geçerek varlığını sürdürmüştür.
Hitit dilinde Lukk; aydınlanmak
Likya dilinde Lu(w): ışık
Latince lux: ışık
Ermenice luys: Işık
İngilizce Light: ışık
Fransızca Luire; ışık
Almanca Licht: ışık
 
4500 yıllık kelimeler
Oy  - Düşünce
Altı  -  Alt – vekil
Uçurus  - uçurulup
Ar-ata   - Qağan
Uçur  - uçurulma
Edisis  - ediş
Uru/tultu – vurulma
uruQ  - uruğ
At  - ad, isim
Up/ulu  - kıpkırmızı
Atılıtılt  - atılırken
Anıtıp  - arzulanıp
Em  - im, ben
Ot  - od
Oyun  - uyma
Haluk Tarcan Kökenindeki Ön-Türk Kültürünü Bilmeyen Batı s.16
 


Roma’lılarda dişi kurt iki bebeği emdirmesi.
Ergenekondan çıkış destanında dişi kurt’dun (Asena) yol göstermesi.

 


ALFABELER
Latin alfabesi: Damga sistemli Etrüsk alfabesinin Harf sistemine dönüştürülmesi temeline dayanır.
Grek alfabesi: kuma alfabesinin çeşididir.
Kiril, Rus alfabesi: işgal ettikleri Ön Türk topraklarında öğrendikleri Ön-Türkçe alfabelerinden oluşmuştur.
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtasıs. 23
 
 ULUS KAVRAMI: ULUĞ-UŞ tan gelir ULUĞ-UŞ, Uluş, Ulus, olmuştur.
YÜCE YÖNETİM demektir.
Önce KİŞİ sonra AİLE, sonra OBA, sonra AŞİRET sonra ULUS olunur.
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtasıs. 26
 
ÖN-TÜRKLERİN İNANCI:Tanrıdan geliş, yeryüzü kişisi oluş ve ona dönüş kaidelerini içerir.
Haluk Tarcan Saymalıtaş uygarlıkların Çıtasıs.27
 

Saymalıtaş Kaya resimleri

DAMGALAR:
QK damgası: Hac işaretidir.
İlk hac işareti: Günahsız olmayı Tanrıya ulaşmayı temsil eder. Daha başka anlamları da vardır.
Hac işareti yaklaşık Otuz bin yıldan önce saymalı taşa kazınmış. Daha sonraki zamanlarda her çağda kayalara kazımaya devam edilmiş. Şekil değiştirmiş: Kenarına daire çizilmiş, dört ucundan bükülmüş gamalı haç olmuş. Gamalı hac tanrıya döne döne gitmeyi temsil eder.
 
Anadolu da ki her evde çok sayıda hac işareti vardır. Çoğumuz farkına varamayız.
Evdeki halılarınızı inceleyiniz mutlaka biryerlerde HAC işareti vardır.
Halılarımızın üzerine binlerce yıl hac işareti işlenmiştir.
 
 
 
 
ALTIN ELBİSELİ ADAM
Kazakistan Almatı ortalık müzesinin girişinde ziyaretçileri “Altın elbiseli adam karşılamaktadır”
Gerçek buluntu, Kazakistan Merkez bankasında korunmaktadır.
Almatı’ya 55 km uzaklıktaki Qurgan bölgesinde 1969 yılında bir fabrika inşaatı sırasında tesadüfen bulunan Altın elbiseli adamın hangi çağda yaşadığı konusunda değişik görüşler vardır.
 Alntı

Türkler göçebe yaşar, sanat bilmez diyenlere: işte sanat
Altın madeninin bulunması, eritip altına dönüştürülmesi, altının kullanılır hale gelmesi, elbise yapılması için kaç bin yıl gerekli?, demiri döven atalarımız; kültür ve sanatın da öncü olmuşlardır. Burada Atatürk'ün söylevini yine hatırlatmak isterim, "Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı"..."gelecekte yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gib doğacaktır". 

 
KAYA RESİMLERİ
 
“İnsanlık ve Türk tarihinin en eski belgeleri olan kaya resimleri… Bütün Dünyada kaya resmi alanları içinde yaklaşık 10 bin kaya üzerinde 100 bin resimle 1. sırada kabul edilen Kırgızistan’daki Saymalı Taşta çok eski çağlara ait görkemli bir birikim, insanlığın ilk entelektüel arayışı var”.
Servet Somuncuoğlu

         
  
 
 
İbrahim Kasap
ADD Kemalpaşa Şb. Bşk.
0555 420 44 65
ib.kasap@hotmail.com
13.02.2016

Bu Yazıyı Paylaşın:


Yorumlar (0):

Yorum Ekle


Adınız Soyadınız*

E-posta Adresiniz*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 


İbrahim KASAP Diğer Yazıları

20 Aralık 2013 - SEVERİM!
05 Nisan 2013 - ANADOLU DİRENİŞİ
GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH